Editorial


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2012; 16(3): 139
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně a kolegové,

dostáváte do rukou další číslo časopisu Česká urologie. Vychází v době, kdy máme za sebou několik významných podzimních urologických akcí (konference SIU ve Fukuoce, CEM v Drážďanech, výroční konferenci ČUS v Ostravě) a edukačních programů (EUREP, postgraduální kurzy a workshopy). Řada prací, která v současném i předchozích číslech České urologie vyšla, byla současně prezentována na naší výroční konferenci a co je důležité, jedná se v mnoha případech o práce rezidentů a mladých urologů.

Možnost zúčastnit se regionálních a celorepublikových seminářů a konferencí je jedinečnou příležitostí jak získávat zkušenosti – nejen sledováním a posuzováním kvality prací a formy prezentací starších a zkušenějších urologů, ale i možností aktivně vystoupit a odprezentovat výsledky svého pracoviště. Přátelská atmosféra a pozitivně míněná kritika ze strany publika a předsedajících panelů jsou klíčové k zajištění motivace k dalšímu odbornému růstu začínajících urologů. Identická situace se týká publikačních aktivit, kdy přijetí článků do tisku je nezbytné k završení předatestační přípravy. Zejména mladším kolegům se časopis Česká urologie otevírá ať už prostorem pro kazuistiky, původní či přehledné práce. Co považuji za důležité, je rozvíjet spolupráci napříč pracovišti. Je nutné si uvědomit, že, aby daná práce měla potenciál k uplatnění se na zahraniční konferenci či k přijetí do impaktovaného časopisu, musí být kvalitní jak metodologií, tak ideálně velikostí souboru. Přizvání dalších pracovišť (v rámci České urologické společnosti, Slovenské urologické společnosti případně dalších), rozšíření řešitelského týmu a navýšení počtu pacientů je dle mne nezbytným krokem, bez kterého mnohdy zbytečně snižujeme šanci na úspěch řady perspektivních projektů. Vzor si můžeme vzít z multicentrických a mezinárodních studií (ERSPC, EPIC a další).

V zájmu celé urologické obce je nejen udržovat, ale stále zvyšovat úroveň teoretických a praktických dovedností a vědecko-výzkumné činnosti. Podpora rezidentů je jedním z logických kroků jak tohoto docílit. Příklad za všechny může být již výše zmíněný EAU Central European Meeting, jehož XII. ročník se konal v polovině října t. r. v Drážďanech. Poměrně silné zastoupení české výpravy jak v posterových sekcích, v rámci vyzvaných sdělení či v diskusních panelech poskytuje optimistické vyhlídky do dalšího roku, kdy je navíc hostitelskou zemí CEM Česká republika. Přijetí práce a následně prezentace vlastních výsledků na takovéto zahraniční konferenci přestavuje samozřejmě ocenění dosavadní práce, současně je i závazkem. Neméně důležitá a přínosná je také účast v diskusích, sledování argumentací v rámci panelových rozprav, přejímání inovativních postupů do praxe a vytváření nových projektů inspirováním se pracemi jiných autorů. Kromě toho jde o možnost získat kontakty na zahraniční pracoviště a možnost studijních pobytů. Z vlastní praxe vím, že stáž přináší neocenitelnou zkušenost. Je pochopitelné, že uvolnění rezidenta či již atestovaného urologa k pobytu na zahraniční urologické pracoviště je často náročné a může být zdrojem jistých provozních komplikací z důvodu chybění člena týmu (zejména na menším pracovišti), nicméně profit z aktivně pojaté stáže významně převyšuje tuto vstupní investici. Ale jak by řekl klasik: „Nihil novi sub sole…“

Závěrem bych rád poděkoval za mladší a začínající kolegy našim přednostům, primářům i České urologické společnosti za stávající i budoucí podporu.

Vážené kolegyně a kolegové,

příjemné a obohacující čtení tohoto podzimního čísla přeje


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×