Dermatomykologická diagnostika – co lze vyčíst z louhového preparátu?


Dermatomycological Diagnostics – What Can Be Read out from a KOH Wet Mount?

Mycological wet mount is one of the routine diagnostic methods in dermatovenerology. Together with cultivation it helps to confirm the diagnosis of dermatomycosis or onychomycosis based on the clinical suspicion especially before systemic treatment. While cultivation takes time and needs to be performed in the laboratory, the direct microscopy from skin scrapings or hair can diagnose the mycosis directly in the office. On the other hand, the proper reading and interpretation of the KOH wet mount requires a considerable practice and experience. The article shows the basic microscopical characteristics of fungal elements in the dermatological specimens and their differentiation from artefacts. Futhermore, it presents some rare microscopical pictures, which enable a closer identification of fungi. The aim is to help in the study for the board examination in dermatovenerology, and also to demonstrate, which information it is possible to read out from the KOH wet mount in the dermatological practice.

Key words:
direct microscopy – KOH preparations – diagnostics in dermatomycology


Autoři: M. Skořepová
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. J. Štork, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 81, 2006, No. 1, p. 5-11
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Mykologický mikroskopický preparát je jednou ze standardních vyšetřovacích metod v dermatovenerologii. Spolu s kultivací slouží k potvrzení diagnózy při klinickém podezření na dermatomykózu nebo onychomykózu především před zahájením systémové terapie. Zatímco kultivace je zdlouhavá a musí být provedena v laboratoři, přímou mikroskopií ze šupin nebo vlasů lze mykózu diagnostikovat přímo v ordinaci. Na druhé straně správné odečtení a interpretace louhového preparátu vyžaduje značnou praxi a zkušenosti. Článek ukazuje základní mikroskopické charakteristiky fungálních elementů v dermatologických vzorcích a jejich odlišení od artefaktů. Dále uvádí některé řidčeji se vyskytující mikroskopické obrazy, které umožňují bližší určení nalezených hub. Cílem je jednak napomoci při přípravě k atestační zkoušce z dermatovenerologie, jednak demonstrovat, jaké informace lze z louhového preparátu vyčíst v dermatologické praxi.

Klíčová slova:
přímá mikroskopie – louhový preparát – diagnostika dermatomykóz


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se