Atopický ekzém a faktory zevního prostředí nepříznivě ovlivňující jeho průběh


Atopic Eczema and Environmental Factors Adversely Influencing its Cours

Course of atopic eczema is influenced by environmental irritating factors including adverse impact of work environment. The effect of work environment on the course of atopic eczema and development of contact sensitivity was retrospectively evaluated in 1403 patients in years 1984–2003. The most common causes of irritation with subsequent atopic eczema exacerbation were petroleum derivatives, tensides, rubber chemicals, dusty environment, cow’s hair, disinfectants, glues, cement and other less common irritants.

Occupational contact eczemas in patients with main diagnosis of atopic eczema were mostly diagnosed in metal-working industry 65/186, agriculture 27/108, health services 25/142, chemical industry 15/31, building industry 13/44 and rubber manufacturing industry 12/27. Most patients who changed their job position due to medical reasons or to development of occupational contact dermatitis were in metal-working industry (130/186, 76 %), health services and agriculture. Improper job position or apprenticeship was found in 619 patients (44 %) of the studied group.

Key words:
atopic eczema – contact sensitivity – work environment – job position


Autoři: E. Dastychová
Působiště autorů: I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN U sv. Anny v Brně přednosta doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 82, 2007, No. 6, p. 328-333
Kategorie: Klinické a laboratorní práce

Souhrn

Iritace zevními vlivy včetně nepříznivých faktorů pracovního prostředí ovlivňuje průběh atopického ekzému. Retrospektivně byl hodnocen vliv pracovního prostředí na průběh atopického ekzému a vývin kontaktní přecitlivělosti v souboru 1403 pacientů vyšetřených v letech 1984-2003. Nejčastěji vedly k iritaci a následné exacerbaci atopického ekzému deriváty ropy, tenzidy, gumárenské chemikálie, obecně prašné prostředí, kravská srst, dezinfekční prostředky, lepidla, cement, méně často se uplatnily další iritanty. Profesionálních kontaktních ekzémů bylo u pacientů se základní diagnózou atopický ekzém diagnostikováno nejvíce v kovoprůmyslu 65/186, v zemědělství 27/108, ve zdravotnictví 25/142, průmyslu chemickém 15/31, ve stavebnictví 13/44 a gumárenském průmyslu 12/27. Nejvíce pacientů přeřazených ať již ze zdravotních důvodů nebo navíc pro vývin profesionálního kontaktního ekzému bylo v kovoprůmyslu (130/186, tj. 73,1 %), ve zdravotnictví a zemědělství. Nevhodné pracovní zařazení, resp. nevhodný učební obor mělo celkem 619 pacientů, tj. 44 % souboru.

Klíčová slova:
atopický ekzém - kontaktní přecitlivělost - pracovní prostředí - pracovní zařazení


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2007 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se