Zápis ze schůze Výboru ČDS


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 89, 2014, No. 5, p. 249-250
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Kunín 11. září 2014

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, doc. Ettler, as. Frey, doc. Kuklová, doc. Pánková, prim. Selerová

Omluveni: prim. Duchková, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková

Místo: Zámek Kunín

Čas: 18.00–20.00 hodin

Program

A. Projednáno

Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 12. 6. 2014 – byl rozeslán e-mailem členům výboru ČDS k připomínkám: připomínkován, projednán a schválen.

B. Nově projednáno

 1. Iniciativa CEN (certifikace dermatochirurgických výkonů)
  Norma byla sice přijata, ale díky odvolání nizozemských lékařů nevešla v platnost. Pro další jednání v rámci EU proti uvedení normy v účinnost byl pověřen ministr zdravotnictví SRN. Dokument má charakter doporučení. V září 2014 bude probíhat ve Vídni další jednání CEN, na kterém je na pořadu nová norma pro dermokosmetickou problematiku. UEMS toto setkání monitoruje.
 2. ČDS pro Vás
  V zářijovém čísle ČDS pro Vás jsou diskutovány současné aktuality: stipendia DUNZ a DDG, Dermatologický update, kongres ČDS-SDVS, biologika, atestace, minutová režie, Pendepon a účast na kongresech.
 3. Kód excimerového laseru
  Výbor ČDS byl požádán o přepracování kalkulačního listu, který by nově zohlednil dobu záření (kalkulováno na 1 minutu). Z odborného hlediska výbor souhlasí s provedením úprav na základě analýzy provozních nákladů metody.
 4. Dermatologický Update (5. 2. 2015) a kongres ČDS-SDVS (21.–23. 5. 2015)
  Výbor ČDS se rozhodl letos pro velký zájem opět uspořádat 2. ročník tohoto sympozia. Prof. Arenberger inicioval rozeslání předběžných pozvánek.
  Pro kongres ČDS-SDVS nebylo možné zajistit příhodnou lokalitu v Krkonoších ani v Olomouci. Bude se konat v osvědčeném Top-hotelu v Praze 4 v termínu 21.–23. 5. 2015 (z tradičního června posunuto kvůli Světovému dermatologickému kongresu ve Vancouveru). Členové výboru ČDS vyzváni k návrhu témat.
 5. Kurz rezidentů
  Za podpory La Roche Posay bude na konci června 2015 opět spolupořádán doškolovací Kurz rezidentů, pravděpodobně v hotelu Dorint v Praze 3. Nyní se připravují témata.
 6. Společné vzdělávací pásmo s Novartisem
  Plánováno pro všechny dermatovenerology. Termín, místo a obsah se připravuje.
 7. Noví členové (8), změnové listy (6)
  Dr. Adenubiová – Praha 4, Dr. Bakšiová – Teplice, Dr. Drlík – Šumperk, Dr. Hugo – Praha 4, Dr. Charvátová – Brno, Dr. Kačeňáková – Karlovy Vary, Dr. Lupjanová – Zlín, Dr. Veselá – Kyjov.
  Změny: Dr. Gutwaldová – Slaný, Dr. Hajná – Uherské Hradiště, Dr. Jakubíková – Brno 2, Dr. Mardešičová – Praha 6, Dr. Poukarová – Telč, Dr. Steinerová – Praha 14.
 8. Granulox k ošetření chronických ran
  Purifikovaný hemoglobin k léčbě bércových vředů – firma se uchází o úhradu ze ZP. Výbor ČDS pověřil předsedu, aby vypracoval podpůrné stanovisko.
 9. Klasifikace biologik
  AbbVie požádala o zavedení bioklasifikátoru biosimilars, který zpřehlední problematiku. Výbor ČDS podporuje a odešle příslušnou korespondenci na SÚKL a WHO. Připraví prof. Arenberger.
 10. Plán akcí na r. 2015
  Doc. Ettler vyzývá k přihlášení odborných akcí na r. 2015. Zasílejte k jeho rukám, nejlépe na formuláři na (Aktuality: Přihlášky odborných akcí ČDS).
 11. Mezioborová pracovní skupina pro vzácná onemocnění
  Prim. Bučková navrhuje centra pro genodermatózy v Brně a v Praze-Motole. Výbor ČDS tento návrh schválil.
 12. Hlášení pohlavních nemocí
