DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ
KONTROLNÍ TEST


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 91, 2016, No. 2, p. 60
Kategorie: Doškolování lékařů - test

1. Výskyt tuberózní sklerózy je celosvětově udáván v rozmezí:

 • a) 1 : 1 000 až 1 : 6 000
 • b) 1 : 6 000 až 1 : 10 000
 • c) 1 : 10 000 až 1 : 50 000
 • d) 1 : 50 000 až 1 : 100 000

2. Pro tuberózní sklerózu typu 1 a 2 (TSC1 a TSC2) platí:

 • a) mutací genu TSC1 vzniká defekt hamartinu
 • b) mutací genu TSC2 vzniká defekt tuberinu
 • c) klinický obraz TSC1 a TSC2 je neodlišitelný
 • d) klinický obraz TSC1 a TSC2 se značně liší

3. Pro dědičnost tuberózní sklerózy (stejně jako pro další neurokutánní syndromy) platí:

 • a) dědičnost je autozomálně dominantní
 • b) dědičnost je autozomálně recesivní
 • c) onemocnění často vzniká na podkladě spontánní mutace, tzv. sporadické případy
 • d) je možná autozomálně dominantní dědičnost, vznik spontánních mutací a mozaiky

4. Kožní projevy tuberózní sklerózy:

 • a) musí být přítomny u všech nemocných TSC
 • b) jejich manifestace je věkově vázaná, obvykle se objevují v dětském věku
 • c) většinou nečiní subjektivní potíže
 • d) mají tendenci k malignímu zvratu

5. Mezi neurologické a neuropsychiatrické nálezy u tuberózní sklerózy nepatří:

 • a) Westův syndrom
 • b) Wunderlichův syndrom
 • c) SEN, SEGA, TAND
 • d) kortikální dysplazie

6. Pro angiomyolipomy u tuberózní sklerózy platí:

 • a) angiomyolipomy ledvin bývají mnohočetné, oboustranné a s vysokým obsahem tuku
 • b) v ostatní populaci se angiomyolipomy ledvin vůbec nevyskytují
 • c) angiomyolipomy ledvin se mohou šířit do dolní duté žíly a dále až do pravé srdeční síně
 • d) angiomyolipomy mohou postihovat i játra, slezinu a pankreas

7. V diagnostice tuberózní sklerózy se v současné době uplatňují:

 • a) tzv. Vogtova triáda (křeče, psychomotorická retardace, adenoma sebaceum)
 • b) diagnostická kritéria z roku 2012 (11 hlavních a 6 vedlejších)
 • c) diagnostická kritéria z roku 2012 (11 hlavních a 9 vedlejších)
 • d) ke stanovení diagnózy tuberózní sklerózy je nutné potvrzení mutace genu TSC1 nebo TSC2

8. Novou nadějí pro nemocné tuberózní sklerózou je léčba inhibitory mTOR (mammalian target of rapamycin):

 • a) tato léčba se s úspěchem používá také u neurofibromatózy typu 1
 • b) v léčbě tuberózní sklerózy je používán pouze rapamycin pro jeho antiproliferační účinek
 • c) v léčbě orgánových projevů tuberózní sklerózy je používán výhradně everolimus
 • d) podle provedených klinických studií mají mTOR inhibitory efekt na subependymální obrovskobuněčné astrocytomy, angiomyolipomy ledvin, lymfangioleiomyomatózu plic, rhabdomyomy srdce, angiofibromy v obličeji, poruchy chování a epilepsii

9. Nejčastější příčinou úmrtí pacientů s tuberózní sklerózou v dospělém věku jsou:

 • a) epilepsie
 • b) postižení ledvin
 • c) lymfangioleiomyomatóza plic u žen
 • d) rhabdomyom srdce

10. Organizace péče o nemocné tuberózní sklerózou v ČR:

 • a) pokud není u pacienta TSC potvrzena genovou analýzou, není nutné klinické sledování jeho příbuzných
 • b) je nutná multioborová dispenzarizace všech nemocných s tuberózní sklerózou i v případě, že diagnóza TSC nebyla potvrzena genetickým vyšetřením
 • c) je žádoucí vytvoření center specializované péče o nemocné se vzácnými onemocněními (VO)
 • d) centralizace pacientů není nutná, plně postačují pravidelné kontroly ambulantních specialistů

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi posílejte na e-mailovou adresu: kozni@lf1.cuni.cz vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu v č. 1/2016

Pinková B., Bučková H., Borská R., Fajkusová L.: Hereditární ichtyózy

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3a, 4d, 5d, 6a, 7a, 8d, 9c, 10d


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2016 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
nový kurz
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se