Zápis ze schůze výboru ČDS Olomouc 8. 6. 2017


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 92, 2017, No. 5, p. 233-234
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Vocilková, dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni: –

Místo: Olomouc, hotel Clarion

Čas: 14.15–15.30 hodin

PROGRAM

Projednáno

A) Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané 20. 4. 2017 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B) Nově projednáno: 

1. Kongres v Olomouci 2017

Na kongresu vznikl převis přednášek, navíc se většina aktivních účastníků ucházela o zařazení do pátečního programu. Došlo tak v některých případech k nezařazení přihlášených přednášek.

Počet přihlášených byl k dnešnímu dni 741 osob.

2. Registrační řízení kombinace preparátů Zelboraf/Cotellic a Taniflar/Mekinist

Prof. Arenberger vypracoval hodnocení.

3. Biorep – poskytování informací

Firma Quintiles IMS požádala o možnost správy databáze Biorep. Výbor ČDS není této alternativě nakloněn.

4. Léková agenda SÚKL (prim. Benáková)

V mezidobí od minulé schůze přišly požadavky na stanovisko u těchto léků:

Urovaxom – bereme na vědomí

Aldara – bez připomínek (snížení úhrady a specifikace hrazené a nehrazené indikace)

Doslovné znění: E/DER

P: Imiquimod je hrazen výhradně při léčbě superficiálního vícečetného bazocelulárního karcinomu v další linii po vyčerpání léčebných možností jinými dostupnými léčivými přípravky nebo postupy nebo v situaci, kdy tyto léčivé prostředky nebo postupy nelze vzhledem k lokalizaci léčené léze použít. Imiquimod není hrazen z veřejných prostředků při léčbě zevních genitálních a perianálních vegetací (condylomata acuminata), kožních bradavic, aktinických keratóz nebo jiných dermatóz a dalších kožních onemocnění.

Esbriet – bereme na vědomí, dermatolog nepreskribuje (plicní fibróza).

Soolantra – bez připomínek (konečně dosaženo úhrady).

Doslovné znění:E/DER

P: Ivermektin je hrazen v léčbě dospělých pacientů se středně těžkou a těžkou papulopustulózní rosaceou. V případě, že nedojde ke zlepšení po 3 měsících, léčba není dále hrazena.

Dalacin T – SÚKL neobdržel naše stanovisko, dojasněno s prof. Švihovcem, zasláno znovu: souhlasíme se zrušením úhrady (a s perspektivou obnovení dodávek na trh v ČR).

Cancidas, Ecalta, Mycamin – bereme na vědomí, dermatolog nepreskribuje (echokandiny).

Ovixin – bez připomínek (lokální generický mometason furoát, krém – snížení původní úhrady, dosud v ČR neobchodován).

Pegasys, Pegintron – bereme na vědomí, dermatolog nepreskribuje (pegylovaný interferon alfa 2, indikace chronická hepatitida).

5. Pracoviště onkologické prevence ZP 211

Dr. Dragon (Ústí n. L.) a dr. Kotrlá (Šumperk – Červená Voda) žádají o podporu při žádosti o získání statutu pracoviště onkologické prevence ZP MV ČR. Výbor ČDS tyto žádosti podporuje.

6. Zpráva z kongresu SAD 2017

Prim. Duchková referuje o podnětech ze SADu: dermatovenerologické výkony jsou podhodnoceny. V řadě regionů zůstávají ukončené ordinace bez nástupců.

SAD vyzývá k další žádosti o navýšení minutové režie na MZ ČR (to je prý povinno do 10 dní odpovědět), např. na úroveň chirurgie (odhlasovalo 101 dermatologů).

Prim. Benáková bude kontaktovat dr. Žampachovou, ujasní si požadavky a vypracují žádost.

7. Metodický pokyn z venerologie (prof. Resl)

V Metodickém pokynu by měla být zohledněna nejen klinická, ale také organizačně administrativní část (např. i krajské členění apod.). Prof. Resl žádá o podněty a připomínky, které by mohly být zakomponovány do Metodického pokynu při dalším „čtení“. Zřízení „center“ by snad umožnilo přijmutí a udržení depistážních sester. Vyžadovalo by to také definici „centra“ – podmínky, vybavení, dostupnost apod.

8. Vyhlášení nejlepší publikace v dermatologii za posledních 5 let

Ze zaslaných návrhů výbor ČDS vybral jednu – 2. vydání učebnice Dermatovenerologie prof. Štorka.

9. Faktura za web

Faktura za web (8 100 Kč) za půlroční vedení webu schválena.

Noví členové

Lojkásková Lenka (Ostrava), Mikitová Simona (Ostrava-Poruba), Bognerová Natália (Zlín), Drmota Tomáš (Dolní Dobrouč), Drochytková Jana (Brno), Maliňaková Denisa (Turnov), Lilla Smižanský-Bari (Olomouc), Kremsenko Maryna (Kutná Hora), Erbenová Jana (Hradec Králové), Autratová Pavlína (Brno)

Změny: Chrpová Maulenová Tereza (Ústí nad Labem), Maxová Hana (Ústí nad Labem), Kýrová Jana (Brno), Stumpfová Alena (Ústí nad Labem)

Různé

a) Společnost maxilofaciální chirurgie žádá o sdílení kódů:

  • 61123 excize kožní léze 2–10 cm
  • 61129 excize kožní léze 2–10 cm

Autorskou odborností, kterou je třeba požádat, je však chirurgická společnost.

b) Klasifikace hospitalizačních procedur pro ÚZIS v rámci projektu DRG Restart – ÚZIS žádá o jmenování konzultantů za obor dermatovenerologie – výbor ČDS navrhuje prim. Drlíka.

Redakční rada časopisu Čs. Derm. (prof. Štork)

Množství příspěvků je sice stabilní, ale poměrně nízké. Pohybuje se kolem 30 prací. Také počet odmítnutí je stálý. Ekonomicky je hospodaření vyrovnané, závislé na podpoře reklamou.

Korespondenční cestou byla provedena volba nejlepších publikací v Čs. Derm. za r. 2015 a r. 2016 a vyhlášeny výsledky. Diplomy a odměny z fondu ČDS ČLS JEP pro nejlepší týmy se předají dnes na slavnostním zahájení kongresu.

Po delší době se vydává supplementum časopisu Česko-Slovenská dermatologie č. 1/2017) „Globální zpráva o psoriáze“. U příležitosti kongresu v Olomouci současně vychází i standardní č. 2/2017.

Prof. Štork vyzývá k vyššímu počtu zasílaných příspěvků.

Termíny schůzí výboru ČDS na II. pololetí 2017: 21. 9., 2. 11., 14. 12.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 5

2017 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se