Klinické zkušenosti s terapií dermatomykózflutrimazolem


Clinical Experience in the Treatment of Dermatomycoses with Flutrimazole

The aim of the work was to evaluate the results of dermatomycoses treatment with new imidazoleagent - flutrimazole and to verify its clinical efficacy and tolerability in the form of 1% cream(Micetal®) applied once or twice a day.Methods: 164 patients with dermatomycoses were treated at 5 outpatient dermatovenereologydepartments. Group I included 82 patients (23 males and 55 females) with the mean age of 44.8 years,who applied the cream once a day. Group II included 82 patients as well (38 males and 40 females)with the mean age of 43.1 years, who applied the cream twice a day. Intensity of 8 disease symptomswas evaluated ineach patient at the first examination andafter 2 and4weeks of therapy using a threepoint score.Results: Erythema and scaling were the most prominent clinical symptoms before treatment.After 4 weeks they were reduced by 87% (group I) and 90% (group II) and by 80% (group I) and 83%(group II), respectively. Also pruritus significantly diminished by 88% (group I) and 94% (group II)after therapy.Conclusion: The 1% flutrimazole cream has a very satisfactory clinical efficacy in both, once andtwice daily application schemes.

Key words:
dermatomycoses - topical therapy - flutrimazole


Autoři: V. Semrádová 1;  J. Dobešová 2;  H. Duchková 3;  V. Koudelková 4;  I. Kuklová 5
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika FN U sv. Anny v Brně, přednostka prof. MUDr. V. Semrádová, CSc. 2Dermatovenerologická klinika FN Olomouc přednosta doc. MUDr. M. Buček, CSc. 3Dermatologické odd. Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem prim. MUDr. H. Duchková, DrS 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2004, No. 4, p. 137-140
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce bylo zhodnotit výsledky léčby dermatomykóz novým imidazolovým derivátem -flutrimazolem a ověřit jeho klinickou účinnost a snášenlivost v 1% krému (Micetal®) při aplikaci1krát a 2krát denně.Metodika: Na 5 dermatovenerologických pracovištích bylo ambulantně léčeno celkem 164 nemocnýchs dermatomykózami. Do souboru I bylo zařazeno 82 nemocných (23 mužů a 55 žen) průměrnéhověku 44,8 let, kteří aplikovali krém 1krát denně; do souboru II rovněž 82 nemocných (38 mužů a 40žen) průměrného věku 43,1 let, kteří aplikovali krém 2krát denně. Tříbodovým skóre byla u každéhopacienta hodnocena intenzita 8 symptomů choroby při počátečním vyšetření, za 2 a 4 týdny terapie.Výsledky: Z klinických symptomů byly před léčbou nejvíce vyjádřeny erytém, kde došlo po 4týdnech ke zlepšení o 87 % (soubor I) a o 90 % (soubor II), a deskvamace, kde bylo zlepšení o 80 %(soubor I) a o 83 % (soubor II). Výrazně byl terapií ovlivněn i pruritus, který se zmírnil o 88 % (souborI) a o 94 % (soubor II).Závěr: Krém s 1 % flutrimazolu jako účinnou látkou vykazuje velmi dobrý klinický efekt, shodnýpři aplikaci 1krát a 2krát denně.

Klíčová slova:
dermatomykózy - zevní terapie - flutrimazol

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se