Bazaliom v koincidenci s lentigo maligna melanoma


Autoři: L. Drlík 1;  L. Pock 2
Působiště autorů: Dermatologická ambulance Mohelnice 1;  Bioptická laboratoř Plzeň, s. r. o., odborná vedoucí lékařka prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 95, 2020, No. 1, p. 28-30
Kategorie: Dermatoskopie

KLINICKÝ PŘÍPAD

Pacientem byl 83letý muž III. fototypu, který byl poslán do dermatologické ambulance k flebologickému vyšetření. Šlo o důchodce, který pracoval celý život jako zámečník. Užíval diosmin s hesperidinem, tramadol hydrochlorid, diklofenac, omeprazol a furosemid. Rodinná a osobní anamnéza byla z hlediska kožních nádorů negativní. Při klinické prohlídce byla zjištěna tmavě hnědá makula nepravidelného tvaru ve středu čela velikosti 20 x 18 mm, v okraji byl sytě šedohnědě pigmentovaný hladký tumor o průměru 3 mm. Dobu trvání projevu udával tři roky, čas vertikální změny uvést nedokázal.

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ

Plochá část léze – asymetricky pigmentovaná folikulární ústí, pigmentová pseudosíť s různě velkými oky, místy zanikající, místy s počínajícím rozvojem rhomboidních obrazců, šedočerné tečky. Vertikální část – angiektazie, homogenní šedohnědé zbarvení (obr. 1, 2).

Dermatoskopický nález koincidence bazaliomu (menší šedohnědý okrsek v levé polovině) a LMM (zanikající černá pigmentová pseudosíť)
Obr. 1. Dermatoskopický nález koincidence bazaliomu (menší šedohnědý okrsek v levé polovině) a LMM (zanikající černá pigmentová pseudosíť)

Dermatoskopický obraz LMM (akcentovaná pigmentová pseudosíť se zánikem některých ok sítě a rozvojem polygonálních obrazců)
Obr. 2. Dermatoskopický obraz LMM (akcentovaná pigmentová pseudosíť se zánikem některých ok sítě a rozvojem polygonálních obrazců)

Pracovní diagnóza – lentigo maligna melanom, eventuálně lentigo maligna melanom se satelitní intradermání metastázou.

HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Byly provedeny dvě probatorní excize na histologické vyšetření. Histologický nález z ploché části afekce: Ve stratum basale hyperplastické epidermis jsou splývající nakupená hnízda z velkých, často vřetenitých melanocytů s hyperchromními jádry a velkým obsahem melaninu v cytoplazmě. Patrné je výrazné pagetoidní šíření těchto melanocytů. V horním koriu jsou středně husté infiltráty lymfocytů s četnými melanofágy. Závěr histologického vyšetření: Lentigo maligna.

Histologický nález z vyklenuté části afekce: Solidní bazaliom s pigmentem – v jedné jeho laterální straně jsou dvě diskrétní hnízda melanocytů náležející zřejmě k výše popsanému lentigo maligna (obr. 3, 4).

Histologický nález bazaliomu, v levém okraji lentigo maligna
Obr. 3. Histologický nález bazaliomu, v levém okraji lentigo maligna

Histologický nález – v pravé straně obrázku je malý čep superficiálního bazaliomu, v levé straně několik malých hnízd LM
Obr. 4. Histologický nález – v pravé straně obrázku je malý čep superficiálního bazaliomu, v levé straně několik malých hnízd LM

Po obdržení těchto histologických nálezů byl celý projev excidován.

Definitivní histologický nález: V bloku č. 1 je zachycen drobný superficiální a solidní bazaliom s pigmentem. V jeho těsné blízkosti je obraz lentigo maligna. V bloku č. 3 je částečně zachycen solidní bazaliom, ve stratum basale epidermis jsou splývající velká hnízda pleomorfních, často vřetenitých melanocytů, která přestupují i na infundibula vlasových folikulů. Patrné je též pagetoidní šíření. Na několika místech sestupují do hloubky koria štíhlé pruhy vřetenitých, mírně pigmentovaných melanocytů s pleomorfními hyperchromními jádry – až k úrovni potních žláz – nesledují kožní adnexa (K903, CK-17). K afekci přiléhají husté infiltráty lymfocytů s melanofágy. Závěr: lentigo maligna melanom, Breslow 1,7 mm (obr. 5). Melanom je v kolizi s malým solidním a superficiálním bazaliomem s pigmentem. Prognostické ukazatele melanomu byly příznivé, mitózy melanocytů vertikální růstové fáze v počtu 2 na 1 mm2.

