2. ročník konference KNOU, pohled mladého lékaře


Autoři: Vojtěch Novák
Působiště autorů: Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2017; 21(2): 188-189
Kategorie: Informace

19.–20. května 2017 se na pražském Andělu konal již druhý ročník konference Komplexní novinky v onkourologii (KNOU). Po loňské premiéře se změnilo místo konání, ovšem zůstala hlavní myšlenka, tedy uspořádat vzdělávací akci, kde se spojí a zároveň konfrontuje pohled urologů a onkologů na léčbu urologických malignit.

Aktivní účast mnoha odborníků z obou oborů zajišťovala vysokou odbornou úroveň akce. Pro účastníky byl jistě velmi příjemný moderní přístup k organizaci, programu i průběhu konference. Kratší sekce s logickou posloupností doporučených postupů, vyzvaných přednášek a kazuistik s diskuzí panelu v závěru každé sekce bezesporu přispěla k atraktivnosti a oživení probíraných témat. Stejně tak využití moderních technologií ve formě mobilní aplikace s všeobecnými informacemi, programem i možností otázek na panel zvýšilo interaktivitu a zapojení všech účastníků. Dalším oživovacím prvkem bylo vkládání velmi krátkých sekcí na moderní témata, jako je léčba kastračně rezistentního karcinomu prostaty či role imunoterapie v onkourologii.

MUDr. Ivo Minárik, Ph.D., FEBU a MUDr. Miroslav Záleský, Ph.D., lektoři workshopu MRI-TRUS fúze prostaty, který byl součástí konference KNOU 2017. MUDr. Minárik a MUDr. Záleský hovoří na téma fúze prostaty pro KNOU TV.
Fig. 1 Ivo Minárik, M.D., Ph.D., FEBU and Miroslav Záleský, M.D., Ph.D., lecturers of the MRI-TRUS prostate fusion workshop which was a part of the 2017 KNOU (Comprehensive News in Oncological Urology) conference. Doctors Minárik and Záleský speaking on the topic of prostate fusion for KNOU TV.
Obr. 1. MUDr. Ivo Minárik, Ph.D., FEBU a MUDr. Miroslav Záleský, Ph.D., lektoři workshopu MRI-TRUS fúze prostaty, který byl součástí konference KNOU 2017. MUDr. Minárik a MUDr. Záleský hovoří na téma fúze prostaty pro KNOU TV. Fig. 1 Ivo Minárik, M.D., Ph.D., FEBU and Miroslav Záleský, M.D., Ph.D., lecturers of the MRI-TRUS prostate fusion workshop which was a part of the 2017 KNOU (Comprehensive News in Oncological Urology) conference. Doctors Minárik and Záleský speaking on the topic of prostate fusion for KNOU TV.

Pro mladé lékaře mělo KNOU kromě prohlubování odborných znalostí i další benefit. Prezentovat na tomto typu konferencí, kde není auditorium tak velké a atmosféra je do značné míry přátelská, představuje velmi dobrou zkušenost a příležitost naučit se přednášet bez výrazného stresu.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. a as. MUDr. Michaela Matoušková, při zahájení konference KNOU 2017
Fig. 2 prof. Vladimír Komárek, M.D., CSc., dean of the Second Faculty of Medicine, Charles University in Prague; prof. Marek Babjuk, M.D., CSc.; and Michaela Matoušková, M.D., during the opening of the 2017 KNOU conference.
Obr. 2. prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. a as. MUDr. Michaela Matoušková, při zahájení konference KNOU 2017 Fig. 2 prof. Vladimír Komárek, M.D., CSc., dean of the Second Faculty of Medicine, Charles University in Prague; prof. Marek Babjuk, M.D., CSc.; and Michaela Matoušková, M.D., during the opening of the 2017 KNOU conference.

V řadě témat bylo jednoznačně patrné stále lépe fungující propojení urologické a onkologické péče o pacienty, ovšem na druhé straně byla i témata, kde se názory částečně různí i díky velké šíři možných terapeutických postupů. Asi nejlepším příkladem této konfrontace byla diskuze nad kazuistikami pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty, kde mohou být modality urologické a onkologické léčby paralelními alternativami správného postupu, zároveň se mohou prolínat a doplňovat a ani doporučené postupy nedávají striktní návod na to, jak tyto pacienty léčit. V tom je však skryto kouzlo medicíny a potenciál pokroku.

Satelitní sympozium společnosti Astellas. Moderátor prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednášející doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, MUDr. Otakar Čapoun, FEBU, doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., MUDr. Jana Katolická, Ph.D., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
Fig. 3 Satellite symposium of the Astellas company. Moderator prof. Marek Babjuk, M.D., CSc.; lecturers Assoc. Prof. Renata Soumarová, M.D., Ph.D., MBA; Otakar Čapoun, M.D., FEBU; Assoc. Prof. Vladimír Študent, M.D., Ph.D.; Jana Katolická, M.D., Ph.D.; prof. Jindřich Fínek, M.D., Ph.D., MHA.
Obr. 3. Satelitní sympozium společnosti Astellas. Moderátor prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednášející doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, MUDr. Otakar Čapoun, FEBU, doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., MUDr. Jana Katolická, Ph.D., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA Fig. 3 Satellite symposium of the Astellas company. Moderator prof. Marek Babjuk, M.D., CSc.; lecturers Assoc. Prof. Renata Soumarová, M.D., Ph.D., MBA; Otakar Čapoun, M.D., FEBU; Assoc. Prof. Vladimír Študent, M.D., Ph.D.; Jana Katolická, M.D., Ph.D.; prof. Jindřich Fínek, M.D., Ph.D., MHA.

Závěrem nezbývá než poděkovat přednášejícím za jejich čas a organizátorům za perfektní zvládnutí všech aspektů takovéto akce, výběru příjemného a příhodného prostředí, zajištění skvělého občerstvení i plynulého průběhu akce pro všechny účastníky, od registrace počínaje a poslední přednáškou konče. Společně se můžeme těšit na další ročník (uskuteční se 18.–19. 5. 2018), který jistě udrží standart toho právě proběhlého a přidá i něco navíc. 

Panel odborníků v bloku Organizace péče – jaká je racionální míra koncentrace péče v onkologii (onkourologii)? Diskutuje prof. MUDr. Roman Prymula, Ph.D., náměstek pro léčebnou péči Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Fig. 4 Panel of experts in the „Organization of Care“ block – what is the rational degree of care concentration in oncology (oncological urology)? Discussed by prof. Roman Prymula, M.D., Ph.D., Deputy Minister for health care, Ministry of Health of the Czech Republic.
Obr. 4. Panel odborníků v bloku Organizace péče – jaká je racionální míra koncentrace péče v onkologii (onkourologii)? Diskutuje prof. MUDr. Roman Prymula, Ph.D., náměstek pro léčebnou péči Ministerstva zdravotnictví ČR. Fig. 4 Panel of experts in the „Organization of Care“ block – what is the rational degree of care concentration in oncology (oncological urology)? Discussed by prof. Roman Prymula, M.D., Ph.D., Deputy Minister for health care, Ministry of Health of the Czech Republic.

Střet zájmů: žádný

Prohlášení o podpoře:

Autor prohlašuje, že zpracování článku nebylo podpořeno farmaceutickou firmou.

Foto: Autor

Kontaktní adresa:

MUDr. Vojtěch Novák

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

e-mail: vojtech.novak@fnmotol.cz


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2017 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×