Folikulární lymfomy: molekulární diagnostikat(14;18)(q32;q21) – fluorescenční in situhybridizace, kvalitativní a kvantitativní PCR


Follicular Lymphomas: Molecular Diagnosis of t(14;18)(q32;q21) –Fluorescence in situ Hybridization, Qualitative and Quantitative PCR

Diagnosis of follicular lymphoma (FL) is based on histology and immunohistochemical profile(CD20+, CD79alfa+, CD10+, BCL-2+, CD5-). A chromosomal marker – translocation t(14;18)(q32;q21)supporting the tumor diagnosis and useful for monitoring bone marrow or peripheral bloodinfiltration by the tumor cells is also used. The BCL2 gene (18q21) is controlled by an enhancer ofthe IGH gene (14q32) resulting in BCL-2 protein overexpression. The translocation is present inthe majority of patients with FL. The aim of the study was to introduce the quantitative PCR(RQ-PCR, real-time quantification) method for the assessment of the quantity of cells bearing thetranslocation t(14;18) in patients with FL. The fluorescence in situ hybridization on interphasicnuclei (I-FISH) in histologic sections was used for screening of patients with the t(14;18). A searchfor the break of the BCL2 gene at the major breakpoint region (mbr) was performed by means ofqualitative PCR. We determined the relative number of the tumor cells bearing t(14;18) translocation(mbr) in patients with FL by the RQ-PCR. The relative quantity of these cells was significantlyhigher in the lymph nodes than in the bone marrow or peripheral blood. The RQ-PCR is a toolof choice to monitor the activity of the disease in individual patients, and to detect an earlydisease relapse before its manifestation at the level diagnosed by morphology.

Key words:
follicular lymphoma – translocation t(14;18) – I-FISH – qualitative PCR – quantitativeRQ-PCR – minimal residual disease


Autoři: M. Mrhalová;  L. Krsková;  M. Kalinová 1;  J. Soukup;  R. Kodet
Působiště autorů: Ústav patologie a molekulární medicíny, Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Praha 1II. dětská klinika, Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Praha
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2003, No. 3, p. 130-137
Kategorie: Články

Souhrn

Folikulární lymfomy (FL) jsou diagnostikovány na základě histologického obrazu a imunohistochemickéhoprofilu (CD20+, CD79alfa+, CD10+, BCL-2+, CD5-). U většiny nemocných s FL je přítomnatranslokace t(14;18)(q32;q21). Gen BCL2 (18q21) se dostává pod kontrolu regulačníchoblastí genu IGH (14q32) a tím dochází ke zvýšené expresi proteinu BCL-2. Průkaz translokacelze využít pro následné monitorování nemocných (infiltrace kostní dřeně a periferní krve nádorovýmibuňkami). Cílem studie bylo zavést na pracoviště metodu kvantitativní PCR (RQ-PCR, „realtimequantification“) pro stanovení množství buněk nesoucích translokaci t(14;18) u nemocnýchs FL. Pro vyhledání translokace jsme použili metodu fluorescenční in situ hybridizace na interfázickýchjádrech (I-FISH) v histologických řezech. Pomocí kvalitativní PCR jsme vybrali FL sezlomem genu BCL2 v hlavní zlomové oblasti (mbr). U nemocných s tímto znakem jsme pomocíRQ-PCR stanovovali relativní množství nádorových buněk nesoucích t(14;18). Množství buněks touto translokací v lymfatických uzlinách bylo podstatně vyšší než v kostní dřeni či v periferníkrvi. Metoda RQ-PCR, na rozdíl od kvalitativní PCR, umožňuje nejen konstatovat přítomnostnádorových buněk v periferní krvi a v kostní dřeni, ale jejím zásadním přínosem je určení množstvínádorových buněk nesoucích t(14;18). Metoda RQ-PCR umožní sledovat aktivitu onemocnění(přechod do remise nebo vznik relapsu) a zjistit nástup dřeňového relapsu ještě před morfologickyprokazatelnou infiltrací kostní dřeně nebo periferní krve.

Klíčová slova:
folikulární lymfom – translokace t(14;18) – I-FISH – kvalitativní PCR – kvantitativníRQ-PCR – minimální residuální nemoc

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se