Zápis ze schůze výboru ČDS Praha 8. 2. 2018


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 93, 2018, No. 3, p. 118-119

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, doc. Pánková, dr. Polášková, dr. Vocilková, prof. Resl, prim. Selerová

Omluveni: doc. Kuklová, prof. Štork

Místo: nám. Míru, Praha

Čas: 12:00–14:00 hodin

PROGRAM

Projednáno

A. Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 14. 12. 2017 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B. Nově projednáno:

 • Zdravotnická dokumentace – ochrana osobních dat

Prim. Duchková referuje o nové Direktivě EU (GDPR) o ochraně osobních dat a jejím dopadu na zdravotnickou dokumentaci.

 • Dermatologický update 2018 (1. 3. 2018)Již je přihlášeno přes 400 účastníků. Program je hotový, byl rozeslán.
 • Kongres SDVS-ČDS 2018 v Jasné (31. 5. – 2. 6. 2018)

Termín je pevně stanoven. Diskutován způsob cesty na Slovensko.

 • Poplatky EADV 2018Byly uhrazeny se zpožděním, které způsobila adaptace kanceláří ČLS JEP v Lékařském domě.
 • Výkony s účastí odbornosti 405 (dětská dermatologie)Výbor ČDS zašle na 2. pracovní skupinu MZ ČR k SZV dopis se žádostí o připsání 405 jako další odbornosti u kódů, kde odb. 404 je autorská: 44113 (epi-test), 44119 (Woodova lampa), 44211 (manuální lymfodrenáž), 44245 (snesení molusek), 44281 (dig. dermatoskop). Dále výbor upozorňuje, že u kódu 61129 (excize, sutura 2–10 cm) je 404 již delší dobu díky iniciativě ČDS uvedena ve sdílených odbornostech a lze jej při splnění příslušného vybavení nasmlouvávat. U kódu 76329 (snesení kondylomat) se jedná o urologický kód, tj. musela by o sdílení pro nás žádat Urologická společnost. Otázkou je, zda se kód natolik používá, aby se vyplatil (navíc je zde nositel výkonu jen L2). Výbor připomíná, že se nám jednáním v pracovní skupině na MZd podařilo podle reality zvýšit kvalifikaci nositele výkonů z L1 a L2 na L3, tedy zvýšit úhradu příslušných výkonů. Prof. Arenberger tuto skutečnost připomene dopisem ředitelům všech zdravotních pojišťoven.
 • Léková agenda (prim. Benáková)

Výbor doprojednal stanovisko vyžádané SÚKLem k hodnotící zprávě stran lokálních imunomodulátorů (Elidel, Protopic). Navrhujeme umožnit úhradu ze zdravotního pojištění pro dospělé u Protopicu 0,03 % a u Elidelu (dosud hrazen pouze u dětí), připojeno rozsáhlé zdůvodnění. Ostatní parametry zůstávají beze změn.

§16 – žádost o preskripci tímto způsobem nezakládá na povinnost skutečně léčbu hradit ze ZP (s ohledem na ekonomickou situaci zdravotnictví). Článek bude vystaven na webu ČDS v kolonce Aktuality.

Propecia tbl. 1 mg nelze napsat na e-Rp (referuje prim. Duchková).

 • Výběrové řízení

Dr. Vocilková informuje o průběhu posledního výběrového řízení v Praze – nikdo ze 3 uchazečů nebyl schválen.

 • ČADV

Vedení ČADV plánuje schůzku přednostů klinik a výboru ČDS. Výbor ČDS se schůzkou souhlasí. Setkání je vhodné naplánovat a připravit – formulovat body (okruhy), které by bylo vhodné projednat. Schůzka se může uskutečnit až po vyřešení soudní žaloby prof. Hercogové na Českou lékařskou společnost JEP.

 • Odborné akce na r. 2018

Jsou vystavené na webu (derm.cz), zatím jich je 40 registrovaných. Kongres SAD bude pouze jednodenní v sobotu dne 7. 4. 2018 v Pardubicích.

 • Schůzka zástupců výboru ČDS a SADu s představitelkou ČLK

V Průhonicích se uskuteční schůzka zástupců výboru ČDS a SADu se zástupcem ČLK v rámci přípravy kroků k navýšení minutové režie dermatovenerologických výkonů cestou Pracovní skupiny k SZV, respektive MZ ČR.

 • Venerologie
  • Prof. Resl informuje o dokumentech souvisejících s venerologií:
  • a) Problematika Praeexpoziční terapie HIV/AIDS (PrETh) – rozbíhá se, poměrně velké soubory svědčí o úspěšnosti, mnoho problémů, hlavně ekonomických, indikace, standardy podávání, průběžná kontrola, otázky, zda tzv. nulová virémie existuje vždy, nebo má výkyvy, nebezpečí nárůstu ostatních STD z bezbřehého sexu atd. WHO má plán absolutní redukce HIV do r. 2030.
  • b) Nejasný je osud Metodického pokynu STI a přípisu k řešení „pornoherců“ – prevence (posláno 16. 11.  2017). Termín byl do 30. 11. 2017.
  • c) V dohledné době zapracovat na organizaci venerologických center I.–III., určení pracovišť, aby neexistovalo, že by pracoviště nemělo nasmlouvané kódy venerologie, ani ve vztahu k vybavení.
  • d) Řešit vybavení pracovišť.
  • e) Připomínka, proč nejsou PN uvedeny mezi NZIS (Národní registry) – vypracovat dotaz, přípis na MZ ČR.
 •  Noví členové

Dr. Kristýna Kučová (Ostrava), dr. Petra Kňažeková (Praha), dr. Adriana Kolářová (Opava), Mgr. Lucie Křáková (Opava)

Změny adresy: dr. Jan Dejmek (České Budějovice), dr. Martina Pakostová (Břeclav).

 • Centrum biologické léčby

Výbor ČDS podporuje opětovnou žádost Nemocnice Nový Jičín o zřízení Centra biologické léčby v dermatologii.

 • Příští schůze výboru ČDS: 22. 3. a 31. 5. 2018.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×