Jubileum doc. MUDr. Jána Handzela, CSc.


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 118, 2018, 4, s. 83
Kategorie: Jubileum

Docent Handzel se narodil 18. 8. 1938 v Žilině, dětství prožil ve Zlíně (tehdy Gottwaldově). V roce 1950 se rodina přestěhovala do Prahy, kde má doc. Handzel stále trvalé bydliště. Vystudoval jedenáctiletou střední školu a po maturitě v roce 1956 byl přijat ke studiu stomatologie na FVL UK v Praze (nyní 1. LF UK). Po promoci v roce 1961 nastoupil na II. stomatologickou kliniku v Praze. Zde působil na parodontologickém oddělení až do roku 1968, kdy přešel na Dětské oddělení kliniky. Pedostomatologii se pak věnoval ve všech dalších letech a možnost pracovat na tomto oddělení vedeném profesorem Komínkem a profesorkou Rozkovcovou považuje za jedinečnou životní příležitost, za kterou je oběma po celý život vděčný. Habilitoval v roce 1988.

V roce 1970 byl prof. MUDr. J. Komínkem, DrSc., vyzván ke spolupráci k založení Dětské stomatologické kliniky ve FN Motol na tehdejší Fakultě dětského lékařství UK v Praze (nyní 2. LF UK). Vybudování moderní kliniky pro dětskou stomatologii s lůžkovým oddělením pro chirurgické výkony v dětském věku i pro ošetřování nespolupracujících dětí v prostředí vynikajících pediatrických klinik se věnoval s velkým elánem ve funkci zástupce přednosty. Po nečekané tragické ztrátě profesora Komínka v roce 1979 byl přednostou Dětské stomatologické kliniky až do roku 1990. V tomto roce se vrátil na svou původní kliniku, vedl propedeutické oddělení a později opět dětské oddělení. V roce 2012 ukončil pracovní poměr na 1. LF a VFN v Praze. V témže roce vážně onemocněl, ale po intenzivní imunologické léčbě se podařilo tento proces zastavit. Několik let měl ještě menší úvazek v soukromé ordinaci pro dětskou stomatologii.

Vedle praktické stomatologické péče měl však docent Handzel především bohatou výukovou činnost na fakultě i pro anglické paralelky, zpracoval řadu anglických verzí výukových programů. Byl také vedoucím Subkatedry dětské stomatologie ILF, kde vedl řadu výukových seminářů (často i se zahraničními hosty) a podílel se na přípravě výukových videoprogramů.

Svou výzkumnou činnost zaměřil na kolagenolytickou aktivitu některých tkání dutiny ústní a na vznik kariézní léze, především na časný dětský kaz – ECC, kdy spolupracoval s předními odborníky – dr. Chvapilem z HF UK a ing. Maryškou z VŠCHT.

Nejvýznamnější však byla jeho vědecká a výzkumná spolupráce se zahraničními institucemi a odborníky včetně pobytu v jejich ústavech. Výsledky dosažené svým bádáním přednášel doma i v zahraničí (evropské státy, USA, Mexiko). Zorganizoval několik studijních pobytů v USA pro řadu studentů ze Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Působil také v IAPD i v České společnosti pro dětskou stomatologii; několik let také pracoval jako poradce MZ ČR pro stomatologii.

Obsáhlá je i jeho publikační činnost, z knih uvádíme například Průvodce moderní dětskou stomatologií ve spolupráci s nakladatelstvím Raabe, kde byl editorem a hlavním autorem od roku 2009.

Závěrem je nutno zdůraznit, že jediným motivem pro tuto vskutku rozsáhlou celoživotní činnost byla pro doc. Handzela vždy především snaha porozumět dětským pacientům a pomoci jim s jejich zubními problémy.

Hodně zdraví a životního elánu přeje

Česká společnost pro dětskou stomatologii a také redakce tohoto časopisu


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×