Dendritické buňky prezentující antigenv patogenezi psoriázy


Dendritic Antigen Presenting Cells in the Pathogenesis of Psoriasis

Background:
In the last years, psoriasis is by a greater number of authors considered as T-cellmediated disease of autoimmune nature. Dendritic cells, namely these expressing FXIIIa, representone of the three most proliferative cell population in psoriatic lesional skin. Because these cells arecapable to present antigen to T-cells, it is probable, that they can play a role in the pathogenesis ofpsoriasis. In the literature described alterations of epidermal basement membrane structures canbe the basis of penetration of such cell subtypes in the epidermis, which, under normal conditions,there are not present.Objective: To verify if the presence of dendritic CA1a-/FcRI-DR+CD68+FXIIIa+ cells in the psoriaticlesional epidermis and dermis, in comparison with perilesional psoriatic skin and other dermatosisand healthy control, is characteristic feature of psoriasis. To verify if the potential alterationsof epidermal basal membrane integrity are in relation to the presence of this subtype of dendriticcells.Methods: Simple and double-labelling imunofluorescence technique with the use of labelledantibodies were used in identification of these cell subtypes in patients with psoriasis, morphea,systemic scleroderma, atopic eczema and healthy controls. Results: Dendritic CD1a-/FcRI-DR+CD68+FXIIIa+ cells were present only in the psoriatic epidermis.Alterations of epidermal basement membrane were not found.Conclusions: The presence of dendritic CD1a-/FcRI-DR+CD68+FXIIIa+ cells in the psoriaticepidermis and their absence in the epidermis of other investigated dermatoses support the hypothesisof their, otherwise not specified, pathogenetic role in the pathogenesis of this disease. Alterationsof the epidermal basement membrane integrity were not confirmed, probably because of notsufficiently sensitive technique used for its detection.

Key words:
psoriasis - epidermis - dendritic CD1a-/FcRI-DR+CD68+FXIIIa+ cells


Autoři: J. Štork 1;  R. Klubal 2;  F. Vosmík 1
Působiště autorů: Dermatologická klinika 1. LF UK, VFN, Praha 2 přednosta doc. MUDr. J. Štork, CSc. 2Oddělení imunologie, 2. LF UK, FN Motol přednostka doc. MUDr. J. Bartůňková, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2002, No. 4, p. 147-153
Kategorie: Články

Souhrn

Stav problematiky:
Psoriáza je v posledních letech stále více vnímána jako onemocnění zprostředkovanéT-lymfocyty možné autoimunitní povahy. Dendritické buňky, zejména exprimujícíFXIIIa, představují buněčnou populaci, která, vzhledem k tomu, že je v psoriatické lézi výraznězmnožená a schopná aktivace T-lymfocytů, může hrát roli v patogenezi psoriázy. U psoriázy popsanéporuchy bazálnímembrány mohou přispívat k průniku buněk do epidermis, které v ní za normálníchpodmínek nejsou přítomny.Cíle: Ověřit přítomnost dendritických CD1a-/FcDR+CD68+FXIIIa+ buněk v epidermis a koriupsoriatické léze, okolní nepostižené kůži a srovnat, zdali se vyskytují i u jiných dermatóz, u zdravýchjedinců či jsou charakteristické pro psoriázu. Sledovat, zda případné poruchy bazální membránymají vztah k přítomnosti těchto buněk.Metody: Pomocí jednoduchého i dvojitého imunobarvení imunofluorescenční metodou za použitíznačených protilátek byla hodnocena přítomnost těchto buněk u pacientů s psoriázou, morfeou,systémovou sklerodermií a atopickým ekzémem.Výsledky: Potvrdila se přítomnost dendritických CD1a+/FcDR+CD68+FXIIIa+ buněk v epidermispouze u psoriázy. Poruchy integrity bazální membrány pomocí imunofluorescenční metody nebylypozorovány.Závěr: Přítomnost dendritických CD1a-/FcRI-DR+CD68+FXIIIa+ buněk v epidermis psoriázy a jejichabsence u ostatních sledovaných dermatóz podporují hypotézu o jejich patogenetické, zatímblíže neurčené, roli v patogenezi psoriázy. Neprokázané změny bazální membrány mohou býtdůsledkem volby příliš hrubé metody pro jejich detekci.

Klíčová slova:
psoriasis - epidermis - dendritické CD1a-/FcRI-DR+CD68+FXIIIa+ buňky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se