Životní jubileum doc. MUDr. Otakara Brázdy, CSc.


Autoři: J. Mazánek
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 113, 2013, 1, s. 5-6
Kategorie: Jubileum

Koncem minulého roku se dožil osmdesáti let doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc., nepochybně jeden z předních odborníků české a československé stomatologie. Jubilant je pražským rodákem, narodil se 24. října 1932, v Praze vystudoval také gymnázium a lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde promoval v roce 1956.


Jeho životní osud je v mnoha ohledech shodný s osudy mnoha příslušníků jeho generace, dalo by se říci, že je v jistých ohledech i typický. Patří ke generaci, která získala vzdělání ještě ve školách s vysokou úrovní naukovou, mravní i pedagogickou, na školách, jejichž tradici uznávala celá Evropa. