Kožní bioinženýrské metody u profesionálních dermatóz


Dermatological Bioengineering Methods in occupational Dermatoses

The development of bioengineering methods has shifted from the sphere of basic research and is increasingly applied in common practice. In the submitted paper the authors analyze these methods and discuss their application in particular for assessing and defining the risk of eczema, its detection in subclinical forms of the disease, for checking treatment, with special attention to occupational dermatoses.The most widely used methods are assessment of slon hydratation, TEWL, pH of slon, investigation of the aktivity of sebaceous glands, blond flow, slon elasticity, slon surface and its character, cohesion, slon colour with investigation of the degree of erythema and slon thickness. Recently we can add spectrophotometry, chromametry, pro%lometry, confocal microscopy, high frequency dopplerometry and others. The authors discuss different types of instruments incl, a brief description of their function.The main importance of these methods is the possibility to expres data objectively and to evaluate them subsequently by statistical methods. The authors investigated also the reproducibility of methods. Some of the equipment and procedures (assessment of impedance, TEWL, laser-Doppler) make it possible to assess also the risk of slon irritation.Some authors proved that the methods can be used also to investigate the effect of the use of protective substances or to detect contact allergens. These instruments can never replace or be more sensitive in detection than an experienced clinician but their value is in particular in the objective expression of the findings.

Key words:
occupational dermatoses - contact eczema - irritant dermatitis - bioengineering methods


Autoři: V. Resl;  D. Košfálová
Působiště autorů: Kožní klinika LF UK, FN Plzeň přednosta prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2002, No. 2, p. 84-87
Kategorie: Články

Souhrn

Rozvoj bioinženýrských metod se přesunul z oblasti základního výzkumu a nalézá stále větší uplatnění i v běžné praxi. V práci je podán rozbor a uplatnění hlavně při zjištování a určení rizika ekzému, jeho detekci v subklinických formách onemocnění, při kontrole postupu léčby, se zvláštním zřetelem na profesionální dermatózy.Nejpoužívanější metody jsou měření hydratace kůže, TEWL, kožního pH, sledování aktivity mazových žláz, průtoku krve, kožní elasticity, kožního povrchu a jeho charakteru, koheze, barvy kůže se sledováním stupně erytému a kožní tlouštky. V poslední době přistupuje ještě spektrofotometrie, chromametrie, profilometrie, konfokální mikroskopie, vysokofrekvenční dopplerometrie a další. Jsou probrány jednotlivé přístroje se stručným principem funkce.Hlavní význam mají tyto metodiky v možnosti objektivizace údajů a umožňují následné statistické vyhodnocení. Zkoumána byla i reprodukovatelnost metod. Některé z přístrojů či postupů (měření impedance, TEWL, laser-Doppler) umožňují určovat i riziko iritace kůže.Řada autorů prokázala použití i ke sledování efektu používání ochranných prostředků nebo k průkazu kontaktních alergenů. Přístroje nikdy nemohou nahradit, nebo být citlivější v detekci nežli zkušený klinik, ale jejich význam spočívá především v objektivizaci skutečnosti.

Klíčová slova:
profesionální dermatózy - kontaktní ekzém - iritační dermatitida - bioinženýrské metody

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se