Histologické nálezy v protokolárních biopsiíchtransplantovaných ledvin


Histopathological Findings in Protocol Biopsies of Transplanted Kidneys

Fourty eight patients with cadaveric kidney allografts treated by cyclosporin A (CSA) or tacrolimus(FK506) underwent protocol graft biopsies at 1, 3 and 12 months after transplantation, and110 biopsy specimens were obtained. Histologic diagnosis was made according to the Banff scheme.The main cause of the graft instability at 1 and 3 months was acute clinical rejection, thesebiopsies showed all known histological patterns of tubulointersticial and vascular rejection. Acutetubular nephropathy was found in 13% and borderline changes or nephrotoxicity in 8.7% ofinstable grafts. Specifically, we focused on the occurence of subclinical rejection and toxic reactionsin stable renal allografts. Of these, 36.1% showed histological patterns of acute tubulointersticialand vascular rejection. The Banff score of subclinical rejection was significantly lower thanin clinically apparent rejection. CSA and tacrolimus nephrotoxicity were seen in 14.2%, 19.5% and27.2% of specimens at 1, 3 and 12 months, respectively. In over one half of the identified cases ofnephrotoxicity neither increased level of immunosuppresion nor features of allograft dysfunctionwere found. At 12 months, 45.5% of specimens showed mild chronic transplant nephropathy and18.1% moderate chronic transplant nephropathy. Normal morphology was found in 36.4% of biopsies.We found a high prevalence of subclinical rejection and nephrotoxicity in the studied cohort.We conclude that protocol biopsy is a reliable method in the diagnosis of clinically silent, aswell as clinically apparent, disorders of the transplanted kidney.

Key words:
renal transplantation - protocol biopsy - subclinical rejection - nephrotoxicity


Autoři: T. Tichý 1;  M. Tichý 1;  J. Zadražil 2;  K. Krejčí 2;  Horčička ;  V. jr. 2;  S. Al-Jabry 2;  P. Bachleda 3;  V. Král 3;  Dušek J.+ 1
Působiště autorů: Ústav patologie LF UP a FN, Olomouc 2III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc3I. chirurgická klinika LF UP a FN, Olomouc 1
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2003, No. 1, p. 11-16
Kategorie: Články

Souhrn

U 48 pacientů bylo provedeno 110 protokolárních biopsií v 1., 3. a 12. měsíci po transplantacikadaverózní ledviny. Bioptické vzorky byly hodnoceny podle kritérií Banffské klasifikace. Hlavnípříčinou nestability štěpu v 1. a 3. měsíci byly podle očekávání akutní klinické rejekce (78,2 %),které se vyskytovaly ve všech známých morfologických obrazech. Akutní tubulární nefropatiebyla zjištěna u 13 % nestabilních štěpů, hraniční změny a známky nefrotoxicity u 8,7 % případů.Zvláštní pozornost byla věnována výskytu subklinické rejekce a toxických projevů u stabilníchštěpů. V 1. a 3. měsíci jsme zjistili u 36,1 % stabilních štěpů subklinickou rejekci tubulointersticiálníhoa vaskulárního typu. Akutní skóre subklinické rejekce měřené součtem glomerulárních,tubulárních, vaskulárních a intersticiálních změn bylo nižší než u rejekce klinické. Toxické reakcejsme zaznamenali u 14,2 % respektive 19,5 % biopsií z 1. respektive 3. měsíce a u 27,2 % biopsiíz 12. měsíce. U více než poloviny prokázaných toxických reakcí jsme nezjistili zvýšenou hladinuimunosuprese ani známky dysfunkce štěpu. V biopsiích z 12. měsíce bylo 45,5 % vzorků s obrazemchronické transplantační nefropatie mírného stupně. Většina těchto případů jevila klinicky velmidobrou funkci. U 18,1 % vzorků byla zjištěna chronická transplantační nefropatie středního stupněs klinicky dobrou funkcí ledviny. Normální morfologický obraz byl zjištěn u 36,4 % vzorků.V souboru protokolárních biopsií transplantovaných ledvin jsme v časném potransplantačnímobdobí prokázali vysoké zastoupení subklinické rejekce a současně i vysoké zastoupení nefrotoxickýchreakcí. Protokolární biopsie je spolehlivou metodou ke zjištění příčin klinicky něméhoi klinicky manifestního poškození štěpu.

Klíčová slova:
transplantace ledvin - biopsie protokolární - rejekce subklinická - nefrotoxicita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se