Prof. Dr. Lajos Nékám (1868–1957) a Corpus Iconum Morborum Cutaneorum


Prof. Dr. Lajos Nékám (1868–1957) and Corpus Iconum Morborum Cutaneorum

Prof.
Dr. Lajos Nékám is one of the most important world-wide known Hungarian dermatologists. Lifework of Prof. Nékám is enormous. He found the Hungarian Dermatological Society and the Collegium Medicum. He was the superintendent of the Central Library of the Medical School, and the manager of the Publishing House of Hungarian Medical Books. He was the main organizer of the 9th International Dermatological Congress in Budapest. His significant publications are related to the following topics: the histopathology of dermatochalasis and Darier’s disease, cutaneous manifestations of myeloid leukemia, nosology of poikilodermas and the importance of focal infections in dermatology. There were even some diagnoses carrying his name (e.g. Porokeratosis striata Nékám). He led a fight against venereal diseases and mycotic infections. He also published a series of non-medical works dealing with history, linguistics and arts. His most important work is his historical dermatovenereological atlas of three volumes: Corpus Iconum Morborum Cutaneorum (1938) containing 4566 Figures. From these, 1407 was the property of Prof. Nékám, which constitute the one third (31%) of their whole number in the atlas. This volume is an example of international cooperation. 568 experts form 46 countries took part in its edition. 11 dermatologists from the 1st Czechoslovak republic contributed to the figures found of the atlas. Most of them belonged to the dermatological departments in Prague and Brno: Prim. V. Bandler, Prof. R. Bezecny, Prim. A. Fabian, Prof. K. Gawalowski, Prof. F. Král, Doc. J. Obrtel, Doc. E. Petráček, Prof. F. Šamberger, Dr. S. Stössl, Prof. A. Trýb, Prim. E. Wohlstein. The Figures of the atlas can be categorized according to 18 thematic groups.

Key words:
Lajos Nékám – Corpus Iconum Morborum Cutaneorum – Hungarian dermatology – Czechoslovak dermatology


Autoři: Z. Szép
Působiště autorů: Katedra dermatovenerológie Fakulty zdravotníckych špecializacných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ;  Vedúca katedry doc. MUDr. Klaudia Kolibášová, PhD., mim. prof.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 82, 2007, No. 4, p. 224-230
Kategorie: Z historie

Souhrn

Prof.
Dr. Lajos Nékám starší (1868–1957) je jedným z najvýznamnejších maďarských dermatológov svetového mena. Životné dielo Prof. Nékáma je obrovské. Založil Maďarskú dermatologickú spoločnosť a Collegium Medicum. Bol riaditeľom Dermatologickej kliniky v Budapešti, riaditeľom Ústrednej knižnice lekárskej fakulty a Spoločnosti vydavateľstva maďarských lekárskych kníh. Bol hlavným organizátorom IX. Medzinárodného dermatologického kongresu v Budapešti. Významné sú jeho publikácie týkajúce sa histologickej problematiky dermatochalázy a Darierovej choroby, kožných prejavov myeloidnej leukémie, nozologickej problematiky poikilodermií a významu fokálnych infekcií v dermatológii. Niektoré diagnózy niesli jeho meno (napr. porokeratosis striata Nékám). Riadil boj proti pohlavným chorobám a mykotickým infekciám. Publikoval aj rad nemedicínskych prác týkajúcich sa histórie, jazykovedy a umenia. Jeho najväčším dielom je historický trojzväzkový dermatovenerologický atlas: Corpus Iconum Morborum Cutaneorum (1938), obsahujúci 4566 obrázkov. Z toho 1407 obrázkov (31 %) poskytol Prof. Nékám zo svojej zbierky. Atlas je vzorom medzinárodnej spolupráce, na zostavení sa podieľalo 568 odborníkov zo 45 krajín sveta. Z bývalej 1. Československej republiky prispelo k obrázkovému fondu atlasu 11 dermatológov, väčšina z nich pochádzala z dermatologických kliník z Prahy a Brna: Prim. V. Bandler, Prof. R. Bezecny, Prim. A. Fabian, Prof. K. Gawalowski, Prof. F. Král, Doc. J. Obrtel, Doc. E. Petráček, Prof. F. Šamberger, Dr. S. Stössl, Prof. A. Trýb, Prim. E. Wohlstein. Obrázky atlasu možno zaradiť do 18-ich tematických skupín.

Kľúčové slová:
Lajos Nékám – Corpus Iconum Morborum Cutaneorum – maďarská dermatológia – Československá dermatológia


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×