Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 19. dubna 2012


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 87, 2012, No. 3, p. 111-112
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová, dr. Vocilková

Omluveni: prim. Bučková, prof. Štork

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas: 9.30–12.30 hodin

PROGRAM

  • A. Zápis ze schůze Výboru ČDS dne 1. 3. 2012 připomínkován e-mailovou cestou – doplněn a schválen.
  • B. Nově projednáno:

1. Minutová režie, kódy

Dr. Vocilková kontaktovala dr. Pokorného na VZP, který informoval, že „minutáž“ výkonů (např. dětských) ani sdílení kódů nebude řešeno a nyní jsou na pořadu jednání „všeobecné“ kódy (začínající 09). Zrušení limitace Q u některých našich kódů bylo předběžně přislíbeno.

Dětské kódy budou řešeny v budoucnu (prodloužení času na 15, 30, 45 min.) – vhodné je uplatnit navýšení v rámci základních kódů vyšetření, nikoli formou výkonu edukačního rozhovoru. Budou vytipovány další kódy, o jejichž vyšší minutovou režii budeme žádat. Nárůst cen energií není dostatečným zdůvodněním pro navýšení minutové režie. [Minutová režie odbornosti 404 – uvedeno na s. 67 až 68 (2,82 b/1 min.); sdílené kódy na s. 33. Seznam zdravotnických výkonů s bodovými hodnotami (aktualizované vydání z r. 2012), jednotlivá pracoviště mohou navýšit až o 300 %. Takovou individuální žádost může Výbor ČDS podpořit.]

Jiným dětským odbornostem sice zkrátili časy výkonů, ale bodovou hodnotu ponechali.

2. Dermatoonkologická centra

Prof. Arenberger vypracoval v korelaci se zahraničními subjekty požadavky na pracoviště I. a II. typu. Byly rozeslány dotazníky, bude projednáno a vyhodnoceno na dalších schůzích Výboru ČDS.

Prof. Arenberger se zúčastní zasedání UEMS v Bruselu, kde se bude projednávat mj. dermatoonkologická problematika, a bude se snažit zmapovat situaci v léčbě melanomu v EU.

3. Taxa laborum

Jednání SAD se ZP 207 a 217: z vedení ZP signál, že po uplynutí sledovaného období může zdravotnické zařízení zažádat o navýšení prostředků na léčbu, pokud zdůvodní nárůst nákladů zdražením magistra liter přípravků. Dr. Vocilková a prof. Arenberger rozešlou na vedení jednotlivých ZP dopis s upozorněním (na VZP již odeslán) na tuto situaci a s žádostí o plošné řešení.

4. Venerologie

  • a) Dne 13. 3. 2012 došlo z vůle MZd ke zrušení pokynu SZD (Státního zdravotního dozoru) v oblasti TBC a PN na žádost Hlavního hygienika ČR. Současně ukládá zachování jednoho krajského konzultanta pro obor dermatovenerologie a TBC. Rozhodnutí o výši pracovního úvazku náleží plně do kompetence Krajského hygienika. Výbor ČDS pověřuje prof. Resla (a venerologickou sekci), aby zpracoval vyjádření k posílení dozoru v exponovaných oblastech a stanovil minimální výši pracovního úvazku tohoto dozoru a rozsah pokrytí jednotlivých dozorů.
  • b) Mezioborová konference STI dne 13. 6. 2012 v Praze – dermatovenerologové se vyzývají k účasti.
  • c) Suprax inj. použitelný na refrakterní rezistentní kapavku (vypršela registrace) je formou mimořádného dovozu k dispozici v lékárně v Nemocnici Na Bulovce v Praze. Podrobnosti na www.derm.cz/aktuality.
  • d) Legislativa ve venerologii – prof. Resl informuje o připomínkách. Nyní zpracuje k publikaci v Čs. dermatologii.

5. Historie ČDS

Prof. Resl sbírá fotografie titulních stránek významných českých publikací v dermatovenerologii do konce června 2012.

6. Centra prevence melanomu ZP MV ČR (211)

Týká se pojištěnců ZP 211 s Kartou života: nově schváleno centrum v Ostravě.

7. Euroderm Excellence 2012

Profesor Arenberger jako koordinátor programu „Euroderm Excelence“ (každoroční doškolování mladých dermatologů v Římě) upozorňuje, že byl vyhlášen nový ročník (14.–18. 11. 2012). Za ČR 1–2 místa, lze se přihlásit přímo na www.eurodermexcellence.com do 30. 6. 2012.

8. Léková problematika (SÚKL)

Průběžně zpracovává prim. Benáková a prof. Arenberger (např. Ialugen Plus plátky). Firma Hartmann oznámila, že od 1. 4. 2012 lze předepsat moderní krytí ran na 3 měsíce bez souhlasu revizního lékaře. Revizní lékaři však toto neuznávají, a proto se doporučuje stále zasílat Poukazy ke schválení revizním lékařem.

9. Časopis Čs. dermatologie

Společnost CN Brown bude zajišťovat servis našeho časopisu od r. 2012, schváleno.

10. Evropské atestace

V r. 2012 opět proběhnou evropské atestace v klinické dermatovenerologii organizované UEMS (poplatek 350 €; existují 3 granty EADV). Probíhá začátkem srpna ve Frankfurtu nad Mohanem.

11. Konference k 90. výročí ČDS

Zatím se vybírá lokalita a diskutováno i datum 13. 12. 2012.

12. René Touraine stipendium 2012

Přihlášky do 1. 10. 2012 na adresu:

www.fondation-r-touraine.org.

Jedno dlouhodobé stipendium ve výši 18000 € a 4 krátkodobá (4500 €) pro doktorandský výzkumný pobyt na klinikách a laboratořích EU.

13. Stanovy ČLS JEP

Jsou k dispozici na www.cls.cz.

14. Noví členové

Přihlášky: dr. Bogorová (Třebíč), dr. Škodová (Třebíč) – projednány a schváleny.

15. Různé

  • a) V rámci legislativních změn týkajících se Informovaného souhlasu bude vznesen dotaz na právníka ČLK (shromáždí prim. Selerová) cestou Referátový výběr v dermatologii. Běžná dermatologická péče nevyžaduje informovaný souhlas.
  • b) Farmakoekonomická studie excimerového laseru bude rozeslána členům Výboru ČDS e-mailem.
  • c) Výbor ČDS projednal a podporuje Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o. s., ze dne 14. 4. 2012, k záměru nenavyšovat regulační poplatky u ambulantních specialistů, může to komplikovat a snížit dostupnost zdravotní péče v ČR.

16. Termín příštího zasedání Výboru ČDS:

14. 6. 2012 v Bratislavě.

Schůze dne 3. 5. 2012 se ruší. Ve 2. pololetí 2012 jsou plánovány termíny 13. 9., 1. 11. a 13. 12. 2012.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se