Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 1. října 2009


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 85, 2010, No. 1, p. 45-46
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, prof. Hercogová, doc. Pock, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková,

Omluveni: prim. Bučková, as. Jirásková, dr. Polášková, dr. Zajíc

Místo: Knihovna Kožní kliniky VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas: 9.30 – 12.30 hodin

PROGRAM

A. Projednáno

Projednán zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 3. 9. 2009 a po e-mailovém připomínkování schválen.

B. Nově projednáno:

1. Kolektivní členství ČDS v EADV

ČDS obdržela diplom kolektivního členství v EADV jako odborná společnost a dále i výzvu k přípravě seznamu členů a poplatku na r. 2010.

2. Venerologie

Dne 1. 10. 2009 proběhne schůzka Venerologické sekce ČDS za účasti zástupce MZ ČR, kde se bude projednávat nový způsob hlášení pohlavních nemocí. Prof. Resl byl pověřen informovat výbor a členy ČDS o novinkách z tohoto jednání.

3. Další vzdělávání v oboru

Prof. Arenberger referuje o nespokojenosti nejen našeho oboru, ale i řady jiných oborů (např. neurologie, oftalmologie, kardiologie atd.) s novou koncepcí dalšího vzdělávání a o plánu provést protestní akce. Sporným bodem je nutnost absolvování 2letého základního kmene zpočátku lékařské praxe každého absolventa, často v jiném oboru (pro dermatology internu nebo chirurgii). Dalším problémem je financování pouze tří let z pěti. Akreditační komise pro dermatologii proti tomu celý rok bojovala, ale ministerstvo se nakonec vždy vrátilo ke svému původnímu stanovisku.

4. Registr biologické léčby v Centrech

Pro biologickou léčbu t. č. stále platí omezení 350 na ČR (vztahuje se na pojištěnce VZP). Ostatní ZP nemají limit, ale také ne garanci úhrady biologické léčby (VZP platí biologika většinou již zálohově).Požadavkem ZP je stále zpracování počtu nemocných, spokojenost s léčbou a nežádoucích účinků. Prof. Arenberger jednal na VZP a dohodl na příští rok navýšení, oproti minulým letům ale vzhledem k trvalému nečerpání limitu navýšení pouze o cca 10%. Dále informuje o tom, že nechal zjednodušit registrační systém Biorep. Nově upravený systém Biorep bude mít stejná přístupová hesla; bude k dispozici od poloviny října 2009. Vedoucí Center budou osobně zodpovědni za správné zadání všech nemocných léčených v Centru do 30. 11. 2009 do systému a jsou žádáni, aby je i nadále průběžně aktualizovali. Ze strany výboru ČDS bude vznesen požadavek na farmaceutické firmy ke spolufinancování systému k pokrytí příštího roku a uhrazení letošního poplatku a úprav, které nechal provést prof. Arenberger zatím ve vlastní režii.

5. Registr dermatoonkologik

Prof. Arenberger informuje, že dohodl na VZP, že od r. 2010 může být Aldara uvolněna mimo Centra, rozšíření indikací zatím nebude prosazováno (a stále vázáno na odbornost dermatovenerologie). Preskripce Metvix cr. (6 center) a Targretin cps. (3 centra) zůstane vázáno na Centra. Doc. Ettler byl pověřen, aby dokončil jednání s dr. Antalem o provozu a financování registru.

6.Plán odborných akcí v dermatologii na r. 2010

Jejím sestavením pověřen doc. Ettler. Do konce října 2009 je nutné podat přihlášky akcí na formuláři vystaveném na www.derm.cz („Aktuality“) k rukám doc. Ettlera (ettler@fnhk.cz). Seznam akcí bude projednán výborem ČDS a poté vystaven na www.derm.cz v kolonce „Kongresy“.

7. Akce ve spolupráci s CzADV

V r. 2010 CzADV bude ve spolupráci s ČDS pořádat 2 odborné akce:

  • a) 29. 4. – 1. 5. 2010: „Pražská“ konference
  • b) v září 2010: estetická dermatologie

8. Léky

Úhrada Daivobet ung. je podporována ze strany ČDS tak, jak navrhuje výrobce. Prim. Benáková a prof.  Arenberger informují o jednáních se SUKL ohledně úhrad kortikoidních extern, kde se nelogicky úhrada odvíjí od ceny nejlevnějšího (někdy s více n.ú.) a z počtu aplikací za den podle SPC. Často to vede ke snížení úhrady pro bezpečnější a účinnější preparáty.

