Zápis ze schůze výboru ČDS
konané dne 22. října 2015


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 90, 2015, No. 6, p. 256-257
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, doc. Kuklová, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni: prim. Bučková, prim Duchková, as. Frey, doc. Pánková, dr. Polášková, prim. Selerová

Místo: Salonek London, hotel Diplomat, Evropská 15, Praha 6

Čas: 9.00–11.30 hodin

Program

A) Projednáno

Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 17. 9. 2015 – zápis byl připomínkován členy výboru ČDS, projednán a schválen.

B) Nově projednáno

1. Aplikace injekčního implantátu METACRILL

MZ ČR vyžaduje stanovisko, kdo může aplikovat implantát. Výbor ČDS odpovídá: dermatovenerolog a plastický chirurg se specializovanou způsobilostí bez dalších podmínek, ostatní lékaři se specializovanou způsobilostí z jiných oborů musí získat osvědčení o absolvování školení k aplikaci výplní.

2. Akreditační komise oboru dermatovenerologie (referuje prim. Drlík)

Byla jmenována Akreditační komise oboru při MZ – předsedkyní doc. Arenbergerová, zástupce dr. Tichý. Na své první schůzi dne 13. 10. 2015 doporučila rozšířit počet akreditovaných pracovišť pro povinnou praxi z dermatochirurgie. Konstatovala, že Akreditační komise pro dětskou dermatologii nebyla zatím MZ ČR jmenována. Prim. Bučková s prof. Arenbergerem a s podporou výboru ČDS posílá písemný dotaz na MZ ČR.

Dále projednáno vyšetření v zástinu, nejnižší pracovní úvazek školitele na pracovišti – vhodné řešit do budoucna. Je vhodné také zkrátit lůžkovou praxi o 3 měsíce po skončení společného kmene, které se do znění dostaly nedopatřením při přepisu na MZ ČR.Diskutuje se také o systému jedné atestace: v současné době se stále více prosazuje dvojstupňovitost – po 2 letech praxe získání způsobilosti k samostatné práci. Diskutováno je také nebezpečí fluktuace mladých lékařů, kteří ihned po získání vzdělání odcházejí do soukromých praxí. Délku přípravy k atestaci nedoporučujeme zkrátit (ideálně kompatibilní s aktuálním evropským doporučením 5 let).

Nový zákon o dalším vzdělávání bude uvolněn k připomínkování v 12/2015. Do připomínek bude zřejmě dána dostupnost plně erudovaného ručícího lékaře (do 10 minut dohled, do 30 minut odborný dozor), zkrácení lůžkové praxe o 3 měsíce, náplň kvalifikace lékaře L2, L3 a definovat, kdo může sloužit.

3. EADV – užší propojení s národními společnostmi v jednotlivých zemích

Board EADV na posledním zasedání o Kodani doporučuje užší spolupráci s národními společnostmi v jednotlivých zemích EU. Posílí se tím úloha EADV jako celoevropské dermatologické platformy, sjednotí se vzdělávání v oboru v Evropě. Bude pozván některý z členů výkonného výboru EADV na některou z domácích odborných akcí, bude oživena rubrika EADV na webu ČDS.

4. Dermatologický Update 2016

Pro velký zájem našich dermatologů v minulých dvou letech bylo rozhodnuto uspořádat i třetí ročník 11. 2. 2016 v Praze.

5. Odborné akce na r. 2016

K dnešnímu dni bylo přihlášeno 25 odborných akcí na r. 2016. Výbor ČDS projednal. Jejich seznam bude vyvěšen na webu ČDS v kolonce „Kongresy“. Doc. Ettler vyzývá i ostatní potencionální pořadatele odborných akcí, aby mu zaslali přihlášky co nejdříve.

