PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU „Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství“


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 119, 2019, 2, s. 44
Kategorie: Informace

Dokument byl zveřejněn v ČSPZL č. 1/2019

Elektronická verze dokumentu je trvale přístupná na:

  • www.prolekare.cz

(Odborné časopisy – Česká stomatologie/Praktické zubní lékařství – Informace o časopisu)

  • www.dent.cz

Tyto podmínky pro publikaci v časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“  (dále jen „Podmínky“) zahrnují zejména

  • pokyny autorům odborných sdělení a autorům dalších děl zveřejňovaných v časopisu  „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“
  • licenční ujednání mezi autorem a vydavatelem
  • další podmínky a pravidla pro publikaci v časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“.

Podmínky se vztahují na všechna díla, která byla publikována v časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ nebo která se k publikaci připravují, nevyplývá-li z obsahu jednotlivé podmínky,
pokynu nebo pravidla, že se vztahuje jen na odborné sdělení; taková podmínka, pokyn nebo pravidlo se na díla, která nejsou odborným sdělením, použije přiměřeně.

„Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství“ (dále jen ČSPZL), ISSN 1213-0613 (Print) a ISSN 1805-4471 (Online), který vydává Česká stomatologická komora, je vědeckým časopisem s cílem publikovat práce základního a aplikovaného výzkumu na úrovni klinických a experimentálních studií, dále epidemiologických studií a statistických hodnocení stomatologické péče, dílčí a závěrečné výsledky grantových projektů, referátů z odborné literatury, vědeckých zasedání, a to především z oblasti fyziologie, patologie a prevence orálního zdraví, včetně maxilofaciální oblasti.

Odborná sdělení nabídnutá k publikaci procházejí recenzním řízením. Odborná hodnota a původnost díla jsou posuzovány redakční radou a zpravidla dvěma nezávislými externími recenzenty.

Časopis ČSPZL je indexován:

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (Rada pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády ČR), Bibliographia medica Čechoslovaca, EBSCO Academic Search Complete.

Vážení autoři, při přípravě článku pro časopis ČSPZL prosím věnujte „Podmínkám“ pozornost. Obsahují důležité informace o procesu recenzního řízení, o požadavcích na zpracování rukopisu včetně obrazové dokumentace a také praktická doporučení i tipy, jak si usnadnit práci.

Zejména prosím věnujte pozornost kapitole „Literatura“, v níž jsou jasně vymezeny požadavky na uvádění bibliografických citací podle National Library of Medicine style (NLM style, známý také jako Vancouver style). V materiálu uvádíme také přesné „Příklady doporučeného způsobu citace“.

Na výše uvedeném webu

www.prolekare.cz najdete také další užitečný dokument, a to „Příklad úpravy rukopisné práce ke stažení“. Tento dokument je ve formátu DOC a v kapitole „A) Text odborného sdělení“ je už rovnou nastaveno doporučené formátování textu. Na poslední stránce dokumentu je uveden vzor a soupis všech požadovaných prohlášení autorů, abyste na některé z nich nezapomněli.

Těšíme se na vaše odborné články!

Redakce ČSPZL

Rukopisy zasílejte na adresu:

Česká stomatologická komora

Redakce časopisu ČSPZL

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., šéfredaktor

Slavojova 22, 128 00 Praha 2

e-mail: veverka@dent.cz

tel.: +402 607 863 390


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 2

2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se