Představujeme nové české docenty urologie


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2010; 14(3): 197
Kategorie: Zprávy

Doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D. se narodil v roce 1969 v Třebíči. V roce 1995 promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


Po promoci nastoupil na Urologické oddělení Nemocnice Na Františku, kde pracoval do roku 1999. V roce 2000 nastoupil jako sekundární lékař na Urologickou kliniku 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. O rok později jako odborný asistent a od roku 2008 jako zástupce přednosty kliniky pro vzdělávání a vědeckou činnost Urologické kliniky 3. LF UK věnuje velkou pozornost a péči výchově mladých lékařů. Od roku 2003 souběžně pracuje jako lékař v soukromém urologickém a andrologickém centru Androgeos. Specializaci 1. stupně z urologie obhájil v roce 1999, specializaci z urologie 2. stupně v roce 2003. V říjnu 2008 ukončil doktorandské studium obhajobou dizertační práce na téma „Hormonální profil u mužů s lokalizovaným a lokálně pokročilým karcinomem prostaty“. V lednu 2010 úspěšně obhájil habilitační práci na téma „Možnosti stanovení lokálního rozsahu karcinomu prostaty před radikální prostatektomií“ a 1. dubna 2010 byl jmenován docentem pro obor chirurgie.

Jeho hlavním profesním zájmem je oblast andrologie a problematika karcinomu prostaty. V letech 2006–2008 úspěšně organizoval jako prezident nebo vědecký sekretář mezinárodní andrologické kongresy ve Štiříně. V andrologii vypracoval zásady péče o tuto skupinu pacientů a prosadil význam a důležitost tohoto oboru v urologii. Významně přispěl a rozvinul péči o pacienty po míšním poranění v České republice. Velice úspěšně se rovněž prezentuje v problematice vědecko-výzkumné, je autorem a spoluautorem šesti grantů IGA MZ.

V pregraduální pedagogické činnosti působí jako školitel studentů magisterského oboru během přípravy jejich diplomových prací ke státní zkoušce a současně je školitelem studentů postgraduálního doktorského studia v oboru experimentální chirurgie.

Je autorem nebo spoluautorem více než 250 odborných sdělení, přednášek, článků v recenzovaných časopisech doma i v zahraničí. Je členem redakční rady časopisu Česká urologie a European Andrology.

Doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D., je členem České lékařské společnosti JEP, České urologické společnosti ČLS JEP, Onkologické společnosti ČLS JEP, European Association of Urology, Society of Reproductive Surgeons, Society of Male Reproduction and Urology, European Academy of Andrology, International Society for the Study of the Aging Male, American Society for Reproductive Medicine, European Society for Sexual Medicine a European Society of Human Reproduction and Embryology.

doc. MUDr. Michael Urban


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 3

2010 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
nový kurz
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se