Výbor ČUS vyhlašuje soutěž o nejlepší vědecké publikace za rok 2011


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2012; 16(1): 75
Kategorie: Zprávy

Výbor ČUS vyhlašuje soutěž o nejlepší vědecké publikace za rok 2011 v těchto kategoriích:

A. Původní vědecká práce publikovaná v časopisu s IF.

B. Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie.

C. Monografi e nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN).

Přihlašovatel:

První autor musí být členem ČUS a aktivním urologem působícím v České republice. Přihlašovatel publikace dodá originální nebo naskenovanou publikaci a její anotaci v elektronické  podobě na sekretariát ČUS (sekr@cus.cz). U práce přihlášené v kategorii A přihlašovatel uvede aktuální IF časopisu.

Hodnocení přihlášených prací:

Přihlášené publikace hodnotí Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci, její členy jmenuje výbor ČUS na 2 roky.

Autoři vybraných prací obdrží diplom a budou fi nančně odměněni. Výše ohodnocení stanovuje výbor ČUS ještě před znalostí výsledků v závislosti na fi nančních možnostech v aktuální situaci. Vítězné práce se zveřejňují na www.cus.cz a v hodnocení konference v České urologii.

Uzávěrka soutěže je k 1. červenci 2012. Přihlášky došlé na sekretariát ČUS po datu uzávěrky nejsou akceptovány.

Podrobné informace o pravidlech soutěže a složení Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci jsou k dispozici na http://www.cus.cz/?page_id=33


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se