NOVÉ KNIHY


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 84, 2009, No. 1, p. 54
Kategorie: Nové knihy

Szép Z. a kol.:

Základy dermatohistopatológie pre kožných lekárov

2008, 1.vydanie, vydavateľstvo Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava,

ISBN 978-80-89352-06-7

82 strán, 179 farebných obrázkov, mnoho tabuliek

Kniha je prvou ucelenou učebnou pomôckou svojho druhu v slovenskej odbornej literatúre. Je určená predovšetkým pre lekárov zaradených do prípravy na atestáciu z dermatovenerológie, ale cenné informácie v ňom nájdu aj atestovaní kožní lekári. Štruktúra a obsah zodpovedajú programu výuky dermatohistopatológie na Katedre dermatovenerológie FZŠŠ SZU v Bratislave.

jp_4309_f_1
jp_4309_f_1

Kniha je rozdelená do 5 kapitol. V prvej, úvodnej kapitole je vysvetlená štruktúra a členenie učiva a výber prezentovaných chorôb vo vzťahu k výukovému programu, k základnej zbierke preparátov a skúšaniu histopatológie.

2. kapitole čitateľ získa základné poznatky o metódach a princípoch odberu kožných bioptických vzoriek z klinicko-patologického pohľadu.

3. kapitole je uvedený prehľad základných laboratórnych histologických metód používaných v dermatopatológii: farbenie hematoxylínom-eozínom, špeciálne histochemické farbenia, imunoperoxidázové a imunofluorescenčné metódy. Pochopenie textu uľahčujú tabuľky a inštruktívne farebné obrázky s opisom.

4. kapitola je venovaná všeobecnej a špeciálnej dermatohistopatológii v netradičnom syntetizujúcom podaní. Každá podkapitola začína opisom normálnej histológie danej štruktúry vo forme stručných poznámok, nasleduje opis všeobecných histopatologických zmien a potom nasleduje časť špeciálnej histopatológie. Vo všeobecnej časti sú preberané najdôležitejšie histopatologické zmeny kože usporiadané podľa jednotlivých vrstiev a štruktúr. Každá histopatologická zmena je demonštrovaná na farebných mikrofotografiách. K demonštrovaným všeobecným histopatologickým zmenám sú v ďalšom texte priradené a začlenené jednotlivé choroby-klinické diagnózy, podkapitoly na seba nadväzujú a tvoria jeden celok. Kapitola je tak rozčlenená na tri väčšie okruhy: na diagnózy s prevažne epidermálnymi histologickými zmenami, na diagnózy s prevažne dermálnymi histologickými zmenami a na diagnózy so zmenami podkožného tukového tkaniva. Celkovo ide o 40 klinických diagnóz, ich histologický obraz je potrebné osvojiť si k atestácii z dermatovenerológie. Štrukturálne je spôsob prezentácie každej klinickej diagnózy rovnaký: začína stručným histologickým opisom najdôležitejších zmien, na ktorý nadväzujú farebné mikrofotografie demonštrujúce opísané zmeny. Nasledujúca tabuľka podáva stručný súhrn histologických zmien v bodoch. V závere sú uvedené tzv. klinicko-patologické súvislosti, kde je opísaný stručný klinický obraz dermatózy a jemu zodpovedajúce histologické zmeny.

V poslednej, 5. kapitole sú uvedené praktické rady a doporučenia k metodike opisu histologických preparátov a algoritmus histologického diagnostického myslenia.

Kniha je určená predovšetkým pre začínajúcich aj praktizujúcich kožných lekárov a začínajúcich patológov. Nepochybne najväčšou výhodou knihy pre dermatológov je bohatá farebná fotodokumentácia s netradičným spôsobom spracovania uľahčujúcim samoštúdium. Jednotlivé histopatologické zmeny sú priamo v obrázkoch očíslované s nadväzujúcim opisom týchto zmien pod obrázkom. Druhou výhodou knihy sú už uvedené klinicko-patologické korelácie.

Vzhľadom k prehľadnej a logicky usporiadanej štruktúre, jednoduchosti, zrozumiteľnosti a stručnosti, má kniha dobré predpoklady stať sa základnou učebnou pomôckou dermatohistopatológie pre kožných lekárov na Slovensku.

MUDr. Ján Haid, PhD.

Katedra dermatovenerológie FZŠŠ SZU v Bratislave


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

×