  Návrh nového formuláře, který by byl více kompatibilní s evropskou hlášenkou. Dr. Slezák na MZ sbírá připomínky. Doc. Kuklová navrhuje revidovat uvádění ATB v léčbě – t. č. neodpovídá evropským guidelines. V hlášence nejsou chlamydie, nově je uváděna rezistence na ATB. Diskuse proběhne 24. 9. 2014. (Má připomínka již byla akceptována – bude projednáno na dalším zasedání výboru ČDS.)
 13. Termíny atestací a předatestačních kurzů v r. 2015
  Doc. Ettler byl pověřen zjistit termíny atestací v r. 2015 (jaro 13.–15. 5. 2015 – FN Olomouc, podzim 23.–27. 11. 2015 – FN Plzeň) a oznámit je na MZ ČR.
 14. Minutová režie
  SAD oslovil výbor ČDS s oživením aktivit týkajících se navýšení minutové režie pro náš obor. Výbor ČDS shrnuje, že tyto aktivity prosazuje trvale na různých úrovních včetně MZ ČR korespondenčně i osobně. Problematika byla příslušnou komisí odložena s argumentem, že se připravuje rozsáhlá změna metodiky kalkulací minutové režie ve všech oborech. Krátce nato byla tato komise zatím bez náhrady zrušena. V současné době tedy není s kým jednat (bývalý předseda této komise dr. Pokorný sice existuje, ale nemá příslušnou vazbu na MZ ČR). Prof. Arenberger však přesto odešle společný dopis se SAD na MZ ČR.
 15. E-mail s dotazem na spolupráci
  Výboru ČDS byly včera položeny e-mailem od prof. Hercogové dvě otázky:
  1. Souhlas s vystavením loga ČDS na pozvánce na recepci při EADV 2014 v Amsterodamu v souvislosti s WCD: výbor ČDS společnou účast na bidu (nabídce) k pořádání následujícího WCD projednával již opakovaně a závěry jsou uvedeny v zápisech z příslušných výborových schůzí. Dosavadní negativní zkušenosti výboru ČDS (především ze společného bidu na kongres ISD v roce 2009 v Praze) nedávají mandát k podpoře této akce. Agentura Guarant a jejím prostřednictvím i příslušná italská spolupořádající agentura z Florencie je o obavách výboru ČDS o účelný průběh spolupráce nad přípravami nabídky na pořádání tohoto kongresu informována. V této situaci tedy nemá umístění loga na pozvánce na recepci příslušný podklad.
  2. Společná účast na přípravě programu konference ADA STI: Doc. Kuklová byla delegována na jiný kongres, nikoli na ADA STI. Akce ADA STI se koná v Praze v termínu 7.–8. 11. 2014. V té době se koná několik dalších českých národních i mezinárodních akcí, které odeberou kvalitní přednášející i pasivní účastníky. Dále je výbor ČDS toho názoru, že na sestavování programu i na propagaci této mezinárodní akce je s ohledem na její konání za méně než 2 měsíce značně pozdě. Proto výbor ČDS na nabídku na zahájení spolupráce nad touto akcí nereflektuje. Výbor upozorňuje, že na zaslané pozvánce je uvedeno jméno předsedy ČDS ČLS JEP, což by mohlo být zavádějící ve smyslu spolupořadatelství, avšak zároveň na ní chybí datum konání, přičemž to je již známo.
 16. Léková komise
  Řešeny léky na akné a dermato-onkologika.
 17. E-maily členů ČDS
  Výbor ČDS vyzývá všechny členy ČDS, kteří dosud nedostávají, ale chtějí dostávat aktuální informace z ČDS e-mailem o zaslání své e-mailové adresy na derma.assistant@gmail.com (sekretářka výboru ČDS).
 18. Členské příspěvky na r. 2014
  Výbor ČDS vyzývá členy, aby zkontrolovali svou platbu příspěvků na r. 2014 (50 členů dosud nezaplatilo). ČLS JEP připravuje urgence.
 19. Kožní oddělení v Opavě
  Prim. Jašková žádá výbor ČDS o podporu v souvislosti s rekonstrukcí interního pavilonu Nemocnice Opava, aby byla zachována kožní lůžka. Výbor ČDS žádost podpoří.
 20. Termíny dalších schůzí výboru ČDS: 6. 11. a 18. 12. 2014.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 5

2014 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×