Lentigo maligna melanoma – obrázek zachycuje zejména junkční složku, nedokumentuje složku dermální LMM
Obr. 5. Lentigo maligna melanoma – obrázek zachycuje zejména junkční složku, nedokumentuje složku dermální LMM

Současně byly chirurgicky odstraněny další bazocelulární karcinomy (solidní, superficiální a infiltrativní), dva z obličejové části hlavy a dva ze zad. Pacient byl po provedení stagingových vyšetření odeslán na kliniku plastické chirurgie, kde byla provedena reexcize a odstranění sentinelové uzliny před levým uchem. Metastázy v uzlině nebyly prokázány. Pacient je zařazen do dispenzární péče.

DISKUSE

Kolize různých kožních tumorů jsou velmi řídké. Literárně byly popsány pouze desítky případů melanomu, respektive lentigo maligna s bazaliomy, spinocelulárními nebo bazosquamózními karcinomy [3, 6, 7, 8]. Koexistence (kolize) bazocelulárního karcinomu a lentigo maligna (melanomu) byly publikovány jen v jednotlivých sděleních – pramen z roku 2013 udává šest případů [1, 4, 5]. Při výskytu dvou různých tumorů na stejném místě může jít o prostou koexistenci, ale také o infiltraci epiteliálního tumoru maligní melanocytární populací [2, 5, 8]. V tom případě bývá hloubka invaze melanomových buněk v epiteliálním nádoru měřena podle Breslowa. V uvedeném sdělení známky infiltrace bazaliomu melanomovými buňkami nebyly shledány.

Do redakce došlo dne 5. 11. 2019.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Lubomír Drlík

Jesenická 3

789 85 Mohelnice

e-mail: mudr.drlik@email.cz


Zdroje

1.    BELISLE, A., GAUTIER, M. S., GHOZALI, F. et al. A collision tumor involving Basal cell carcinoma and  lentigo maligna melanoma. Am. J. Dermatopathol., 2005, 27(4), p. 319–321.

2.    BURKHALTER, A., WHITE, W. L. Malignant melanoma in situ colonizing basal cell carcinoma. A simulator of invasive melanoma. Am. J. Dermatopathol., 1997, 19(3), p. 303–307.

3.    CORNEJO, K. M., DENG, A. C. Malignant melanoma within squamous cell carcinoma and basal cell carcinoma: is it a combined or collision tumor? – a case report and review of the literature. Am. J. Dermatopathol., 2013, 35(2), p. 226–234.

4.    GREEN, R., WOODY, M., SOLDANO, A. C. et al. Basal cell carcinoma and malignant melanoma cutaneous collision tumor. Proc. (Bayl Univ. Med. Cent.), 2018, 31(3), p. 362–363.

5.    HASSAN, Z., AHMAD, F., BRACKLEY, P. Recur-rent lentigo maligna melanoma commingling the tumour nests of a basal cell carcinoma. J. Plast. Reconstr. Aesthet. Surg., 2013, 66(8), p. 227–228.

6.    HIBBLER, B. P., CONNOLLY, K. L., CORDOVA, M. et al. Radiation therapy for synchronous basal cell carcinoma and lentigo maligna of the nose: Response assessment by clinical examination and reflectance confocal microscopy. Pract. Radiat. Oncol., 2015, 5(5), p. 543–547.

7.    SATTER, E. K., METCALF, J., LOUNTZIS, N. et al. Tumors composed of malignit epithelial and melanocytic populations: a case series and review of the literature. J. Cutan. Pathol., 2009, 36(2), p. 211–219.

8.    WANG, H., BENDA, P. M., PIEPKORN, M. W. Parasitism of  basal cell carcinoma by lentigo maligna melanoma. J. Am. Acad. Dermatol., 2003, 48(5 Suppl), p. 92–94.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2020 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se