9. 5. kongres českých a slovenských dermatologů (Praha, 5. – 8. 11. 2009)

Prof. Arenberger seznámil s programem 5. kongresu čs. dermatologů, který se koná společně s německými dermatology. Podrobnosti jsou průběžně vystavovány na www.jasta.cz. 

10. Rozpočet ČDS

Dr. Vocilková seznamuje s finanční bilancí ČDS: o příjmech 230 000 Kč za členské příspěvky ČDS, ve výdajích 184 000 Kč zaplaceno za členství v mezinárodních společnostech. Pro r. 2010 je plánovaný rozpočet 320 000 Kč, do budoucna diskutováno o zvýšení členských poplatků (ne však v r. 2010).Prof. Arenberger informuje o zlepšení bilance časopisu Čs. Derm. po zavedených opatřeních, letos budou již 3 čísla zisková. I v r. 2010 budou členové ČDS dostávat časopis zdarma.

11. Noví členové ČDS

Dr. Čorbová (Brno), dr. Jůzlová (Praha), dr. Malíková (Ústí nad Labem), dr. Novotná (Strakonice), dr. Pliščinská (Mladá Boleslav), dr. Stránská (Praha), dr. Tomanová (Brno).

12. Stipendium dr. Hornsteina na EADV 2010 v Cavtatu

Uzávěrka přihlášek do 20. 10. 2009 u prof. Arenbergera, uchazeč bude vybrán podle kritérií výboru ČDS (zejména publikační aktivita).

13. Laboratoř Genomia s. r. o. v Plzni

Informace o možnosti vyšetřit mutaci genu pro filaggrin (bývá narušen u ichtyózy, u atopického ekzému). Cena vyšetření neuvedena.

14. Solária

V pondělí 5. 10. 2009 na Ministerstvu zdravotnictví proběhne jednání prof. Arenbergera se zástupci Asociace solárií, na pořadu bude povinný informovaný souhlas uživatele a zákaz vstupu mladistvým do 18 let. Prof. Arenberger informuje, že na půdě Parlamentu ČR zahájil poslaneckou iniciativu, aby se novela zákona o neionizujícím záření projednávala během příštího roku. Vedení výboru ve spolupráci s fotobiologickou sekcí sestavilo manuál pro solária, který bude distribuován i všem členům ČDS během října 2009.

15. Poplatky u dětí

VZP kompenzuje pediatrům v kapitační platbě. Specialistům tato možnost ZP nenabízí, ale dr. Vocilková přislíbila dotaz na Sdružení ambulantních specialistů, jak v této otázce postupovat.

16. Otázky a testy k atestaci

Prof. Štork informuje o inovaci otázek a testů k atestaci z dermatovenerologie. Nové otázky ke zkoušce po projednání a schválení výborem ČDS budou vystaveny na www.derm.cz v kolonce „Atestace“.

17. Korektivní dermatologie ve vzdělávacím programu všeobecné dermatologie

Pro účastníka předatestační přípravy ve všeobecné dermatologii je povinnost stážovat 1 týden na pracovišti korektivní dermatologie a dále 3 týdny na akreditovaném pracovišti, přičemž z toho 1 týden může být na plastické chirurgii. Prof. Arenberger provede příslušné změny vzděl. programu na Ministerstvu zdravotnictví.

18. 18. lipovské dermatologické fórum 7. – 10. 1. 2010

Doc. Ettler zve k účasti na této již tradiční odborné akci, kterou zpravidla začíná odborný kalendář ČDS. Akce je letos pořádána ve spolupráci s ČSAKI, bude řešena také problematika alergických kožních reakcí a imunologické aspekty léčby v dermatologii. Zváni jsou zejména také členové Sekce mladých dermatologů ČDS, kteří mají poloviční registrační poplatek (viz www.lazne.cz).

19. Různé

Prof. Hercogová informuje o oslavě životního jubilea prof. Fadrhoncové, která proběhla dne 22. 9. 2009 na Kožní klinice na Bulovce v Praze.

Příští schůze výboru ČDS se koná dne 4. 11. 2009 dopoledne se SDS v Praze.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se