Klinické zkušenosti s terapií dermatomykózflutrimazolem


Clinical Experience in the Treatment of Dermatomycoses with Flutrimazole

The aim of the work was to evaluate the results of dermatomycoses treatment with new imidazoleagent - flutrimazole and to verify its clinical efficacy and tolerability in the form of 1% cream(Micetal®) applied once or twice a day.Methods: 164 patients with dermatomycoses were treated at 5 outpatient dermatovenereologydepartments. Group I included 82 patients (23 males and 55 females) with the mean age of 44.8 years,who applied the cream once a day. Group II included 82 patients as well (38 males and 40 females)with the mean age of 43.1 years, who applied the cream twice a day. Intensity of 8 disease symptomswas evaluated ineach patient at the first examination andafter 2 and4weeks of therapy using a threepoint score.Results: Erythema and scaling were the most prominent clinical symptoms before treatment.After 4 weeks they were reduced by 87% (group I) and 90% (group II) and by 80% (group I) and 83%(group II), respectively. Also pruritus significantly diminished by 88% (group I) and 94% (group II)after therapy.Conclusion: The 1% flutrimazole cream has a very satisfactory clinical efficacy in both, once andtwice daily application schemes.

Key words:
dermatomycoses - topical therapy - flutrimazole


Autoři: V. Semrádová 1;  J. Dobešová 2;  H. Duchková 3;  V. Koudelková 4;  I. Kuklová 5
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika FN U sv. Anny v Brně, přednostka prof. MUDr. V. Semrádová, CSc. 2Dermatovenerologická klinika FN Olomouc přednosta doc. MUDr. M. Buček, CSc. 3Dermatologické odd. Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem prim. MUDr. H. Duchková, DrS 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2004, No. 4, p. 137-140
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce bylo zhodnotit výsledky léčby dermatomykóz novým imidazolovým derivátem -flutrimazolem a ověřit jeho klinickou účinnost a snášenlivost v 1% krému (Micetal®) při aplikaci1krát a 2krát denně.Metodika: Na 5 dermatovenerologických pracovištích bylo ambulantně léčeno celkem 164 nemocnýchs dermatomykózami. Do souboru I bylo zařazeno 82 nemocných (23 mužů a 55 žen) průměrnéhověku 44,8 let, kteří aplikovali krém 1krát denně; do souboru II rovněž 82 nemocných (38 mužů a 40žen) průměrného věku 43,1 let, kteří aplikovali krém 2krát denně. Tříbodovým skóre byla u každéhopacienta hodnocena intenzita 8 symptomů choroby při počátečním vyšetření, za 2 a 4 týdny terapie.Výsledky: Z klinických symptomů byly před léčbou nejvíce vyjádřeny erytém, kde došlo po 4týdnech ke zlepšení o 87 % (soubor I) a o 90 % (soubor II), a deskvamace, kde bylo zlepšení o 80 %(soubor I) a o 83 % (soubor II). Výrazně byl terapií ovlivněn i pruritus, který se zmírnil o 88 % (souborI) a o 94 % (soubor II).Závěr: Krém s 1 % flutrimazolu jako účinnou látkou vykazuje velmi dobrý klinický efekt, shodnýpři aplikaci 1krát a 2krát denně.

Klíčová slova:
dermatomykózy - zevní terapie - flutrimazol

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se