Editorial


Autoři: doc. MUDr. Jan Doležel, PhD.
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2014; 18(4): 269-270
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych se ve svém úvodníku krátce ohlédl za nedávno proběhlou 60. výroční konferencí České urologické společnosti ČLS JEP.

Sešli jsme se po dlouhých 13 letech opět v Brně, jako již tradičně v prostorách hotelu Voroněž. Silně se mi vybavuje, že předchozí konference probíhala ve stínu proběhlých teroristických útoků Al Kajdy na USA 11. září 2001. Cítili jsme, že tyto události definitivně změní dosavadní uspořádání světa, obávali jsme se o budoucnost euroamerické civilizace, životaschopnost demokratického světa. Je tragické, že letošní brněnskou konferenci budeme mít opět spojenou s mezinárodní agresí, tentokrát ovšem velmocenskou, proti zemi nedaleko od nás. Válka tak vstoupila opět do Evropy. O to více si musíme vážit toho, že se dosud nacházíme mimo konfliktní oblasti, že jsme se mohli sejít v tak hojném počtu (sešlo se nás téměř 800), že jsme si mohli na konferenci užívat naprosto svobodné výměny informací a poznatků, diskutovat navzájem, a to i se zahraničními hosty. Je dobré si uvědomit, že řada urologů ve světě by s radostí vyměnila svoje problémy za ty naše, které jsme na konferenci řešili.

Tentokrát bylo pořádání konference svěřeno onkourologickému oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně. Chápu to jako ocenění jeho práce na poli onkourologie, rekonstrukční urologie a vědecko-výzkumném za dobu jeho osmileté existence. Jen nutné ovšem vysoce ocenit propracovaný a v posledních letech dobře zavedený systém pořádání výročních konferencí České urologické společnosti, který se opírá o činnost Vědeckého výboru kongresu v čele s jmenovanými vědeckými tajemníky a především o osobní a odbornou angažovanost prezidenta ČUS profesora M. Babjuka a pokladníka ČUS – organizačního sekretáře, nepostradatelného asistenta MUDr. A. Petříka. Organizační zajištění firmou Hanzo Produciton s r.o. probíhalo letos, tak jako v minulých letech, bezchybně.

Na letošní konferenci: Poprvé byly všechny ústní příspěvky aktivních účastníků sdělovány formou komentovaných elektronických posterů. Ne vždy se přednášející dokázali této nové formě zcela přizpůsobit. Stručné, názorné a vystihující sdělení je totiž mnohdy náročnější než klasické 7–10minutové přednášky, na které jsme byli v minulosti zvyklí. Program jednotlivých sekcí se tím stal dynamičtějším a pestřejším. Domnívám se, že v budoucnosti se přednášející s novým systémem lépe sžijí a auditorium ještě více ocení jeho předností. Postery byly k dispozici nejenom na interaktivních dotykových obrazovkách v kongresových prostorách, ale bylo umožněno i jejich sdílení do osobních mobilních zařízení účastníků kongresu pomocí funkce QR kódu.

Domnívám se, že po odborné stránce se podařilo úroveň této naší nejvýznamnější urologické akce celkově posunout opět o jistý stupeň výše; to se netýká pouze již zmíněných e-posterů, ale i edukačních kurzů České akademie urologie, vyzvaných přednášejících, vidoeprojekcí, workshopů a satelitních sympozií. Vysokou úroveň tradičně měly přednášky pozvaných zahraničních hostů. Bohatá a pestrá byla firemní výstava poněkud již zcela naplňující kapacitu volných prostor hotelu.

Ze všech odborných akci bych chtěl vyzdvihnout tři, které mne nejvíce zaujaly (uvádím v pořadí, ve kterém probíhaly):

Zaprvé to byla přednáška doc. L. Duška z Institutu biostatistiky a analýz MU, ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR o nově zahájeném projektu CyRUS, Přednáška byla součástí edukačního kurzu ČAU, Operační léčba urologických nádorů – radikální cystektomie. Velmi zajímavé bylo unikátní analytické srovnání dat získaných v rámci projektu CyRUS s daty standardně získávanými ÚZIS. Škoda, že všechna ve studii CyRUS registrovaná pracoviště nestihla poskytnout Institutu včas svá data a že se do studie stále ještě nezapojila všechna pracoviště provádějící v ČR radikální cystektomie.

Nesmírně fundovaná byla přednáška prof. S. F. Shariata z Vídně o uroteliálních nádorech horních cest močových, zabývající se jejich etiologií, patogenezí i epidemiologií. Profesor Shariat patří k nastupujícím osobnostem evropské a světové urologie a zajisté o něm v budoucnu hodně uslyšíme. Letos byl mimo jiné na EAU kongresu ve Stockholmu vyznamenán cenou Crystal Matula, určenou pro mladého nadějného evropského urologa. Při této příležitosti doporučuji „vyguglovat“ si jeho CV na internetu. V osobních rozhovorech mne překvapil svoji skromností a otevřeností.

Třetí vrcholnou akcí konference byl ESU kurz zabývající se diagnostikou a léčbou testikulárních nádorů. Vedoucími kurzu byli prof. P. Albers z Dűsseldorfu a prof. J. Oldenburg z Osla. Byla to manifestace vědomostí, osobní praxe a logiky z oblasti onkourologie, kterou jsme v poslední době na edukačních akcích ČUS poněkud opomíjeli. Délku kurzu lektoři netradičně „přetáhli“ díky velmi zajímavé diskusi k prezentovaným kazuistikám. Ty prof. Albers dvakrát ocenil potleskem. Po skončení kurzu následovalo pozvání našeho mladého kolegy ke stáži na univerzitní kliniku v Dűsseldorfu a nabídka spolupráce s MOÚ v Brně.

Jako prezident konference nemohu nezaujatě hodnotit její úspěšnost. Doufám pouze, že po odborné, organizační, společenské a kulturní stránce účastníky nezklamala, že je obohatila a že budou v dobrém na Brno vzpomínat. Všem kolegyním, kolegům z tuzemska i ze zahraničí velmi děkuji za hojnou účast a projevy přátelství.

Jsem přesvědčený, že i v době masivního rozvoje informačních technologií a sociálních sítí mají osobní setkávání nenahraditelný význam. Takže se již nyní těším na setkání za rok v krásné  Olomouci a jeho organizátorům přeji hodně úspěchů.

doc. MUDr. Jan Doležel, PhD.


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 4

2014 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×