Změny adenosin nukleotidů a mléčné kyseliny v pruhovaných svalech krysběhem rigoru mortis po smrti utopením nebo cervikální dislokací


The Aletrations in Adenosine Nucleotides andLactic Acid in Striated Muscles of Rats DuringRigor Mortis Following Death with Drowningor Cervical Dislocation

In this study, adenosine triphosphate (ATP), adenosine diphosphate (ADP), adenosine monophosphate(AMP) and lactic acid in the muscles of masseter, triceps, and quadriceps obtained fromright and left sides of Spraque-Dawley rats following death were investigated. The samples weretaken immediately and 120 minutes after death occurred. The rats were killed either by cervicaldislocation or drowning.ATP concentrations in the muscles of masseter, triceps, and quadriceps were lower in samplesobtained 120 minutes after death than in those obtained immediately after death. ADP, AMP, andlactic acid concentrations in these muscles were higher in samples obtained 120 minutes afterdeath than those obtained immediately after death.A positive linear correlation was determined between ATP and ADP concentrations in quadricepsmuscles of the rats killed with cervical dislocation and in triceps muscles of the rats killed withdrowning. When rats killed with cervical dislocation and with drowning were compared, ADP,AMP, and lactic acid concentrations were lower in the former than in the latter for both times(immediately and 120 minutes after death occurred). In the case of drowning, ATP is consumedfaster because of hard exercise or severe physical activity, resulting in a faster rigor mortis.Higher lactic acid levels were determined in muscles of the rats killed with drowning than theother group.In the control and electric shock rats, ATP decreased in different levels in the three differentmuscle types mentioned above in control group, being much decline in masseter and then inquadriceps. This may be caused by lower mass and less glycogen storage of masseter. No differentATP levels were measured in drowning group with respect to the muscle type possibly because ofthe severe activity of triceps and quadriceps and because of smaller mass of masseter. One canconclude that the occurrence of rigor mortis is closely related to the mode of death.

Key words:
Adenosine nucleotides – Drowning – Lactic acid – Rigor mortis


Autoři: Halime Hanim Pençe *;  Sadrettin Pençe **;  Naciye Kurtul *;  Necat Yilmaz ***;  Hasan Kocoglu ****;  Ebubekir Bakan *
Působiště autorů: Atatürk University, Medical School, Department of Erzurum/Turkey **Gaziantep University, Medical School, Department of Physiology, Gaziantep/Turkey ***Gaziantep University, Medical School, Department of Biochemistry, Gaziantep/Turkey ****Gaziantep Univers *
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2003, No. 1, p. 12-15
Kategorie: Články

Souhrn

V předložené studii byly stanoveny hladiny adenosin trifosfátu (ATP), adenosin difosfátu (ADP),adenosin monofosfátu (AMP) a kyseliny mléčné ve žvýkacím svalu, tricepsu a kvadricepsu z pravéa levé strany Sprague-Dawley krys po smrti. Vzorky byly odebrány ihned po smrti a za 120 minut.Krysy byly usmrceny buď cervikální dislokací nebo utopením. Koncentrace ATP ve žvýkacím svalu,tricepsu a kvadricepsu byly nižší ve vzorcích odebraných 120 minut po smrti než ve vzorcích odebranýchihned po smrti. Koncentrace ADP, AMP a kyseliny mléčné v těchto svalech byly vyšší ve vzorcíchodebraných 120 minut po smrti než v těch odebraných ihned po smrti. Byla zjištěna lineárníkorelace mezi koncentracemi ATP a ADP v kvadricepsu těchto krys usmrcených cervikální dislokacía v tricepsu krys usmrcených utopením. Když jsme srovnali krysy usmrcené cervikální dislokacía utopením, koncentrace ADP, AMP a kyseliny mléčné byly nižší u krys usmrcených cervikální dislokací,a to jak ihned po smrti, tak 120 minut pro smrti. Po utopení se ATP spotřebovává rychlejiz důvodů intenzivní tělesné aktivity, což vede k urychlenému rigoru mortis. Vyšší hladiny kyselinymléčné byly zjištěny ve svalech krys usmrcených utonutím ve srovnání s druhou skupinou. U kryskontrolních a krys po elektrickém šoku ATP klesal různě u tří druhů svalů. U kontrolní skupinypokles byl větší u žvýkacího svalu než u kvadricepsu. To může být způsobeno nižší hmotností a menšízásobou glykogenu žvýkacího svalu.U skupiny usmrcené utonutím nebyly zjištěny rozdílné hladinyATP v různých svalech, asi v důsledku intensivní aktivity tricepsu a kvadricepsu a menšíhmotnosti žvýkacího svalu. Lze uzavřít, že rigor mortis je úzce spjat se způsobem smrti.

Klíčová slova:
adenosin nukleotidy - utopení - kyselina mléčná - rigor mortis

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se