Doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc. – laudace k udělení Medaile prof. MUDr. Eduarda Hradce, DrSc.


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2010; 14(1): 64
Kategorie:

Jako chlapec a mladý muž byl úspěšný koncertní houslista. Promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v roce 1969 a nastoupil jako sekundární lékař na Chirurgické klinice FDL UK v Praze – Motole. Fakultní nemocnici zasvětil 40 let, z toho 32 let s plnou odpovědností za obor urologie.

Ve 33 letech byl jmenován do funkce ordináře pro urologii a v roce 1984 přednostou nového Urologického oddělení FN Motol.

V roce 1989 obhájil dizertační práci na téma „Prognostické faktory u karcinomu ledviny“, v roce 1995 obhájil habilitační práci na téma „Chirurgická léčba benigní hyperplazie prostaty“ a byl jmenován docentem pro obor urologie.

Když byla v roce 1996 ustavena Urologická klinika 2. LF UK v Praze, byl jmenován jejím prvním přednostou.

Docent Kawaciuk je od roku 1994 členem Société Internationale d’Urologie, je členem European Association of Urology, redakční rady časopisu České urologie. Deset let byl předsedou Oborové komise České lékařské komory pro urologii, byl členem Výboru České urologické společnosti ČL JEP a členem Vědecké rady České lékařské komory.

Publikoval více než 120 vědeckých prací a přednesl před 250 přednášek doma i v zahraničí. Nejvýznamnějšími literárními díly docenta Kawaciuka je jeho Urologie vydaná v roce 2000 pro mediky, Prognóza karcinomu ledviny vydaná v roce 2005 a nakonec obsáhlá Urologie vydaná letos, která je nejlepší českou učebnicí pro začínající i zkušenější urology.

Docent Kawaciuk je vynikající diagnostik a operatér. Dokáže analyzovat komplikace a úspěšně je řešit. Operuje nesmírně precizně a učí tak pracovat i své žáky. Bravurně operuje otevřenou cestou stejně jako endoskopicky. Je pečlivý a trpělivý, neponechává nic náhodě, s každým krokem operačního postupu musí mít absolutní jistotu. V jeho operační technice se snoubí klasická česká chirurgická škola s nejmodernějšími chirurgickými postupy. Je velmi náročný v první řadě sám k sobě, považuje dodržování zásad za přirozené i u ostatních. Nedokáže se smířit s nepravdou či polopravdou. Trpělivě umí vysvětlovat své argumenty a dokáže přijmout argumenty cizí.

Oceněním výrazného podílu doc. Ivana Kawaciuka na rozvoji české urologie je udělení Medaile prof. MUDr. Eduarda Hradce, DrSc. dne 8. října 2009.

doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.