Zápis z XVI. sjezdu Sdružení ambulantních dermatovenerologů ČR - Pardubice I-Bílé Předměstí 12. 4. 2019


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 94, 2019, No. 2, p. 80

Jednání bylo zahájeno ve 13 hodin.

Zahájení a schválení programu

Předsedkyně MUDr. Iva Žampachová zahájila sjezd Sdružení ambulantních dermatovenerologů (SAD), konstatovala, že je přítomno 49 členů SAD a nadpoloviční většina pro schválení usnesení je 25 hlasů.

Navržený program Sjezdu byl schválen jednomyslně.

1. Zpráva o činnosti koordinačního výboru

Předsedkyní byla přednesena zpráva o činnosti Koordinačního výboru od posledního sjezdu, která byla schválena jednomyslně (49 pro, 0 proti, 0 se zdržela).

2. Spolupráce SAD-OAKS

Ing. Jaroslav Duba přednesl diskusní příspěvek na téma budoucnost oboru s návrhem spolupráce mezi SAD a společností OAKS Consulting, s. r. o.

Návrh pověřit OAKS zastupováním zájmů SAD v rámci běžícího Dohodovacího řízení pro rok 2020 byl schválen (48 pro, 0 proti, 1 se zdržel).

Sjezd SAD bere na vědomí záměr a cíle spolupráce mezi SAD a OAKS a pověřuje koordinační výbor k dojednání podmínek a postupné realizaci jednotlivých bodů (48 pro, 0 proti, 1 se zdržel).

3. Volby do koordinačního výboru SAD

Do koordinačního výboru na funkční období 2019–2022 kandidovali:

 • doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
 • MUDr. Irena Hejcmanová
 • MUDr. Monika Hnojnová
 • MUDr. Markéta Janíčková
 • MUDr. Naďa Knotová
 • MUDr. Anna Raková
 • MUDr. Ivana Stejskalová
 • MUDr. Karolina Šebková
 • MUDr. Darina Zelenková

Kandidáti byli zvoleni jednomyslně (49 pro, 0 proti, 0 se zdržel).

4. Volba předsedy SAD

Předsedou SAD byla zvolena jednomyslně kandidátka
dr. Irena Hejcmanová (49 pro, 0 proti, 0 se zdržela).

Počet přítomných členů SAD je 25, nadpoloviční většina 13.

5. Volby do revizní komise

Kandidáti do revizní komise:

 • dr. Alena Bendáková
 • dr. Lucie Haklová

Kandidáti zvoleni jednomyslně (25 pro, 0 proti, 0 se zdržela).

6. Další záležitosti

Sjezd bere na vědomí, že

 • sídlo SAD zůstává beze změny, tj. na adrese J. Palacha 1461, 530 02 Pardubice;
 • správou bankovního účtu s podpisovým vzorem je do odvolání koordinačním výborem pověřena MUDr. Iva Žampachová;

Sjezd byl ukončen v 19:00.

Zapsala: MUDr. Irena Hejcmanová

Ověřila: MUDr. Iva Žampachová


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×