Role proteinu p27Kip1 v buněčném cyklu a jehovýskyt v lymfoidních tkáních, zvláštěv nehodgkinských B-lymfomech.Přehled problematiky


The Role of Protein p27Kip1 in the Cell Cycle and its Staining Patterns inLymphoid Tissues, Especially in B-Cell Non-Hodgkin Lymphomas (a Review)

Cell cycle progression is governed by cyclin dependent kinases (CDK) that are activated by cyclinbinding and inhibited by CDK inhibitors. Protein p27Kip1 functions as a CDK inhibitor, whichcontrols the progression from G1 to S phase. Further, p27Kip1 may have a positive regulativeinfluence. In nonneoplastic tissues and in the majority of tumors investigated so far, the immunohistochemicalpositivity of p27Kip1 showed an inversely proportional relationship to the proliferationindex. Among B-cell non-Hodgkin lymphomas, the exceptions to this rule are represented bymantle cell lymphoma, hairy cell leukemia, and the immunoblastic Epstein-Barr virus latentmembrane antigen positive diffuse large B-cell lymphoma in AIDS patients. The loss of p27Kip1expression is a negative prognostic factor in numerous tumors, including the majority of B-celllymphomas.

Key words:
protein p27Kip1 - cell cycle - lymphoid tissue - B-cell lymphoma


Autoři: L. Boudová;  T. Vaněček;  R. Šíma;  J. Bouda 1;  O. Hes;  F. Fakan
Působiště autorů: Šiklův patologicko-anatomický ústav, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň 1Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2003, No. 3, p. 126-129
Kategorie: Články

Souhrn

Progrese buněčného cyklu z fáze G1 do fáze S je řízena cyklin-dependentními kinázami (CDK), nakteré působí aktivátory a inhibitory. Protein p27Kip1 je inhibitorem CDK, který ovládá přechodz fáze G1 do fáze S. Tento protein však může mít také pozitivní regulační vliv. V nenádorovýchtkáních a ve většině zkoumaných tumorů je mezi imunohistochemickou pozitivitou p27Kip1 a proliferačnímindexem nepřímo úměrný vztah. Výjimku z této závislosti mezi B-lymfomy představujílymfom z plášťových buněk, leukémie z vlasatých buněk a imunoblastický typ difuzního velkobuněčnéhoB-lymfomu s pozitivitou latentního membránového proteinu viru Epsteina-Barrové u pacientůs AIDS. Ztráta exprese p27Kip1 je negativním prognostickým faktorem u mnoha nádorů,včetně většiny B-lymfomů.

Klíčová slova:
protein p27Kip1- buněčný cyklus - lymfoidní tkáň - B-lymfomy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.