Soutěž ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2013


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2014; 18(4): 343-344
Kategorie: Zpráva

Dne 23. října 2014 proběhlo v rámci slavnostního večera 60. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci za rok 2013. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 14 publikací ve třech kategoriích. Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci byla složena z 28 členů a na sekretariát přišlo celkem 24 obálek s hodnocením. Výbor všem členům Komise děkuje za aktivní přístup. Výsledky tajného hlasování jsou následující:

Kategorie A – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF

1. místo – Minárik I, Lašťovička J, Budinský V, Kayserová J, Špíšek R, Jarolím L, Fialová A, Babjuk M, Bartůňková J. Regulatory T cells, dendritic cells and neutrophils in patients with renal cell carcinoma. Immunology Letters 2013; 152: 144–150, IF 2.337

2. místo – Broďák M, Špaček J, Pacovský J, Krepinská E. Multidisciplinary approach as the optimum for surgical treatment of retroperitoneal sarcomas in women. EUR J Gynaecol Oncol 2013; 34(3): 234–237, IF 1,843

3. místo – Hora M, Stránský P, Trávníček I, Ürge T, Eret V, Kreuzberg B, Baxa J, Mírka H, Petersson F, et al. Three-tesla MRI biphasic angiography: a method for preoperative assessment of the vascular supply in renal tumoursa surgical perspective. World J Urol 2013; 31: 1171–1176, IF 2,888

4. místo – Šámal V, Mečl J, Šrám J. Submucosal administration of OnabotulinumtoxinA in the treatment of neurogenic detrusor overactivity: pilot single-centre experience and comparison with standard injection into the detrusor. Urol Int 2013; 91(4): 423–428, IF 1,065

5. místo – Stránský P, Eret V, Ürge T, Trávníček I, Chudáček Z, Hes O, Hora M. Laparoscopic adrenalectomy for metachronous ipsilateral metastasis following nephrectomy for renal cell carcinoma. Videosurgery Miniinv 2013; 8(3): 221–222, IF 0,757

6. místo – Hora M, Stránský P, Klečka J, Trávníček I, Ürge T, Eret V, Ferda J, Petersson F, Hes O. Managing urine leakage following laparoscopic radical prostatectomy with active suction of the prevesical space. Videosurgery Miniinv 2013; 8 (1): 49-54, IF 0,757

Kategorie B – Původní vědecká práce publikovaná v časopisu Česká urologie

1. místo – Michal Staník, Ivo Čapák, Daniel Macík, Karol Bolčák, Eva Lžičařová, Jiří Vašina, Martin Šustr, David Miklánek, Jan Doležel: Vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prostaty – mapování primární lymfatické drenáže a zhodnocení přínosu pro staging onemocnění. Ces Urol 2013; 17(1): 42–50.

2. místo – Radim Skalka, Radim Kočvara, Zdeněk Dítě, Jan Dvořáček, Tomáš Hanuš: Srovnání dlouhodobých výsledků u pacientů po augmentaci močového měchýře ileálním a gastrickým segmentem. Ces Urol 2013; 17(2): 109–117.

3. místo – Milan Hora, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge, Viktor Eret, Boris Kreuz-berg, Jan Baxa, Hynek Mírka, Ondřej Hes, Jan Kastner, Jiří Ferda: Využití dvoufázové 3T MRI angiografie v plánování operační léčby u nádorů ledvin. Ces Urol 2013; 17(3): 183–192.

4. místo – Ivan Trávníček, Milan Hora, Ondřej Hes, Luboš Holubec: Současné možnosti predikce účinnosti systémové léčby metastatického karcinomu ledviny. Ces Urol 2013; 17(4): 227–237.

5. místo – Daniela Kovářová, Jana Hlaváčová, Olga Dolejšová, Petr Stránský, Jan Bulka, Milan Hora: Management poranění ledvin na urologické klinice FN Plzeň. Ces Urol 2013; 17(3): 166–174.

6. místo – Petra Kočovská, Pavla Toufarová, Jiří Klečka, Zdeněk Chudáček, Milan Hora: Cizí tělesa zavedená do urogenitálního traktu za účelem sexuální stimulace. Ces Urol 2013; 17(1): 28–35.

Kategorie C – Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN)

1. místo – nebylo uděleno.

2. místo – Miloš Broďák: Radikální prostatektomie. Olomouc: Solen 2013; 160. ISBN 978-80-7471-018-6

3. místo – Michaela Matoušková a kol.: Praktická urologie v kazuistikách. Praha: Axonite CZ 2013; 232. ISBN 978-80-904899-4-3

Pravidla pro udílení cen ČUS za nejlepší publikaci, složení komise pro udílení cen ČUS a další podrobnosti jsou dostupné na:

http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/publikace/

Výhercům blahopřejeme!

Výbor ČUS ČLS JEP


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 4

2014 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×