Prof. MUDr. Eduard Hradec, DrSc. – zakladatel moderní české urologie


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2010; 14(1): 65-66
Kategorie:

Profesor MUDr. Eduard Hradec, DrSc. (21. 9. 1918 – 20. 10. 2005) vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Promoval v roce 1946 a celý svůj další život zasvětil medicíně. V roce 1947 nastoupiI na chirurgické oddělení okresní nemocnice v Turnově jako sekundární lékař, v roce 1950 pracoval krátce na chirurgickém a urologickém oddělení primáře Antonína v pražském Sanopsu. Téhož roku se stal sekundárním lékařem II. chirurgické kliniky akademika Jiřího Diviše, kde získal v roce 1952 místo odborného asistenta. Akademik Jiří Diviš ho pověřil vybudováním a vedením urologického oddělení této kliniky.


Profesor Hradec prošel tvrdou školou všeobecné chirurgie a tento postup byl nejlepším předpokladem jeho pozdějších vynikajících úspěchů v urologii. V roce 1959 obhájil dizertační práci na téma Chirurgie nadledvinek, v roce 1964 se habilitoval na docenta, jako habilitační práci obhájil studii Diagnostika a léčba poškození močovodu a měchýře léčbou zářením. V roce 1965 obhájil práci Rekonstrukční chirurgie močovodu a močového měchýře a získal hodnost doktora lékařských věd. Prezidentem republiky byl jmenován v roce 1968 řádným profesorem.

Jako mladý urolog podnikl studijní cesty do Francie, Itálie, Rakouska a Německa, v roce 1966 působil sedm měsíců jako vědecký pracovník a profesor urologie na Harwardské universitě a v nemocnici Peter Bent Brigham v Bostonu. Ze všech studijních pobytů, kongresů, sympozií a literatury dovedl vybrat to nejcennější, co bylo možné využít pro rozvoj české urologie, bezpečně rozeznal, které nové směry byly v urologii nosné a které jen módní, obohatil je o vlastní invence a intenzivně zaváděl do praxe.

Profesor Hradec byl znamenitý klinik, neobyčejně bystrý a prozíravý diagnostik, zručný a trpělivý operatér, operoval i tam, kde řada jiných už rezignovala. Soustředil se na řadu obtížných oblastí, jako byly chirurgicky léčitelné choroby nadledvin, primární hyperparatyreoidizmus nebo urologické komplikace gynekologických nádorů a ozáření pánve. Velké výzkumné úsilí soustředil profesor Hradec na rekonstrukční chirurgii močových cest. Vypracoval metodiky a techniky parciální i kompletní náhrady uretry, techniky náhrady močového měchýře různými exkludovanými úseky střeva. Věnoval se plastikám pánvičky, plastikám mužské uretry a rekonstrukci a náhradě ženské uretry. Na poli dětské urologie rozvíjel péči o vrozené anomálie močových cest, vezikoureterální reflux a megaureter. Prokázal význam močové infekce u dívek a dospělých žen a kauzální vliv stenózy uretry.

Profesor Hradec s doktorem Chytilem a Severinem Daumem již v roce 1955 jako první v Československu a ve střední Evropě začali provádět dialýzu umělou ledvinou. Záhy poznal význam transuretrálních endoskopických operací a od roku 1951 je soustavně rozvíjel.

Přednášel v řadě evropských měst i mimo Evropu a publikoval v domácí i zahraniční literatuře. Stále jsou citovány jeho práce na téma rekonstrukční urologie, zejména v oblasti náhrad močového měchýře. Profesor Hradec byl redaktorem urologických kapitol celostátní učebnice a skript Speciální chirurgie, byl spoluautorem Niederleho monografie Neodkladné speciální operace a Niederleho Práce sestry na operačním sále. Byl členem několika redakčních rad zahraničních časopisů, například European Urology.

Od roku 1960 pracoval ve výboru Československé urologické společnosti, kde zastával funkci místopředsedy a opakovaně byl jejím předsedou. Později začal pracovat ve výboru České urologické společnosti, jejímž byl opět předsedou.

Odborná a vědecká činnost profesora Hradce získala řadu čestných uznání doma a zejména v zahraničí. Obdržel Medaili Československé lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a byl nositelem Řádu práce. Byl členem Evropské urologické společnosti, Mezinárodní urologické společností, členem korespondentem Americké urologické společnosti a Německé urologické společnosti, čestným členem Polské, Italské, Bulharské a Britské urologické společností. Profesor Hradec zastával funkci hlavního odborníka pro urologii ministerstva zdravotnictví ČSR a funkci krajského odborníka pro urologii.

S nezměrným úsilím a osobní obětavostí se mu podařilo vybudovat novou samostatnou urologickou kliniku, která patřila k nejmodernějším a nejlépe vybaveným zdravotnickým zařízením v Československu a ve svém oboru představovala vrcholné pracoviště. Byla srovnatelná s předními evropskými urologickými klinikami. Kliniku navšívili urologové prakticky z celého světa.

Profesor Hradec vychoval řadu dobře vzdělaných urologů, někteří dnes zastávají místa přednostů klinik a primářů nebo jsou habilitováni. V postgraduální výuce ve specializaci urologie po dlouhá léta významně ovlivňoval vzdělání urologů v celé republice. Jeho vIiv v tomto směru zesílil od roku 1976, kdy převzal vedení katedry urologie Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze. V postgraduální výuce působil v příbuzných i jiných lékařských oborech.

Profesor Hradec byl urologem, který československou urologii pozvedl na světovou úroveň a významně přispěl k tomu, že československá urologie a československé zdravotnictví byly vysoce hodnoceny i v zahraničí.

doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se