JUBILEUM PROFESORA MUDr. JANA KILIANA, DrSc.


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 119, 2019, 2, s. 35
Kategorie: Informace

V květnových dnech oslavila životní výročí jedna z nejvýznamnějších osobností českého zubního lékařství – prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc.


Život pana profesora je spjat se Stomatologickou klinikou Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni, kde působí od roku 1964 bez přerušení až doposud. Hlavním odborným zájmem pana profesora byla vždy dětská a forenzní stomatologie. Více než dvacet pět roků také spolupracoval s významným antropologem profesorem E. Vlčkem, DrSc., na antropologicko-lékařském výzkumu historických osobností.

Profesor MUDr. Jan Kilian, DrSc., obhájil mnoho fakultních výzkumných úkolů, byl odpovědným řešitelem výzkumného úkolu státního plánu základního výzkumu a řady resortních výzkumných úkolů. Byl několikrát oceněn za publikované práce v odborných časopisech a za monografie.

Vedle výzkumné práce byl pan profesor Kilian zakládajícím členem pedostomatologické sekce České stomatologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně, dlouholetým členem výboru této sekce a v letech 1982 až 1990 jejím předsedou. Po založení České společnosti pro dětskou stomatologii zastával dlouhodobě funkci ve výboru.

Na lékařské fakultě v Plzni v letech 1990–1997 vykonával funkci proděkana pro stomatologický směr, kulturní a sociální záležitosti a statutárního zástupce děkana. V roce 1997 byl ustaven do funkce přednosty Stomatologické kliniky LF UK a Fakultní nemocnice v Plzni. Kliniku pan profesor vedl do roku 2000.

Profesor MUDr. Jan Kilian, DrSc., obdržel mnoho ocenění a vyznamenání od České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Stomatologické společnosti ČLS JEP, Univerzity Karlovy, lékařské fakulty v Plzni, České stomatologické komory, města Plzně a dalších institucí.

Během odborného působení na Stomatologické klinice LF UK v Plzni pan profesor vždy ochotně předával své výjimečné znalosti a zkušenosti studentům i všem lékařům. V současné době se pan profesor stále podílí na výuce dětského zubního lékařství, preventivního zubního lékařství a na výuce studentů všeobecného směru, a to i v anglickém jazyce. Díky zásluze a pracovnímu nasazení pana profesora vlastní klinika malé muzeum a má vzorně uspořádány veškeré knihy a časopisy.

Vážený pane profesore, je nám ctí, že s Vámi pracujeme na plzeňské klinice a že se stále můžeme od Vás učit. Za vše, co jste vykonal pro dětskou stomatologii, pro Stomatologickou kliniku LF UK v Plzni, pro všechny pregraduální i postgraduální studenty i pro lékaře, upřímně děkujeme. Do dalších let Vám přejeme pevné zdraví, optimismus a životní pohodu.

Kolektiv Stomatologické kliniky LF UK a FN v Plzni

Vydavatel, redakční rada a redakce časopisu ČSPZL se připojují ke gratulantům a přejí jubilantovi, aby ještě dlouho v dalších letech užíval všechno krásné a pozitivní, co život přináší.

Ad multos et faustissimos annos.


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 2

2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.