Dopis SAD


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 94, 2019, No. 2, p. 80-82

Vážení členové SAD, milé kolegyně a kolegové,

dne 12. 4. 2019 proběhl v Pardubicích XVI. sjezd Sdružení ambulantních dermatovenerologů v ČR, na kterém byl zvolen nový koordinační výbor pro funkční období 4/2019 až 4/2022 a byly projednány klíčové záležitosti pro budoucí směřování SAD a postavení ambulantních dermatovenerologů ve zdravotním systému.

Jako hlavní cíle pro naše volební období jsme si stanovili:

  1. Zajistit nápravu nedostatků v úhradách pojišťoven ambulantním dermatovenerologům.
  2. Vytvořit strategii směřování oboru dermatovenerologie a její implementaci včetně valorizace stávajících výkonů a vytvoření výkonů nových.
  3. Změnit koncepci fungování SAD tak, aby toto sdružení přinášelo svým členům hmatatelnou přidanou hodnotu.

Pozvaným hostem sjezdu byla společnost OAKS Consulting, s. r. o. (www.oaks.cz), která již několik let zajišťuje pro ambulantní lékaře semináře o Úhradové vyhlášce a pomáhá jim v jednáních se zdravotními pojišťovnami. Zástupci OAKS nás informovali o aktuálním průběhu Dohodovacího řízení o úhradách zdravotních služeb pro rok 2020 a představili spektrum svých služeb pro odborné společnosti a poskytovatele.

Sjezd následně pověřil koordinační výbor k dojednání podmínek spolupráce mezi Sdružením ambulantních dermatovenerologů v ČR a OAKS Consulting, s. r. o. s tím, že vzájemná spolupráce bude smluvně ukotvena. Rozsah navrhované spolupráce naleznete pro Vaši informaci v Příloze 1 na konci tohoto dopisu.

Práce máme před sebou hodně, a abychom dosáhli naplnění výše uvedených cílů, připravíme do konce dubna seznam priorit a plán jednotlivých činností.

S ohledem na probíhající Dohodovací řízení o úhradách zdravotních služeb pro rok 2020, jehož je SAD na základě Vašich plných mocí přímým účastníkem, bylo sjezdem rozhodnuto, že využijeme této mimořádné příležitosti a aktivně se do celého procesu zapojíme s cílem prosazovat zájmy ambulantních dermatovenerologů. Sjezd odhlasoval, že hlavním vyjednavačem za SAD bude Ing. Jaroslav Duba (Jaroslav.duba@oaks.cz; 606 613 224), ředitel společnosti OAKS Consulting, s. r. o., který bude zastupovat SAD v jednáních se zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že budeme vyjednávat v zájmu všech ambulantních dermatovenerologů, rádi bychom Vás vyzvali, abyste informace o aktivitách SAD předávali i kolegům, kteří zatím nejsou našimi členy, a zároveň jim navrhli, aby do SAD vstoupili. Pokud se nám podaří naši členskou základnu rozšířit, bude mít náš hlas v jednáních daleko větší váhu.

Vzhledem k tomu, že jsme naskočili do „rozjetého vlaku“, kdy Dohodovací řízení běží již od ledna a skončí nejpozději 30. 6. 2019, byly stanoveny tři hlavní cíle pro úhrady zdravotních služeb v roce 2020:

  1. Zohlednění změn v bodových hodnotách výkonů v úhradách zdravotních služeb.
  2. Zavedení mechanismu, který umožní mimořádné navýšení PURO u poskytovatelů, u kterých PURO nekryje ani náklady na základní vyšetření.
  3. Zavedení mechanismu, který u nových poskytovatelů umožní výběr srovnatelného poskytovatele podle lokality a skladby výkonů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, celý náš nově zvolený výbor přijal tuto velkou výzvu a závazek s cílem „změnit zaběhnuté pořádky“ a dovést ambulantní dermatovenerology na důstojné místo ve zdravotním systému. Nechceme jen přihlížet a stěžovat si, jak je náš obor přehlížený a na okraji zájmu všech, kromě našich pacientů, kteří nás potřebují. Rádi bychom Vás proto vyzvali, abyste se do dění a aktivit SAD aktivně zapojili, četli informace, které budete dostávat a hlavně diskutovali, dávali podněty a konstruktivně kritizovali.

O všem, co se děje, Vás budeme průběžně informovat a pokud budete mít jakékoli nápady, náměty, komentáře, posílejte nám je prosím ideálně na mail info@sadcr.cz.

Závěrem nám dovolte, abychom jménem nás všech poděkovali za práci členům předchozího výboru a zvláště paní doktorce Ivě Žampachové za vytrvalost, energii a nasazení a v neposlední řadě i za silný impulz ke změně, kterou náš obor již dlouho potřeboval.

Těšíme se na spolupráci.

Koordinační výbor SAD

Pardubice 12. 4. 2019

Příloha 1: Rozsah služeb poskytovaných společností OAKS Consulting, s. r. o., pro Sdružení ambulantních dermatovenerologů v ČR.

1.1. Příprava globální strategie oboru.

1.2. Příprava strategií a podkladů pro Dohodovací řízení a zastupování ve všech jeho fázích.

1.3. Analýzy struktury a bodových hodnot stávajících výkonů s cílem identifikovat ty, kde současné znění registračního listu neodpovídá skutečnosti, a které je zapotřebí upravit a identifikovat potřeby pro vytvoření výkonů nových.

1.4. Příprava kompletní dokumentace pro změny v bodových hodnotách stávajících výkonů a vytvoření výkonů nových (registrační listy, analýzy dopadu do rozpočtu, atd.) a zastupování ve všech fázích legislativního procesu s cílem prosazení změn do seznamu výkonů.

1.5. Přípravu podkladů pro jednání se zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví o promítnutí změn ve struktuře a rozsahu poskytovaných zdravotních služeb, v bodových hodnotách výkonů a nových výkonů do úhrad poskytovatelům zdravotních služeb.

1.6. Příprava strategie pro komplexní péči o pacienty s chronickými onemocněními a významné posílení role a pravomocí ambulantních dermatovenerologů.

1.7. Příprava návrhů na vytvoření a zavedení preventivních programů do praxe včetně způsobu financování.

1.8. Činnosti související s fungováním SAD a služby pro členy.

1.8.1. Zajištění aktuálního webu s aktualitami z oboru a zdravotnictví.

1.8.2. Zajištění informovanosti členské základny o aktuálních otázkách ve zdravotnictví.

1.8.3. Zajištění a předávání pravidelných aktualit a informací z oboru.

1.8.4. Vytvoření a udržování poradny a diskusního fóra pro členy.

1.8.5. Vedení členské evidence a zabezpečení agendy spojené s členskými příspěvky (vystavení faktur, jejich rozeslání, evidence plateb).

1.8.6. Návrhy a zajištění vzdělávacích akcí formou seminářů, workshopů, on-line webinářů atd., na témata související s provozem zdravotnického zařízení (úhradová vyhláška, změny legislativy, atd.) i na odborná medicínská témata.

1.8.7. Organizační podpora zajištění sjezdu SAD a případně dalších vzdělávacích akcí podle dohody.

1.8.8. Získávání nových členů.

1.8.9. Oslovení partnerů ke spolupráci na projektech SAD včetně sponzoringu.

1.9. Konzultace a poradenství k úhradovým dodatkům a vyúčtováním zdravotních pojišťoven.

1.10. Právní servis.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více