Blahopřání doc. Nožičkové


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 87, 2012, No. 5, p. 203
Kategorie: Osobní zprávy

Paní docentka MUDr. Marie Nožičková, CSc., letos oslaví malé životní jubileum, které v každodenním pracovním shonu může potvrdit, že ani ženy nestárnou. Snad nebudeme negalantní, když prozradíme, že v příštím roce uplyne půlstoletí, které paní docentka zasvětila práci na Klinice nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK v Hradci Králové.


Paní docentka Marie Nožičková vystudovala medicínu na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Po promoci nastoupila jako sekundární lékařka na Kožní kliniku Fakultní nemocnice KÚNZ v Hradci Králové, kde po atestaci prvního stupně z oboru dermatovenerologie zastávala funkci ambulantní lékařky. V 70. letech přešla na uvolněné školské místo jako odborná asistentka a své pedagogické práci zůstala věrna, i když se v průběhu doby vystřídalo několik přednostů (prof. Janoušek, doc. Danda, doc. Rozsívalová). Po obhájení kandidátské dizertační práce na téma porušeného metabolismu železa u nemocných se symptomatickou jaterní porfyrií a po atestaci druhého stupně z oboru dermatologie byla jmenována docentkou pro obor kožní lékařství.

Od počátku svého působení na hradecké kožní klinice se doc. Marie Nožičková intenzivně zajímala o případy kožního postižení z nadměrné citlivosti kůže na sluneční světlo. U rozpoznaných případů tzv. fotodermatóz usilovala o stanovení akčního spektra provokující světelné dávky potřebné k vyvolání klinického projevu. Jako první v Československu zavedla techniku tzv. simultárních kožních fototestů při použití absorpčních optických filtrů v podmínkách jednotně dodržované dávky terestriálního slunečního záření. V důsledku srovnání typu a intenzity vyvolané kožní reakce byla zjištěna řada fotoprotektivně působících faktorů v kůži. Na základě pozorování publikovaného v časopise Lancet se jí dostalo pozvání k ročnímu stipendijnímu pobytu ve fotobiologické laboratoři Institutu pro další vzdělávání lékařů v Londýně, kde pracovala více než půl roku v experimentální laboratoři pod vedením špičkového odborníka pro výzkum poruch metabolismu porfyrinů prof. I. A. Magnuse.

Po svém návratu do vlasti, se nenechala odradit zhoršujícími se pracovními podmínkami normalizačního období a přistoupila k budování fotobiologické laboratoře na Kožní klinice v Hradci Králové. Výsledkem soustavného úsilí byl vznik pracoviště přístrojově vybaveného srovnatelně s laboratořemi v zahraničí a umožňujícího spolupráci s odborníky stejného zaměření v klinickém výzkumu fotosenzitivity kůže. Neméně významné republikové prvenství získala kožní klinika hradecké nemocnice přičiněním doc. Marie Nožičkové v zavedení fotochemoterapie PUVA v roce 1978. V průběhu dalšího desetiletí našla tato medikamentózně řízená fototoxická reakce své uplatnění nejen při léčbě lupénky, ale i v léčení jiných, dříve těžko ovlivnitelných, imunodermatóz a je v současnosti nezbytnou součástí léčebné výbavy dermatologického klinického pracoviště.

Jako učitelka působila doc. Marie Nožičková nejenom na Lékařské fakultě UK, ale i na Střední zdravotnické škole v Hradci Králové a jako lektorka doškolovacích kurzů pořádaných Institutem postgraduálního vzdělávání zdravotníků v Praze a Brně. Poznatky získané při své klinické práci a při řešení vědecko-výzkumných úkolů zpracovala ve více než dvanácti desítkách publikací, ve dvou kapitolách celostátních učebnic a 199 přednáškách. K přednáškám byla zvána i do zahraničí a absolvovala několik delších studijních pobytů v Německu, Polsku, Maďarsku a Nizozemí. Byla školitelkou dvou aspirantů a jedné frekventantky postgraduálního studia oborové komise pro dermatovenerologii Masarykovy univerzity v Brně. Zastávala funkci krajského odborníka pro svůj obor, byla členkou předmětové rady oboru dermatovenerologie při MZ ČR, členkou vědecké rady LF UK. Pracovala jako vedoucí katedry dermatovenerologie LF UK v Hradci Králové. Stala se členkou Akademického senátu LF UK v Hradci Králové. Ve Výboru Československé dermatologické společnosti (později České dermatologické společnosti) pracovala nepřetržitě od roku 1980 až do roku 2000.

V r. 2003 se rozloučila s funkcí přednostky kliniky a od té doby je stále vedoucí fotobiologické poradny kožní kliniky, pokračuje ve výuce mediků a je přísným examinátorem.

Paní docentce Nožičkové přejeme do dalších let neutuchající elán a optimismus, pevné zdraví a spokojený rodinný život.

Za kolektiv spolupracovníků

doc. Karel Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 5

2012 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se