14. Pražské dermatologické sympozium 13.-14.6. 2008


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 83, 2008, No. 5, p. 280
Kategorie: Zprávy z ciziny a kongresů

V polovině června se v Praze sešlo na 194 účastníků již 14. Pražského dermatologického sympozia. Tento rok jsme zopakovaly nápad z let minulých, tj. první den jsme věnovali programu pro dermatologické sestry a druhý den pro kolegy dermatology. Sympozium bylo oficiálně zahájeno ve Velké aule Karolina a bylo tradičně spojeno s předáváním cen České akademie dermatovenerologie o.p.s. – Cena prof. Janovského byla udělena za celoživotní přínos k oboru dermatologické mykologie doc. MUDr.  Kejdovi, CSc. a Mezinárodní cena prof. Janovského za pomoc v rozvoji české dermatologie dr. Stanislavu Pavlovi z Leidenu (který je mj. čestným zahraničním členem naší redakční rady).

Odborný program zahájil ředitel FN Na Bulovce Ing. Petr Sláma a poté následovaly přednášky zdravotních sester, rozdělené do tří tematických bloků: Psoriáza v roce 2008, Interdisciplinární péče o pacientky s onemocněním prsu a Ošetřování nemocných s kožními a pohlavními chorobami. Přednášeli jak dermatologové, tak zdravotní sestry z našeho oboru i z chirurgie, plastické chirurgie, z mimopražských klinik měly největší zastoupení sestry z Plzně. Děkujeme! První den odborného programu byl zakončen společenským večerem.

Druhý den se konal tradičně v Modré posluchárně Karolina. Program zahájil laureát Ceny profesora Šambergera as. MUDr. Lacina přednáškou věnovanou výzkumu kmenových buněk. Hlavní program zahájil prim. Strejček vyzvanou přednáškou na téma „Co nového v dermatologické angiologii?“. Program měl dvě hlavní témata: 1. Kožní nádory a 2. Psoriázu, a to vždy z pohledu dermatologů a dalších specialistů (chirurga a onkologa v prvním případě a internisty v případě druhém). Ucelený pohled na kožní nádory, jenž byl výsledkem diskuse mezi různými specialisty, nás utvrdil v nutnosti pokračování v takových setkáních. Vystoupení as. Chlumského z Interní kliniky FN v Motole bylo zároveň první vlaštovkou v historii českých přednášek o psoriáze. Paní as. Čapková z FN v Motole nás opět přesvědčila o tom, jak málo víme o chronicky známé nemoci v případě postižení dětí. Byly prezentovány první české zkušenosti s biologickou léčbou, které si zasluhují mnohem větší propagaci mezi kolegy dermatology i nedermatology. Osvěžením odborného programu byla kazuistická sdělení mladých dermatologů „Chyby v diagnostice a terapii“. Tato část nás zase přesvědčila, že bude možné za nějaký čas předat pomyslné dermatologické žezlo dále.

Letošní Sympozium, konané následně po bratislavském česko-slovenském kongresu a před doškolovacím víkendem mladých dermatologů, bylo určitě komornější. Tudíž jsme si ho více „užili“ a doufám, že i vy všichni, společně s námi. Za rok se potkáme netradičně společně s kolegy z celého světa – a to první den 10. Kongresu International Society of Dermatology, 20. května 2009. Hlavní tíhu příprav na sobě ponesou naše sestřičky, vedené naší vrchní sestrou Kateřinou Křemenovou. Můžete přímo na ni směřovat nápady, co zařadit do odborného programu pro sestry (katerina.kremenova@fnb.cz). Vím, že mohu za celý kolektiv naší kliniky již nyní říci, že se opět těšíme na shledání v Praze!

Více informací, abstrakta i fotografie ze Sympozia a novinky o Sympoziu chystaném jsou k prohlédnutí na webových stránkách: WWW.DERMANET.CZ.

Jana Hercogová


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 5

2008 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se