Editorial


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2009; 13(2): 139
Kategorie: Editorial

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ,

tento rok 2009 bude snad i nadále probíhat ve znamení snah o uskutečňování zdravotnických reforem, ale jistě pod vlivem hospodářské krize. Je samozřejmé, že oba tyto faktory ovlivní prostředí, ve kterém urologie hledá svůj životní prostor. Medicína prochází velkými proměnami danými vědeckým a technickým rozvojem. Zvláště pro chirurgické obory je příznačná nejen miniinvazivita, ale i jistý přesun k pouhé farmakoterapii. V uroonkologii se navíc začíná více prosazovat radioterapie a nepochybně biologická léčba ubere na klasických metodách. Spolu s větším uplatněním urogynekologie a léčbou infekcí u praktických lékařů vyvstává otázka udržení urologie jako základního oboru. V současné době tomu tak je, avšak rozsah oboru je třeba aktivně modifi kovat podle proměn medicíny. Výbor si je vědom těchto rizik a činí kroky k jejich minimalizaci. Za významný krok považuji vymezení uroonkologické spolupráce s výborem ČOS, defi nované vydáním společných Doporučených postupů, i systematickou koordinací danou naším trvalým zastoupením ve výboru ČOS.

Nemůžeme však přehlédnout strukturální změny uvnitř oboru. Je zřejmý přesun urologů do privátní ambulantní sféry a lůžková oddělení se mnohde potýkají s nedostatkem kvalifi kovaných kolegů. Tento trend nepříznivě ovlivnil dlouho připravovaný zákon 95/2004 Sb. a jeho novela č. 189/2008 Sb. Výpadek v atestacích a snížení atraktivity oboru se teprve výrazněji projeví v následujících letech. Výbor bude hledat možnost vyjadřovat se aktivněji k současným problémům v akreditacích, k fi nancování rezidentů i školitelů, k získávání způsobilostí. Možnost absolvovat zkoušky FEBU doporučuji všem začínajícím kolegům, jistě usnadní získání specializované způsobilosti. V budoucnu budou zvláště vyhledáváni kolegové, kteří se budou dále v oboru superspecializovat: v neurourologii, andrologii, miniinvazivních technikách a samozřejmě v onkologii. Zde je velká příležitost účasti v sekcích ČUS, jejichž rozvoj výbor bude maximálně podporovat. Zcela aktuální je možnost zapojení se do činnosti andrologické sekce, která po slibném začátku zůstává personálně neobsazena.

Celoživotní vzdělávání, které je naší profesní povinností, by mělo být nejen průkazné, ale i oceňované. Kredity EAU (v dobře propracovaném systému, kde za naši možnou účast výbor přispívá nemalou částkou do pokladny EAU) i kredity ČLK (kde je situace horší) musí dokazovat vzdělávací aktivity každého z nás. Chtěli bychom dosáhnout cestou předkládání kreditů smluvní individualizace u ZP. Tato možnost již dnes existuje, není však precedens.

Je řada dílčích úkolů, které výbor řeší a o nichž budete informování na webu či v některém periodiku. Zde se však chci ještě zmínit o jednou zásadním. O zrcadle naší vědecké práce, o České urologii. Každoročně máme problém umístit všechny přihlášené prezentace na výroční konferenci; v průběhu roku je i několik zdařilých a tradičních pracovních setkání. Přesto publikace těchto sdělení v České urologii je raritou. Přitom autoři si takto mohou strukturovat své práce a pak dopracované verze publikovat v impaktovaných časopisech. Výbor hledá cestu jak stimulovat nejen autory, ale i jejich nadřízené k většímu zájmu o náš časopis. Jde o refl exi naší profesní úrovně navenek. Soudím, že je to především úkol i vizitka velkých pracovišť, kde vědecká činnost je předpokládanou součástí pracovní náplně. Náš časopis nezachrání sebepilnější šéfredaktor či redakční rada. Proto apeluji zejména na pracoviště s akreditací, která tím budou demonstrovat i svou vědeckou aktivitu.

Vážené kolegyně a kolegové, za výbor ČUS mohu garantovat usilovnou snahu zmíněné úkoly řešit ve prospěch oboru i každého člena naší obce. Věřím, že alespoň část z vytýčených úkolů splníme a udržíme urologii mezi předními základními obory.

10. 3. 2009

doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

předseda ČUSŠtítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2009 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se