6. Evropská atestace v dermatovenerologii (referuje prof. Arenberger)

Byla podána žádost o evropský grant na možnost provádění Evropské atestace, organizované UEMS, v ČR. Akreditační komise MZ ČR podpořila a nově sestavená komise se tím bude dále zabývat. Od příštího roku přebírá prof. Arenberger prezidentskou funkci v Evropském dermatologickém výboru UEMS. Je nadále reprezentantem české dermatologie v UEMS. Druhým reprezentantem byl zvolen doc. Ettler. Vlastní Evropská atestace se koná vždy 1. víkend ve Frankfurtu (poplatek 400 €); lze získat grant na tuto atestaci.

7. Venerologie (prof. Resl)

Proběhlo jednání s hlavním hygienikem dne 13. 10. 2015 za přítomnosti prof. Resla, prof. Arenbergera, doc. Kuklové a dr. Zákoucké. Bude svolána porada krajských konzultantů pro venerologii. Prof. Resl rozpracoval jednotlivé úkoly pro vylepšení situace ve venerologii, eventuálně implementovat do vyhlášky MZ ČR, která bude závazná pro ostatní obory (např. gynekology, urology apod.). Prof. Resl dále doporučuje i vyšší přednáškovou aktivitu a vytvoření venerologické sekce na kongresech. Diskutuje se o možnosti navýšení ohodnocení venerologických kódů (t. č. se zdá nereálné).

8. Léková komise (prim. Benáková)

Výbor bere na vědomí agendu projednanou v mezidobí od předchozí schůze výboru.

Léčba hemangiomů propranololem – odpověď zpracovala prim. Bučková, bude odesláno v nejbližších dnech.

Léčba kortikoidy (Afloderm, Locoid) – cena se stanoví podle průměru 3 nejnižších úhrad v zemích EU.

Hodnotící zpráva o biologikách bude platná od 1. 12. – nové indikační omezení se týká blokátorů TNFα (netýká se ustekinumabu a secukinumabu).

Lokální imunomodulátory – Protopic 0,03% nelze hradit pro dospělé, připomínkován návrh SÚKL nehradit pro dospělé ani Elidel. Takto by nebyl hrazen ani jeden preparát ze skupiny pro kategorii mírná až středně těžká AD dospělých.

Lokální léčiva u akné – snížení úhrad.

Systémové retinoidy – izotretinoin (t. č. pouze 2 přípravky).

Infuzní přípravky.

9. Noví členové

Nové přihlášky do ČDS: Niesnerová Marie (Olomouc), Prusíková Dana (Praha), Důra Miroslav (Vimperk-Praha), Fojtková Petra (Praha), Sailerová Klára (Teplice), Nováková Michaela (Brno).

Změny adresy nebo příjmení: Moosová Hana (Liberec), Havlíčková Blanka (České Budějovice), Vachatová Simona (Hradec Králové), Suková Lada (Kopřivnice), Košťálová Marie (Pardubice).

Žádost o snížení příspěvků (mateřská dovolená): Brodská Petra (Plzeň) – pouze na ČLS, nikoli ČDS.

10. Různé

  • a) Tempus medicorum – zpráva: od 1. 1. 2016 má být zvýšena cena lékařské práce o 10 %, což se ale vzhledem k zastropování regulacemi jen těžko reálně dosáhne.
  • b) Dr. Vocilková informuje o výkonu telefonické konzultace (09513) – pokud bude jediným výkonem u daného nemocného v kalendářním roce, nebude toto rodné číslo bráno pro regulace jako unicitní. U minimálního kontaktu toto neplatí, tj. ten se do unicitních rodných čísel počítá.
  • c) Výběrová řízení: proběhlo v Ústí nad Labem (7. 10., za ČDS prim. Filipovská), Olomouc (20. 10., za ČDS prim. Drlík). Seznam zástupců odborné společnosti pro výběrová řízení bude postupně vytvořen podle § 46, odst. 2) novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

11. Příští schůze výboru ČDS: 26. 11. 2015

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2015 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se