Histologické nálezy v protokolárních biopsiíchtransplantovaných ledvin


Histopathological Findings in Protocol Biopsies of Transplanted Kidneys

Fourty eight patients with cadaveric kidney allografts treated by cyclosporin A (CSA) or tacrolimus(FK506) underwent protocol graft biopsies at 1, 3 and 12 months after transplantation, and110 biopsy specimens were obtained. Histologic diagnosis was made according to the Banff scheme.The main cause of the graft instability at 1 and 3 months was acute clinical rejection, thesebiopsies showed all known histological patterns of tubulointersticial and vascular rejection. Acutetubular nephropathy was found in 13% and borderline changes or nephrotoxicity in 8.7% ofinstable grafts. Specifically, we focused on the occurence of subclinical rejection and toxic reactionsin stable renal allografts. Of these, 36.1% showed histological patterns of acute tubulointersticialand vascular rejection. The Banff score of subclinical rejection was significantly lower thanin clinically apparent rejection. CSA and tacrolimus nephrotoxicity were seen in 14.2%, 19.5% and27.2% of specimens at 1, 3 and 12 months, respectively. In over one half of the identified cases ofnephrotoxicity neither increased level of immunosuppresion nor features of allograft dysfunctionwere found. At 12 months, 45.5% of specimens showed mild chronic transplant nephropathy and18.1% moderate chronic transplant nephropathy. Normal morphology was found in 36.4% of biopsies.We found a high prevalence of subclinical rejection and nephrotoxicity in the studied cohort.We conclude that protocol biopsy is a reliable method in the diagnosis of clinically silent, aswell as clinically apparent, disorders of the transplanted kidney.

Key words:
renal transplantation - protocol biopsy - subclinical rejection - nephrotoxicity


Autoři: T. Tichý 1;  M. Tichý 1;  J. Zadražil 2;  K. Krejčí 2;  Horčička;  V. jr. 2;  S. Al-Jabry 2;  P. Bachleda 3;  V. Král 3;  Dušek J.+ 1
Působiště autorů: Ústav patologie LF UP a FN, Olomouc 2III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc3I. chirurgická klinika LF UP a FN, Olomouc 1
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2003, No. 1, p. 11-16
Kategorie: Články

Souhrn

U 48 pacientů bylo provedeno 110 protokolárních biopsií v 1., 3. a 12. měsíci po transplantacikadaverózní ledviny. Bioptické vzorky byly hodnoceny podle kritérií Banffské klasifikace. Hlavnípříčinou nestability štěpu v 1. a 3. měsíci byly podle očekávání akutní klinické rejekce (78,2 %),které se vyskytovaly ve všech známých morfologických obrazech. Akutní tubulární nefropatiebyla zjištěna u 13 % nestabilních štěpů, hraniční změny a známky nefrotoxicity u 8,7 % případů.Zvláštní pozornost byla věnována výskytu subklinické rejekce a toxických projevů u stabilníchštěpů. V 1. a 3. měsíci jsme zjistili u 36,1 % stabilních štěpů subklinickou rejekci tubulointersticiálníhoa vaskulárního typu. Akutní skóre subklinické rejekce měřené součtem glomerulárních,tubulárních, vaskulárních a intersticiálních změn bylo nižší než u rejekce klinické. Toxické reakcejsme zaznamenali u 14,2 % respektive 19,5 % biopsií z 1. respektive 3. měsíce a u 27,2 % biopsiíz 12. měsíce. U více než poloviny prokázaných toxických reakcí jsme nezjistili zvýšenou hladinuimunosuprese ani známky dysfunkce štěpu. V biopsiích z 12. měsíce bylo 45,5 % vzorků s obrazemchronické transplantační nefropatie mírného stupně. Většina těchto případů jevila klinicky velmidobrou funkci. U 18,1 % vzorků byla zjištěna chronická transplantační nefropatie středního stupněs klinicky dobrou funkcí ledviny. Normální morfologický obraz byl zjištěn u 36,4 % vzorků.V souboru protokolárních biopsií transplantovaných ledvin jsme v časném potransplantačnímobdobí prokázali vysoké zastoupení subklinické rejekce a současně i vysoké zastoupení nefrotoxickýchreakcí. Protokolární biopsie je spolehlivou metodou ke zjištění příčin klinicky něméhoi klinicky manifestního poškození štěpu.

Klíčová slova:
transplantace ledvin - biopsie protokolární - rejekce subklinická - nefrotoxicita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se