Hladiny karotenoidů u dermatóz


Carotenoid Levels in Dermatoses

Carotenoids are important factors in human health. They exhibit biological activities as antioxi-dants, affect cell growth regulation, and modulate gene expression and immune response. Theessential role of b-carotene and other as the main dietary source of vitamin A has been known formany years. The aim of this study was to evaluate a content of physiologically significant carotenoids(b-carotene, a-carotene, lutein, lycopene) in a group of 258 dermatological patients and 29 controlsubjects. The results obtained by evaluating individual subgroups of patients divided according totype of their dermatose make it clear, that decreased level of carotenoids is accompanied withpsoriasis, lichen, leg ulcers, skin tumours and most of infectious dermatoses, while increased levelsof carotenoids were observed in patients with lymphoedema and in diabetics.In the whole study group a positive correlation between amount of serum total carotenoids andserum lutein (r = 0.825), lycopene (r = 0.776), a-carotene (r = 0.657) and b-carotene (r = 0.556) and/orbetween serum a-carotene and b-carotene (r = 0.849) was proved. With the aim to choice an optimalcarotenoid supplement, a pilot epidemiological ministudy was realized. In 18 healthy volunteersa comparison of changes of serum carotenoids (and retinol) after 60-day intake of natural and/orsynthetic supplies of carotenoids was perfomed. According to results obtained, an ideal supplementshould contain a mixture of naturally-occurred carotenoids to ensure adequate blood levels of allcarotenoids common in the human body.

Key words:
carotenoids - b-carotene - a-carotene - lutein - lycopene - dermatoses


Autoři: I. Márová 1,2;  K. Pěnčíková 1
Působiště autorů: Laboratoř biochemie kůže LF MU, I. dermatovenerologická klinika FNsP U sv. Anny, Brnopřednostka doc. MUDr. V. Semrádová, CSc. 2 Ústav patologické fyziologie LF MU Brno, přednosta prof. MUDr. J. Vácha, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2000, No. 2, p. 64-70
Kategorie: Články

Souhrn

Karotenoidy jsou důležitými faktory pro lidské zdraví. Vykazují biologickou aktivitu jako anti-oxidanty, ovlivňují regulaci buněčného růstu a modulují genovou expresi a imunitní odpověď.Významná úloha b-karotenu a jiných karotenoidů jako hlavního potravinového zdroje vitaminu A jeznáma již řadu let. Cílem této studie bylo zhodnotit obsah fyziologicky významných karotenoidů(b-karotenu, a-karotenu, luteinu a lykopenu) v séru 258 dermatologických pacientů a 29 kontrolníchosob. Výsledky získané vyhodnocením jednotlivých podskupin pacientů podle typu dermatózyukázaly, že snížená hladina karotenoidů provází psoriázu, lichen, bércové vředy, kožní nádorya většinu infekčních dermatóz, kdežto zvýšené hladiny karotenoidů byly pozorovány u nemocnýchs lymfedémem a u diabetiků.Studie prokázala pozitivní korelaci mezi množstvím celkových karotenoidů v séru a sérovýmihladinami luteinu (r = 0,825), lykopenu (r = 0,776), a-karotenu (r = 0,657) a b-karotenu (r = 0,556) a/nebomezi a-karotenem a b-karotenem v séru (r = 0,849). Ve snaze zjistit optimální způsob doplňováníkarotenoidů byla realizována řízená epidemiologická ministudie. U 18 zdravých dobrovolníků bylysrovnávány změny karotenoidů (a retinolu) v séru po 60denním příjmu přirozených a syntetickýchzdrojů karotenoidů. Výsledky ukázaly, že optimální formou k dosažení dostatečného množství všechfyziologicky významných karotenoidů ve všech tkáních je podávání směsi přirozených zdrojů.

Klíčová slova:
karotenoidy - b-karoten - a-karoten - luteiny - lykopen - dermatózy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se