Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 21. března 2013


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 88, 2013, No. 2, p. 92-94
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, doc. Kuklová, dr. Polášková, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni: as. Frey

Místo: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK, Praha

Čas: 9.30–12.30 hodin

Program

  • A. Zápis z minulé schůze Výboru ČDS dne 7. 2. 2013 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS k připomínkám: 4 připomínky týkající se minutové režie, lékových indikací, depotního penicilinu a satelitního sympozia dětské dermatologie byly projednány a schváleny.
  • B. Nově projednáno:

1. Venerologická sekce

Na pořadu jednání byla přednesena dr. Trýznou revize povinnosti provádět zajišťovací léčbu v těhotenství u séropozitivních rodiček, které jinak nejeví známky akutního onemocnění. Zřejmě by se musela provést revize Metodického listu. Zákon o prostituci – jeho návrh je nedodělaný: problematické se jeví zejména financování vyšetřování prostitutek. Prof. Resl sestavil dopis oslovující členy zdravotního výboru parlamentu i primátora Prahy, ve kterém upozorňuje na neutěšenou situaci ve venerologii. Vyhláška o epidemiologické bdělosti: bude také Venerologickou komisí ČDS připomínkováno. Prof. Resl předkládá seznam přednášek na společný kongres s gynekology, urology, ale také na Čes.-slov. kongres. Řešena otázka financování Retarpenu inj. – prof. Arenberger informuje, že je t. č. v jednání na ústředí VZP.

2. Připomínky k Sazebníku výkonů

Prim. Benáková a dr. Vocilková se zúčastnily jednání k připomínkám k Sazebníku výkonů. Existuje počítačový program, který kontinuálně registruje změny materiálových nákladů a lze také doplňovat připomínkami k jednotlivým kódům (např. dvojí rukavice při převazech bércových vředů, započítání Dewarovy nádoby při kryoterapii apod.). Dr. Vocilková doplní, termín do konce března 2013 (navýšení ceny přístroje pro elektrokauterizaci nad 10 000 Kč; pro provádění epikutánních testů se požaduje vytvořit celkový balíček – to by ale zřejmě vedlo k poklesu úhrady, proto nedoporučeno pokračovat). Minutová režie: dermatologie má nízké ohodnocení minutové režie a krátké časy (2,87 Kč/min.). Například ORL a oční mají 3,44 Kč – bude nadále snaha při dalších jednáních dosáhnout této hodnoty. Toto hodnocení by se mělo týkat zejména základních kódů. Prof. Arenberger uvedl na pravou míru chybu v zápise pracovní skupiny, že ČDS neměla připomínky v předchozích jednáních. Diskutovalo se o tom, zda by vhodným impulsem k prosazení navýšení minutové režie byly žádosti jednotlivých pracovišť po celé republice. Lze argumentovat, že náš obor má také chirurgickou povahu, léčíme řadu infekčních chorob. Prim. Benáková pověřena komplexním zpracováním problematiky minutové režie jako platformu pro další jednání. Dalšího zasedání na ministerstvu se zúčastní prof. Arenberger a dr. Vocilková.

3. Sekce pro imunosupresivní léčbu

Výbor ČDS projednal a schválil návrh na ustavení této sekce, která se bude zabývat účinky imunosupresivní, imunomodulační a biologické léčby včetně potransplantačních stavů na kůži. Prozatímní předsedkyní navržena doc. Cetkovská, místopředsedkyní prim. Machovcová, sekretářem doc. Ettler. Zájemci o členství se vyzývají k přihlášení a zaslání kontaktních údajů na e-mail ettler@fnhk.cz. Proběhla diskuse kolem názvu sekce – pro různost návrhů je doporučeno název sekce považovat za provizorní.

4. Nová taxonomie hub a mykologické laboratoře

Doc. Buchta (přednosta ÚKM FNHK) informoval o návrhu nové taxonomie hub založené na molekulárně-genetických metodách. Výbor ČDS souhlasí s příspěvkem na toto téma do časopisu Čs. dermatologie, popř. prezentaci na dermatologických seminářích. Mykologické laboratoře při dermatologických klinikách: prof. Arenberger dále jedná o vytvoření vlastního dermatovenerologického kódu pro laboratorní diagnostiku mykopatogenních agens (s použitím nové diagnostické sady). Zpracováním pověřen prof. Arenberger a doc. Skořepová.

