Zápis ze schůze výboru ČDS
konané dne 14. června 2012 v Bratislavě


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 87, 2012, No. 5, p. 199-200
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, as. Frey, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork

Omluveni: prim. Bučková, prim. Selerová, prim. Duchková, dr. Vocilková, doc. Kuklová

Místo: Zasedací místnost, 8. patro, hotel Gate One, Bratislava

Čas: 11.30–12.30 hodin


PROGRAM

 1. Zápis z minulého zasedání Výboru ČDS dne 19. 4. 2012. Zápis byl rozeslán e-mailovou cestou členům Výboru ČDS k připomínkování – žádná připomínka se neobjevila, zápis byl schválen.
 2. Lymfologická společnost
  Prim. Selerová a prim. Drlík odeslali dopis s výzvou ke spolupráci. Proběhlo jednání s VZP, za ČDS se zúčastnily prim. Machovcová a dr. Navrátilová. Další jednání proběhne dne 15. 6. 2012. Při současných jednáních se zatím podařilo zachovat úhrady materiálů pro kompresivní terapii.
 3. Lůžkový fond dermatovenerologie v ČR
  Probíhá rušení lůžek v oboru. Výbor ČDS se zasazuje ve spolupráci s řediteli nemocnic a VZP o koordinovaný přístup. T. č. se podařilo udržet provozuschopné kapacity v nemocnici Jihlava. Aktuální je hrozba uzavření lůžek na pražských pracovištích. Výbor ČDS požaduje jejich zachování z několika důvodů včetně zajištění pregraduálního a postgraduálního vzdělávání a superkonziliárních středočeských a celorepublikových služeb.
 4. Centrum EBD v Brně
  Prim. Bučková děkuje Výboru ČDS, že podpořil žádost EB Centra v Brně, které se ucházelo o legalizaci na MZ ČR. V dubnu 2012 MZ ČR udělilo statut vysoce specializované zdravotní péče čtyřem centrům pro vzácná onemocnění. Patří sem kromě EB Centra FN Brno, Národní centrum pro vzácná onemocnění FN Motol, Centra pro cystickou fibrózu a Centrum pro metabolické vady. Výbor ČDS blahopřeje.
 5. Farmakoekonomika excimerového laseru
  Výbor ČDS obdržel materiál firmy DATURA a vzal na vědomí.
 6. Vyjádření k celulitidě
  Výbor ČDS obdržel od MZ ČR žádost o odpověď na dotaz pana Vavrečky, který požaduje zařazení celulitidy jako nemoci do mezinárodní klasifikace diagnóz MKN-10 nebo MKN-11. Výbor ČDS konstatuje, že takové zařazení zřejmě není možné. K problematice se může ještě vyjádřit Výbor Společnosti korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP.
 7. Finanční situace účtu ČDS
  Fiskální rok 2011 skončil díky příjmům včetně 7. kongresu ČDS-SDS v Karlových Varech pozitivně s celkovým přírůstkem 98 000 Kč, přestože vydávání časopisu Čs. dermatologie bylo ztrátové (- 119 000 Kč), na daních se zaplatilo 26 000 Kč.
 8. Web ČDS (www.derm.cz)
  Bylo schváleno proplacení faktury za vedení webu v 1. pololetí 2012 v částce 6 320 Kč. Připravují se nové stránky ČDS – členům Výboru ČDS bude rozeslána adresa, na které je nový návrh vystaven.
 9. Konec registrace Oxsoralen cps
  Doc. Ettler oznamuje, že k 30. 6. 2012 končí registrace Oxsoralen cps v ČR a není náhrada. Fotobiologická sekce se pokusí kontaktovat výrobce a MZ ČR s žádostí o řešení. V současné době je možný již jen mimořádný dovoz.
 10. Časopis Čs. dermatologie
  Časopis se potýká s nedostatkem financí (úbytek reklam) podobně, jako řada dalších časopisů ČLS JEP. Čs. dermatologie však nebude vydávána Mladou frontou jako část časopisů ČLS JEP a dokončuje ve spolupráci s ČLS JEP jednání s jiným subjektem. Časopis ale nadále zůstává pod ČLS JEP.
 11. EADV
  Ve dnech 26.–29. 9. 2012 se koná 21. kongres EADV v Praze, uvítací program a místo prezidentské večeře bylo vybráno. EADV má t. č. 134 českých členů (z toho 99 s volebním právem). V září 2012 končí doc. Ettler (vypršelo volební období) ve funkci zástupce ČR v Boardu EADV. Výbor ČDS mu děkuje za šestiletou reprezentaci v tomto evropském orgánu. Kvůli poklesu počtu zaplacených členských příspěvků z ČR pod 100 má ČR nadále nárok pouze na jednoho reprezentanta v Boardu EADV. Tuto funkci nadále zastává prof. Arenberger.
 12. Dermatoonkologická centra – dotazníky
  Výbor ČDS děkuje za vyplnění dotazníků potencionálních Center dermatoonkologické péče a průběžně uděluje statut I. nebo II. typu. Příslušné instituce jsou informovány o této skutečnosti (i v návaznosti na preskripční omezení DER + ONC pro ipilimumab, vemurafenib a vismodegib u metastazujícího melanomu a metastazujícího nebo lokálně invazivního bazaliomu).
 13. Volně prodejné léky
  Prim. Benáková informuje, že MZ ČR a ZP prosadily i přes naše opakované protiargumentace původní návrh na zařazení řady preparátů do kategorie pouze jako volně prodejné (což se dotklo i jiných oborů a léků). Výjimku tvoří Lipobase krém.
 14. Noví členové ČDS
  Výbor ČDS schválil přijetí dr. Stracenské (Mělník) a dr. Vejdělkové (Praha) – snížení poplatku ČLS JEP.
 15. Různé
  • a) Radioterapie v dermatologii
   Doc. Ettler upozorňuje, že v guidelines Radioonkologické společnosti je uvedeno, že radioterapii (tzn. i Bucky léčbu) smí indikovat pouze atestovaný radiační onkolog. Doc. Ettler se pokusí vyjednat výjimku v těchto guidelines a Fotobiologická sekce ČDS postupně vypracuje vlastní doporučené postupy pro fototerapii a dermatologickou aktinoterapii.
  • b) Samostatné ošetřování bércových vředů sestramiDoc. Ettler referuje, že od 1. 7. 2012 budou moci zdravotní sestry s kurzem Ošetřování ran samostatně indikovat léčbu bércových vředů ve FN Hradec Králové. S ČDS dosud v tomto směru nikdo nejednal, informaci je potřeba ověřit v celé republice.
  • c) Sympozium ČDS dne 26. 9. 2012 při EADV (mezinárodní) a 8. 11. 2012 (národní)
   Výbor ČDS v rámci „Sympozia sesterských společností“ uspořádá sympozium s mezinárodní účastí dne 26. 4. 2013 od 13 do 17 hod v Kongresovém centru Praha před EADV kongresem.
  • d) Výbor ČDS uspořádá 8. listopadu 2012 v Rezidenci pražského primátora, Mariánské náměstí, Praha 1, celodenní odborné sympozium s následným společenským večerem u příležitosti 90. výročí založení ČDS. Prof. Resl připravuje propagační logo.

Termín příštího zasedání Výboru ČDS: 13. 9. 2012 v Praze.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 5

2012 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se