Role proteinu p27Kip1 v buněčném cyklu a jehovýskyt v lymfoidních tkáních, zvláštěv nehodgkinských B-lymfomech.Přehled problematiky


The Role of Protein p27Kip1 in the Cell Cycle and its Staining Patterns inLymphoid Tissues, Especially in B-Cell Non-Hodgkin Lymphomas (a Review)

Cell cycle progression is governed by cyclin dependent kinases (CDK) that are activated by cyclinbinding and inhibited by CDK inhibitors. Protein p27Kip1 functions as a CDK inhibitor, whichcontrols the progression from G1 to S phase. Further, p27Kip1 may have a positive regulativeinfluence. In nonneoplastic tissues and in the majority of tumors investigated so far, the immunohistochemicalpositivity of p27Kip1 showed an inversely proportional relationship to the proliferationindex. Among B-cell non-Hodgkin lymphomas, the exceptions to this rule are represented bymantle cell lymphoma, hairy cell leukemia, and the immunoblastic Epstein-Barr virus latentmembrane antigen positive diffuse large B-cell lymphoma in AIDS patients. The loss of p27Kip1expression is a negative prognostic factor in numerous tumors, including the majority of B-celllymphomas.

Key words:
protein p27Kip1 - cell cycle - lymphoid tissue - B-cell lymphoma


Autoři: L. Boudová ;  T. Vaněček ;  R. Šíma ;  J. Bouda 1;  O. Hes ;  F. Fakan
Působiště autorů: Šiklův patologicko-anatomický ústav, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň 1Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2003, No. 3, p. 126-129
Kategorie: Články

Souhrn

Progrese buněčného cyklu z fáze G1 do fáze S je řízena cyklin-dependentními kinázami (CDK), nakteré působí aktivátory a inhibitory. Protein p27Kip1 je inhibitorem CDK, který ovládá přechodz fáze G1 do fáze S. Tento protein však může mít také pozitivní regulační vliv. V nenádorovýchtkáních a ve většině zkoumaných tumorů je mezi imunohistochemickou pozitivitou p27Kip1 a proliferačnímindexem nepřímo úměrný vztah. Výjimku z této závislosti mezi B-lymfomy představujílymfom z plášťových buněk, leukémie z vlasatých buněk a imunoblastický typ difuzního velkobuněčnéhoB-lymfomu s pozitivitou latentního membránového proteinu viru Epsteina-Barrové u pacientůs AIDS. Ztráta exprese p27Kip1 je negativním prognostickým faktorem u mnoha nádorů,včetně většiny B-lymfomů.

Klíčová slova:
protein p27Kip1- buněčný cyklus - lymfoidní tkáň - B-lymfomy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se