Kultivované epidermální keratinocytyv terapii ulcus crurisČást II. Srovnání účinnosti kryoprezervovaných a lyofilizovaných alograftů


Cultured Epidermal Keratinocytes in the Treatment of Leg Ulcers. Part II.Comparison of the Effect of Cryopreserved and Lyophilized Allografts

Background:
Application of cultured epidermal keratinocytes (in the form of autografts orallografts) took place in the modern therapy of chronic wounds. The use of cryopreserved allograftsin the therapy of leg ulcers is evaluated in some studies. But there are no clinical experiences withthe use of lyophilized allografts in this indication in our country yet.Objectives: The aim of the project is to compare the cryopreserved and lyophilized culturedepidermal allografts in the treatment of venous leg ulcers.Material and methods: 20 patients with venous leg ulcer were treated by cultured epidermalallografts (10 cryopreserved - group I and 10 lyophilized - group II). The technique of application wasstandardized. We compared the tendency to healing in both groups (healing rate, planimetricevaluation). Results: 9 patients in group I and 7 in group II were healed complety in 3 months (80 %). Themedium healing time was 29.7 days (28.3 in group I and 31.1 in group II). The average area of ulcerswas 10.13 cm2 before application (9.93 cm2 in group I and 10.32 cm2 in group II). After three monthsthe average area was 1.67 cm2 (1.34 cm2 in group I and 1.99 cm2 in group II).Conclusions: The therapeutic effect of lyophilized cultured epidermal allografts could be comparedwith therapeutic effect of cryopreserved ones. These results prefer application of lyophilizedkeratinocytes, because they could be stored and transported at room temperature and the cost ofthe therapy is lower.

Key words:
cultured epidermal allografts - leg ulcers - cryopreservation - lyophilization - keratinocytes


Autoři: V. Slonková 1;  Z. Navrátilová 1;  V. Semrádová 1;  J. Adler 2
Působiště autorů: I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně přednostka prof. MUDr. V. Semrádová, CSc. 2Tkáňová banka, FN Brno, Jihlavská 20 přednosta doc. MUDr. J. Adler, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2002, No. 6, p. 239-244
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko:
V moderní terapii chronických ulcerací dolních končetin se poslední dobou začalyuplatňovat i kultivované epidermální keratinocyty v podobě autograftů či alograftů. Použití kryoprezervovanýchalograftů v léčbě tohoto onemocnění sice hodnotí řada studií, v České republicevšak nejsou v současné době žádné klinické zkušenosti s použitím lyofilizovaných keratinocytův terapii ulcus cruris venosum.Cíl: Cílem projektu je srovnat účinnost kryoprezervovaných a lyofilizovaných kultivovanýchepidermálních alograftů (KEA) v léčbě ulcus cruris venosum.Materiál a metodika: U 20 pacientů s ulcus cruris venosum byly aplikovány na spodinu vředukultivované epidermální alografty (u 10 pacientů kryoprezervované - skupina I a u 10 lyofilizované- skupina II). Technika aplikace byla standardizována. Srovnávali jsme hojení vředů u obou skupin(rychlost hojení, planimetrické vyhodnocení).Výsledky: 9 pacientů ze skupiny I a 7 ze skupiny II se kompletně zhojilo do 3 měsíců (80 %).Průměrná doba hojení vředu byla 29,7 dnů (28,3 dne u skupiny I a 31,1 u skupiny II). Průměrnáplocha vředů před aplikací byla 10,13 cm2 (9,93 cm2 u skupiny I a 10,32 cm2 u skupiny II). Po 3měsících byla plocha redukována na 1,67 cm2 (1,34 cm2 ve skupině I a 1,99 cm2 ve skupině II).Závěr: Účinnost lyofilizovaných KEA v terapii ulcus cruris venosum je zcela srovnatelná s účinnostíkryoprezervovaných KEA. Lyofilizované alografty jsou proto výhodnější pro použití v praxi,protože se dají transportovat i uchovávat při pokojové teplotě, čímž jsou okamžitě k dispozicia značně se sníží finanční náklady.

Klíčová slova:
kultivované epidermální alografty - bércové ulcerace - kryoprezervace - lyofilizace- keratinocyty

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se