Využití flexibilní nefroskopie k extrakci urolitiázy při laparoskopické a roboticky asistované pyeloplastice


Flexible nephroscopy used for renal stone extraction during laparoscopic and robot- assisted pyeloplasty.

Introduction:
Pyelolithiasis is a common accompanying effect of pyeloureteric junction (PUJ) stenosis. Therefore, it is convenient to treat the stenosis and the lithiasis at the same time. The video shows flexible nephroscopy used for renal stone extraction during laparoscopic and robot-assisted pyeloplasty.

Description of the clinical case:
We present a set of ten patients aged 36–67 indicated for pyeloplasty due to PUJ stenosis whose lithiasis has been proved by ultrasonography, X-rays or CT scan. Intraoperatively, we introduce a flexible cystoscope or nephroscope into one of the surgery ports and we penetrate the hollow part of the kidney through the cut renal pelvis, using irrigation with physiological solution. Under double optic supervision, we then safely and gently extract the concrements even from the lower calices – that are relatively hard to reach due to their anatomy – with the help of Dormia baskets.

Conclusion:
The use of a flexible optic device for nephrolithiasis extraction during laparoscopic and robot-assisted pyeloplasty is a very gentle method that allows extraction of concrements even from the relatively harder to reach calices. It is convenient especially in multiple lithiasis cases.

KEY WORDS:
Pyeloplasty, nephrolithiasis, flexible nephroscopy.


Autoři: Markéta Matějková 1;  Darina Pacigová 1;  Ágnes Juhász 1;  Milan Čermák 1;  Jiří Kočárek 1,2
Působiště autorů: Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1, 2Urologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze 1
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2017; 21(2): 119-121
Kategorie: Video

Souhrn

Úvod:
Kaliko nebo pyelolitiáza bývá častým průvodním jevem stenózy pyeloureterální junkce (PUJ). S výhodou je tedy kombinované řešení stenózy i litiázy v jedné době. Video ukazuje využití flexibilní nefroskopie k extrakci nefrolitiázy při laparoskopické a roboticky asistované pyeloplastice.

Popis klinického případu:
Uvádíme soubor deseti pacientů ve věku 36-67 let, kteří byli indikováni k pyeloplastice pro stenózu PUJ s prokázanou litiázou pomocí sonografického, RTG či CT vyšetření. Během operačního výkonu zavádíme flexibilní cysto- nebo nefroskop do jednoho z operačních portů a nastřiženou pánvičkou pronikáme do dutého systému ledviny s irigací fyziologickým roztokem. Pod dvojí optickou kontrolou pak bezpečně a šetrně extrahujeme konkrementy i z relativně hůře anatomicky dostupných dolních kalichů pomocí Dormia košíků.

Závěr:
Užití flexibilní optiky k extrakci nefrolitiázy během laparoskopické a roboticky asistované pyeloplastiky je velmi šetrná metoda, která umožňuje odstranění konkrementů i z relativně hůře dostupných kalichů. Vhodná je především u mnohočetné litiázy.

Klíčová slova:
Pyeloplastika, nefrolitiáza, flexibilní nefroskopie


Videa v českém a anglickém jazyce jsou ke shlédnutí na stránkách České urologie

Došlo: 23. 3. 2017

Přijato: 12. 6. 2017

Střet zájmů: žádný

Prohlášení o podpoře: Autor prohlašuje, že zpracování článku nebylo podpořeno farmaceutickou firmou.

Kontaktní adresa:

MUDr. Markéta Matějková

Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

e-mail: marketa.matejkova@uvn.cz


Zdroje

1. Kočvara R, Sedláček J, Vraný M, Dvořáček J, Dítě Z. Laparoskopická a retroperitoneoskopická pyeloplastika. Ces Urol 2003; 7(4): 6–10.

2. Hora M, Babjuk M, Broďák M, et al. Stěžejní urologické operační výkony v urologii v ČR v letech 2009–2014. Ces Urol 2016; 20(2): 135–140.

3. Hora M, Eret V, Ürge T, Klečka J Jr, Trávníček I, Stránský P. Role laparoskopie v urologii. Ces Urol 2011; 15(2): 93–100.

4. Stein RJ, Turna B, Nguyen MM, et al. Laparoscopic pyeloplasty with concomitant pyelolithotomy: technique and outcomes. Journal of Endourology 2008; 22(6): 1251–1256.

5. Atug F, Castle EP, Burgess SV, Thomas R. Concomitant management of renal calculi and pelvi-ureteric junction obstruction with robotic laparoscopic surgery. BJU 2005; 96(9): 1365–1368.

6. Badalato GM, Hemal AK, Menon M, Badani KK. Current role of robot-assisted pyelolithotomy for the management of large renal calculi: a contemporary analysis. Journal of Endourology 2009; 23(10): 1719–1722.

Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2017 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×