ZPRÁVA Z WORKSHOPU „MODERNÍ CHIRURGICKÁ LÉČBA PROLAPSŮ PÁNEVNÍHO DNA“


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2009; 13(2): 184-185
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 13. a 14. listopadu proběhl na Urologickém oddělení v Kyjově pod vedením primáře Miroslava Krhovského a pod záštitou Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii (SUNU) ČUS, workshop se zaměřením na klasifikaci, diagnostiku a nové rekonstrukční postupy defektů dna pánevního u žen. První den byl věnován rozboru integrální teorie dna pánevního a principům, z nichž vycházejí rekonstrukční operace. Problematika, stojící dosud bohužel spíše na okraji zájmu urologů, byla přednášejícími velmi dobře a srozumitelně zpracována. Za zmínku stojí především výklad a schematické znázornění struktur vytvářejících dno pánevní, které vynikajícím způsobem ozřejmily anatomické i funkční souvislosti. Jinými velice zajímavými body v programu byl výklad klasifikace poševních prolapsů, diskuse o klinickém významu ultrazvukového a fyzikálního vyšetření a konečně seznámení s teorií komplexní rekonstrukce pánevního dna za pomoci alomateriálů. Byl zmíněn vývoj a proměny jednotlivých typů implantátů, největší pozornost byla věnována nově vyvinuté síti pro komplexní rekonstrukci fascialních defektů dna pánevního fi rmy A.M.I. (CR Mesh), která je v současné době hodnocena jako nejoptimálnější vzhledem k možnosti dobré fixace vrcholu prolapsu s využitím sakrospinózního ligamenta jako kotvící struktury.

Účastníci workshopu při prezentaci prim. M. Krhovského v prostorách hotelu Skalák
Obr. 1. Účastníci workshopu při prezentaci prim. M. Krhovského v prostorách hotelu Skalák

Druhý den pokračoval v moderních operačních sálech v Kyjovské nemocnici, ze kterých probíhal technicky velmi dobře zvládnutý přenos dvou operací (děložní prolaps a prolaps poševního pahýlu po hysterektomii). Prolapsy byly řešeny metodou aplikace sítě CR Mesh. K dispozici byl i záznam prezentované operační techniky v podání jejího autora dr. Farnswortha (vedoucí centra pánevní rekonstrukční chirurgie v Sydney, blíže viz www.drbruce. com.au). Velice přínosná byla možnost komunikace s operatérem během výkonu, umožňující vrátit se k podstatným momentům, opakovaně si nechat ujasnit anatomické vztahy a orientaci síťky používané k implantaci. Operační technika je založena především na tupé preparaci s důrazem na palpační orientaci ve strukturách dna pánevního a důkladném uložení implantované síťky. Originálním je technické řešení nástroje k ukotvení stehu v hloubce pánve k sakrospinóznímu ligamentu, bez něhož by nebyl operační výkon v této podobě myslitelný.

Schéma ukotvení přední části sítě nad přední stěnou poševní 1 – kotvící stehy k sakrospinóznímu ligamentu, 2 – transobturatorní pásky fixující síťku laterálně, 3 – místo fixace k cervixu nebo vrcholu poševního pahýlu, 4 – samostatně uložená TOT páska
Obr. 2. Schéma ukotvení přední části sítě nad přední stěnou poševní 1 – kotvící stehy k sakrospinóznímu ligamentu, 2 – transobturatorní pásky fixující síťku laterálně, 3 – místo fixace k cervixu nebo vrcholu poševního pahýlu, 4 – samostatně uložená TOT páska

Schéma zadní části sítě 1 – boční fixační pásky jdoucí translevatoricky, 2 – fixační stehy k sakrospinóznímu ligamentu, 3 – fixační pásky jdoucí transperinealně, 4 – centrální část sítě
Obr. 3. Schéma zadní části sítě 1 – boční fixační pásky jdoucí translevatoricky, 2 – fixační stehy k sakrospinóznímu ligamentu, 3 – fixační pásky jdoucí transperinealně, 4 – centrální část sítě

Rozpreparovaný vrchol POP se založenými kotvícími stehy pro vrchol sítě
Obr. 4. Rozpreparovaný vrchol POP se založenými kotvícími stehy pro vrchol sítě

Kromě informačně velmi přínosného obsahu celé akce se opět potvrdilo, že člověk nemusí pracovat ve velké nemocnici, aby mohl dělat špičkovou medicínu.

MUDr. Vladimír Borovička,

Urologické oddělení

Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

e-mail: vladimir.borovicka@ft n.cz


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2009 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se