5. Program ČDS-SDS kongresu

Navržen program sekcí o atopickém ekzému a venerologie. Jednáno o umístění sdělení o struktuře a financování léčby atopického ekzému: léčba se zdražuje, finance nenarůstají (nyní jde překročení limitu v 50 % na úkor lékaře; připravuje se „pozitivní“ list nejlevnějších léků, podle kterého se může řídit revizní činnost). Prof. Arenberger a doc.  Buchvald navrhli rámcový program kongresu ČDS-SDS 2013 v Praze, Výbor ČDS po projednání a doplnění schválil. Ve čtvrtek 6. 6. od 13 hod. proběhne společné zasedání Výborů ČDS a SDS, od 15 hodin zasedání Redakční rady časopisu Čs. dermatologie. Do 17–18 hod nabídka satelitních sympozií (ta pak i o přestávkách v pátek a v sobotu), v 19 hod. slavnostní zahájení kongresu. V pátek od 20 hod. galavečer, před tím odpoledne proběhne paralelně satelitní seminář dětské dermatologie v oddělené části TOP hotelu (zaměřený zejména na doškolování v péči o nemocné s epidermolysis bullosa), kam budou pozváni také praktičtí lékaři pro dospělé i pro děti a dorost. Předpokládané ukončení kongresu v sobotu v 17 hod. schůzí ČDS. Při slavnostních shromážděních na kongresu budou vyhlášeny nejlepší publikace v časopise Čs. dermatologie za r. 2012 a budou také udělena čestná členství ČDS ČLS JEP (členové Výboru ČDS se vyzývají k předložení návrhů do příštího zasedání Výboru).

6. Seminář k Melanoma Day 3. 4. 2013

V posluchárně FN Královské Vinohrady v Praze se bude konat od 13 do15 hod. kazuistický seminář, od 15 hod. seminář k Melanoma Day. Zatím přihlášeno přes 90 zájemců. Další aktivity: melanomový stan 22.–23. 4. Václavské náměstí v Praze, 6. 5. Brno, 13. 5. Ostrava, 15. 5. odpol. 13–18 hod. Hvězdárna HK (asi 13. 5. bude MM Day). Diskutovalo se o organizaci hlášení pozitivních nálezů.

7. Kredity ČLK

Udělují se nyní pouze za účast na konferencích a seminářích, nikoli za publikace a přednášky. Výbor ČDS zatím nepodává podnět na změnu, protože se do poloviny r. 2013 čeká možná reorganizace tohoto systému.

8. Web psychodermatologické sekce (prim. Selerová, doc. Pánková)

Sekce se aktivizuje a navrhuje vytvoření nových webových stránek. Výbor ČDS podporuje aktivizaci činnosti této sekce, technické řešení webu ponechává na rozhodnutí předsednictva sekce.

9. Léková agenda (SÚKL) – prim. Benáková

Probíhá další revize úhrad některých léků v dermatologii. Prim. Benáková s prof. Arenbergerem průběžně zpracovávají připomínky. Jedná se aktuálně o metoxsalen, acitretin, analoga vitaminu D, dehty, metronidazol, terbinafin p. o., Framykoin ung., TIMy u atopického ekzému.

10. Lůžka v dermatovenerologii

Prof. Arenberger informuje, že kožnímu oddělení Karlovy Vary hrozilo zrušení lůžkové části: t. č. se podařilo zastavit. Výbor ČDS žádá primáře o zaslání informací o každém pokusu o redukci lůžkového fondu.

11. EADV scholarships

Přihlásil se dr. J. Ettler (Praha-Vinohrady) a dr. Hanáková (Šumperk). Výbor ČDS schválil jejich nominaci.

12. Pozvánky do Losin a na seminář primářů v Kladně

Prim. Drlík a doc. Ettler informují o programu semináře v Losinách a žádosti o kredity ČLK – Výbor ČDS souhlasí. Ve dnech 20.–21. 9. 2013 se koná 16. tradiční seminář primářů v hotelu Karlštejn u Kladna.

13. Noví členové

Projednány přihlášky dr. Rohanové (Ostrava), dr. Majerníkové (Pardubice), dr. Strašákové (Brno) a schváleny k přijetí.

14. Různé

  • a) Vydavatelství Solen žádá o možnost rozdávání svého časopisu do tašek účastníkům kongresu ČDS-SDS: vzhledem k existenci vlastního časopisu neschváleno. Bude navržena možnost stánku.
  • b) Časopis Čs. dermatologie: t. č. ve vyrovnané finanční situaci, distribuce na Slovensko zajištěna obdobně jako v minulém roce.
  • c) MZ ČR zřizuje Centra pro genodermatózy. Výbor ČDS navrhuje pro Čechy centrum v Praze Motole a pro Moravu Dětské odd. FN Brno.

15. Příští schůze Výboru ČDS: 25. 4. 2013 v Praze.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se