Zápis ze schůze výboru ČDS
Praha 7. ledna 2016


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 91, 2016, No. 2, p. 83
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, prim Duchková, doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni: prim. Bučková, as. Frey, dr. Polášková

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

Čas: 9.30–12.00 hodin

Program

A) Projednáno

Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 26. 11. 2015 – byl rozeslán e-mailem členům výboru ČDS k připomínkám: projednán a schválen.

B) Nově projednáno

1. Povolení nových kódů pro Kožní oddělení Nemocnice České Budějovice

Prim. Horažďovský požádal VZP o nasmlouvání kódu PDT a kódu Chirurgické ošetření rány, což bylo zamítnuto. Výbor ČDS podporuje příznivé vyřízení nové žádosti.

2. Státní venerologický dozor

V návaznosti na jednání s Hlavním hygienikem dne 13. 10. 2015 za přítomnosti prof. Resla, prof. Arenbergera, doc. Kuklové a dr. Zákoucké se dne 16. 12. 2015 konala společná schůze s epidemiology na MZ ČR. Bylo projednáno nedostatečné hlášení PN – bude proveden dotisk hlášenek. Epidemiologům byla představena „terénní“ práce venerologické depistáže – v řadě regionů ji suplují epidemiologické asistentky. Byl vysloven návrh uspořádat celostátní školení na SZÚ pro depistážní sestry a epidemiologické pracovníky, byla zdůrazněna také nutnost existence depistážních sester v každém kraji i se spolupracujícím lékařem. Kompletní převzetí depistáže epidemiology není vhodné. Stanovení kompetencí bude předmětem dalšího jednání. Žádoucí je vytvoření „Center venerologie“ v každém kraji.

Diskutovalo se o taktice dalšího postupu pro obnovení a udržení státního dozoru ve venerologii – je potřeba, aby síť byla podporována a financována hygienickou službou. V regionech s vysokým výskytem STI je vhodné posílit také venerologický dozor směrem do periférie (okresů).

Návrh organizace a sítě venerologického dozoru vypracuje venerologická sekce ČDS (prof. Resl a spol.) a bude předloženo na MZ ČR.

Znovu byla zdůrazněna jednota oboru dermatovenerologie a nutnost, aby každé zařízení v oboru mělo nasmlouváno venerologické kódy – výbor ČDS se bude zasazovat, aby toto bylo podporováno ze strany MZ.

3. Dotazník z venerologie pro zmapování sítě venerologického dozoru

Venerologická sekce (prof. Resl) připravila dotazník, který byl připomínkován členy výboru ČDS. Bude rozdán k vyplnění na Dermatologickém update 11. 2. 2016 v Praze a také na XIII. sjezdu SAD 8.–9. 4. 2016 v Pardubicích.

4. Výběrová řízení na dermatovenerologická zařízení

Zatím nebyla ukončena nominace zástupců odborné společnosti pro výběrová řízení v jednotlivých krajích – některé kraje dosud neobsazeny. Zástupce bude zodpovědný výboru ČDS a jmenný seznam zástupců bude projednán výborem ČDS.

5. Program odborných akcí na rok 2016

Je předběžně doplňován, t. č. je přihlášeno 30 odborných akcí. Přihlášky akcí zasílejte doc. Ettlerovi (ettler@fnhk.cz).

6. Léky

Prim. Benáková referuje o problematice depotních penicilinů – Retarpen dostupný.

Locoid připomínkován.

Aknemycin cr. a sol. – žádost o zrušení maximální ceny od dovozce pro možnost volného prodeje.

7. Web ČDS

Výbor ČDS projednal na základě připomínek některých členů aktualizaci webových stránek ČDS (na adrese www.derm.cz) a úkolem pověřil doc. Ettlera s termínem do konce 1. pololetí 2016. Byla diskutována struktura webu, podmínky provozu i limity nákladů. Jakékoli věcné připomínky zasílejte doc. Ettlerovi (ettler@fnhk.cz).

8. Program Dermatologického update 11. 2. 2016 v Praze

Program třetího Dermatologického update 2016 je koncipován opět jako jednodenní akce od 8.30 do 17.45 hod. Bude rozdělen do 4 sekcí, které budou moderovány postupně prof. Štorkem, prim. Selerovou, prim. Benákovou a prim. Drlíkem. Do 1. a 2. sekce budou zařazeny i kazuistické kvízy (prof. Štork, doc. Ettler).

Ve 13 hodin budou předána čestná členství v ČDS, která byla již vystavena a dosud nepředána.

9. 24. světový dermatologický kongres (ILDS) v roce 2018 – přednášející z ČR

Přednostové klinik budou znovu osloveni sekretariátem ČDS k dodání přednášejících a témat na 24. světový kongres v Miláně v roce 2018.

10. Příští schůze výboru ČDS: 3. 3. 2016.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2016 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se