NOVÉ KNIHY


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 84, 2009, No. 1, p. 54
Kategorie: Nové knihy

Szép Z. a kol.:

Základy dermatohistopatológie pre kožných lekárov

2008, 1.vydanie, vydavateľstvo Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava,

ISBN 978-80-89352-06-7

82 strán, 179 farebných obrázkov, mnoho tabuliek

Kniha je prvou ucelenou učebnou pomôckou svojho druhu v slovenskej odbornej literatúre. Je určená predovšetkým pre lekárov zaradených do prípravy na atestáciu z dermatovenerológie, ale cenné informácie v ňom nájdu aj atestovaní kožní lekári. Štruktúra a obsah zodpovedajú programu výuky dermatohistopatológie na Katedre dermatovenerológie FZŠŠ SZU v Bratislave.

jp_4309_f_1
jp_4309_f_1

Kniha je rozdelená do 5 kapitol. V prvej, úvodnej kapitole je vysvetlená štruktúra a členenie učiva a výber prezentovaných chorôb vo vzťahu k výukovému programu, k základnej zbierke preparátov a skúšaniu histopatológie.

2. kapitole čitateľ získa základné poznatky o metódach a princípoch odberu kožných bioptických vzoriek z klinicko-patologického pohľadu.

3. kapitole je uvedený prehľad základných laboratórnych histologických metód používaných v dermatopatológii: farbenie hematoxylínom-eozínom, špeciálne histochemické farbenia, imunoperoxidázové a imunofluorescenčné metódy. Pochopenie textu uľahčujú tabuľky a inštruktívne farebné obrázky s opisom.

4. kapitola je venovaná všeobecnej a špeciálnej dermatohistopatológii v netradičnom syntetizujúcom podaní. Každá podkapitola začína opisom normálnej histológie danej štruktúry vo forme stručných poznámok, nasleduje opis všeobecných histopatologických zmien a potom nasleduje časť špeciálnej histopatológie. Vo všeobecnej časti sú preberané najdôležitejšie histopatologické zmeny kože usporiadané podľa jednotlivých vrstiev a štruktúr. Každá histopatologická zmena je demonštrovaná na farebných mikrofotografiách. K demonštrovaným všeobecným histopatologickým zmenám sú v ďalšom texte priradené a začlenené jednotlivé choroby-klinické diagnózy, podkapitoly na seba nadväzujú a tvoria jeden celok. Kapitola je tak rozčlenená na tri väčšie okruhy: na diagnózy s prevažne epidermálnymi histologickými zmenami, na diagnózy s prevažne dermálnymi histologickými zmenami a na diagnózy so zmenami podkožného tukového tkaniva. Celkovo ide o 40 klinických diagnóz, ich histologický obraz je potrebné osvojiť si k atestácii z dermatovenerológie. Štrukturálne je spôsob prezentácie každej klinickej diagnózy rovnaký: začína stručným histologickým opisom najdôležitejších zmien, na ktorý nadväzujú farebné mikrofotografie demonštrujúce opísané zmeny. Nasledujúca tabuľka podáva stručný súhrn histologických zmien v bodoch. V závere sú uvedené tzv. klinicko-patologické súvislosti, kde je opísaný stručný klinický obraz dermatózy a jemu zodpovedajúce histologické zmeny.

V poslednej, 5. kapitole sú uvedené praktické rady a doporučenia k metodike opisu histologických preparátov a algoritmus histologického diagnostického myslenia.

Kniha je určená predovšetkým pre začínajúcich aj praktizujúcich kožných lekárov a začínajúcich patológov. Nepochybne najväčšou výhodou knihy pre dermatológov je bohatá farebná fotodokumentácia s netradičným spôsobom spracovania uľahčujúcim samoštúdium. Jednotlivé histopatologické zmeny sú priamo v obrázkoch očíslované s nadväzujúcim opisom týchto zmien pod obrázkom. Druhou výhodou knihy sú už uvedené klinicko-patologické korelácie.

Vzhľadom k prehľadnej a logicky usporiadanej štruktúre, jednoduchosti, zrozumiteľnosti a stručnosti, má kniha dobré predpoklady stať sa základnou učebnou pomôckou dermatohistopatológie pre kožných lekárov na Slovensku.

MUDr. Ján Haid, PhD.

Katedra dermatovenerológie FZŠŠ SZU v Bratislave


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se