Snížená exprese beta-cateninu na plazmatické membráně/snížená akumulacev cytoplazmě předvídá zkrácené přežití u nemalobuněčných karcinomů plic.Klinickopatologická studie 100 případů


Downregulation of Plasma MembraneExpression/Cytoplasmic Accumulation ofBeta-Catenin Predicts Shortened Survival inNon-Small Cell Lung CancerA Clinicopathologic Study of 100 Cases

The E-cadherin-catenin complex proteins function in cell-cell adhesion and have been reported tobe dysregulated in various human malignancies. Beta catenin is a cytoplasmic protein that associateswith tyrosine kinase receptors and modulates cytoskeletal dynamics. It also plays a role inthe Wnt signaling pathway. During neoplastic transformation, the phosphorylation of beta-catenincauses a loss of intercellular adhesions resulting in increased tumor cell motility and invasiveness.Tissue sections from 100 cases of non-small cell lung cancer (NSCLC) were immunostainedwith a monoclonal beta-catenin antibody. There were 47 squamous cell carcinomas (SCC) and 53adenocarcinomas (AC) in the study group. Plasma membrane/cytoplasmic beta-catenin immunoreactivitywas scored for intensity and distribution and correlated with tumor stage, grade andsurvival. Plasma membrane/cytoplasmic immunoreactivity for beta-catenin protein was observedin 71 (71%) of 100 NSCLC. 44 (94%) of 47 SCC and 27 (51%) of 53 AC expressed beta catenin. Onunivariate analysis, loss of beta catenin expression correlated with high tumor stage (p=0.025),large tumor size (p=0.02) and decreased patient survival (p=0.04). The loss of beta catenin expressionassociated with high grade NSCLC reached near significance (p=0.07). On multivariate analysis,the loss of beta catenin expression independently predicted shortened overall patient survivalin NSCLC (p=0.05). Beta catenin expression loss is associated with advanced tumor stage and is an independentpredictor of shortened patient survival in NSCLC.

Key words:
beta-catenin - non-small cell lung cancer - survival


Autoři: L. Křen 1;  M. Hermanová 1;  V. N. Goncharuk 2;  P. Kaur 3;  J. S. Ross 3;  Z. Pavlovský 4;  K. Dvořák 1
Působiště autorů: From the Departments of Pathology: 1The University Hospital Brno, Czech Republic 2The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas, U. S. A. 3The Albany Medical College, Albany, U. S. A. 4The Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Cz
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2003, No. 1, p. 17-20
Kategorie: Články

Souhrn

Komplexní proteiny E-cadherin-catenin fungují v mezibuněčné adhezi a jejich dysregulace bylapopsána v různých lidských malignitách. Beta catenin je cytoplazmický protein který má vztahk receptorům pro tyrozin kinázu a moduluje cytoskeletální dynamiku. Beta catenin rovněž hrajeroli ve Wnt signálové cestě. Během neoplastické transformace dochází k fosforylaci beta cateninu,což způsobuje omezení mezibuněčné adheze s následnou zvýšenou motilitou a invazivitou nádorovýchbuněk. Tkáňové řezy ze 100 případů nemalobuněčného plicního karcinomu byly imunohistochemickynabarveny protilátkou proti beta cateninu. Ve studijní skupině bylo 47dlaždicobuněčných karcinomů a 53 adenokarcinomů. Intenzita a distribuce exprese beta cateninuna plazmatické membráně/cytoplazmická akumulace byla korelována se stagingem, gradingema dobou přežití. Imunoreaktivita pro beta catenin byla pozorována u 71 (71 %) případů, z toho 44(94 %) bylo dlaždicobuněčných karcinomů a 27 (51 %) bylo adenokarcinomů. Při univariační statistickéanalýze, snížená exprese beta cateninu korelovala s vysokým stagingem (p=0,025), většívelikostí tumoru (p=0,02) a sníženým přežitím pacientů (p=0,04). Korelace s vysokým gradingemse blížila signifikantní hodnotě (p=0,07). Při multivariační statistické analýze snížená expresebeta cateninu nezávisle předvídala zkrácené přežití pacientů (p=0,05). Snížená exprese beta cateninukoreluje s pokročilým stagingem tumorů a nezávisle předvídá zkrácené přežití u pacientůs nemalobuněčným plicním karcinomem.

Klíčová slova:
beta catenin - nemalobuněčný karcinom plic - přežití

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se