Preventivní stomatologie


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 118, 2018, 4, s. 104
Kategorie: Recenze

Editor a hlavní autor: prof. Dr. Hardy Limeback, BSc, PhD, DDS

Překlad z anglického originálu Comprehensive Preventive Dentistry

(ISBN 978-0-8138-2168-9) MUDr. Jana Kaiferová, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc.

Grada Publishing, 1. vyd, Praha 2017, 427 s. ISBN 978-80-271-0094-1.

Před 18 lety sepsal prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc., a kolektiv autorů v té době zcela mimořádnou monografii Prevence ve stomatologii, kterou vydalo nakladatelství Karolinum. Nyní zásluhou překladu MUDr. Jany Kaiferové, CSc., a prof. MUDr. Zdeňka Broukala, CSc., se všem zájemcům o prevenci ve stomatologii dostává do rukou unikátní dílo editora a hlavního autora profesora Hardy Limebacka „Preventivní stomatologie“. Čtenáři se tak naskytne jedinečná příležitost sledovat vývoj prevence ve stomatologii a seznámit se s ucelenými poznatky uznávaných odborníků.

Profesor Hardy Limeback je vedoucím katedry preventivní stomatologie na Torontské univerzitě a předním odborníkem na prevenci orálních onemocnění ve světovém měřítku. Kromě profesora Limebacka na monografii pracovala řada odborníků z univerzit v Kanadě, Austrálii, Velké Británii, USA, Finska, Islandu a expertů věnujících se veřejné zubní péči. V publikaci se autorům podařilo shrnout nejnovější koncepty a přístupy k prevenci orálních onemocnění. Kromě názorů jednotlivých škol a expertů je v knize věnován prostor medicíně založené na důkazech, vědecké kvalitě důkazů a z toho plynoucích doporučení pro individuální i komunitní prevenci různých forem onemocnění dutiny ústní.

„Preventivní stomatologie“ je rozdělena primárně pro praktické zubní lékaře, pro učitele na lékařských fakultách, dentální hygienisty a pro pregraduální i postgraduální studenty zubního lékařství. Zajímavé a podnětné informace v ní naleznou i další zájemci o prevenci ve stomatologii z řad učitelů vzdělávacích preventivních programů na základních školách, pracovníků ve zdravotních pojišťovnách a samozřejmě i zvídavých pacientů. Inspiraci pro tvorbu preventivních programů by mohli z knihy čerpat i příslušní pracovníci ministerstva zdravotnictví.

„Preventivní stomatologie“ je rozdělena do 22 přehledně členěných kapitol věnujících se všem hlavním aspektům prevence onemocnění dutiny ústní. Úvodní kapitoly jsou určené diagnostice zubního kazu a onemocnění parodontálních tkání, výživě v prevenci onemocnění zubů včetně role probiotik, cukerných alkoholů a xylitolu. Samostatné kapitoly se zabývají rolí chlorhexidinu a ozonu v prevenci onemocnění dutiny ústní, fluoridovou prevencí, pečetěním zubů a remineralizačními postupy při ošetření počínajících kazů. V kapitole „Stomatologie založená na důkazech“ autoři seznamují čtenáře s hlavními principy medicíny založené na důkazech, s hlavními typy epidemiologických studií a kladou důraz na porozumění a na kritické hodnocení vědecké literatury. V této kapitole naleznou užitečné a přehledně podané informace nejen lékaři, ale i postgraduální studenti.

Kromě statí s preventivním zaměřením pojednávají další kapitoly o mechanickém odstraňování plaku, stanovení rizika vzniku kazu a také oddíly věnující se sportovním chráničům zubů, hypersenzitivitě dentinu, prevenci onkologických onemocnění v dutině ústní, efektivnímu stomatologickému preventivnímu týmu a dentálním hygienistům. V úvodu kapitoly „Podpora orálního zdraví kojenců, batolat a dětí předškolního věku“ autoři zdůrazňují, že většině onemocnění ústní dutiny v dětském věku je možné zcela předejít. Součástí uvedené kapitoly jsou podle autorů nejčastěji rodiči a pečovateli o děti pokládané otázky týkající se orálního zdraví nejmenších dětí , na které dostanou fundované odpovědi. Autoři neopomenuli ani složitou problematiku péče o orální zdraví seniorů žijících v domovech dlouhodobé péče.

Kniha „Preventivní stomatologie“ je vázaná, je provedena ve vysoké grafické úrovni, obsahuje 427 stran včetně předmluvy k původnímu vydání, poznámek k českému překladu a rejstříku. Srozumitelný text „Preventivní stomatologie“ doprovází více než 180 kvalitních barevných fotografií, mikrofotografií a obrázků. Přehledných schémat, tabulek a grafů velice dobře graficky zpracovaných se v publikaci nachází více než 150. Na konci každé kapitoly je uveden přehled literatury vztahující se k tématu.

Tvrzení autorů recenzované monografie „Preventivní stomatologie“, že „v publikaci čtenář najde inspiraci k prevenci orálních onemocnění v klinické praxi“, je více než skromné. V „Preventivní stomatologii“ prof. Limeback a spoluautoři nejen shrnují současné poznatky o prevenci onemocnění dutiny ústní, ale inspirují a současně čtenáře vedou k zamyšlení nad souvislostmi orálního onemocnění a celkového zdravotního stavu a vlivu orálního zdraví na kvalitu života.

„Preventivní stomatologii“ profesora Hardy Limebacka a kolektivu autorů v precizním překladu profesora Broukala a doktorky Kaiferové doporučuji k prostudování a věřím, že se najdou praktičtí zubní lékaři, kteří kvality knihy náležitě ocení a získané poznatky využijí v praxi.

Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.

Stomatologická klinika LF UK a FN, Plzeň


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×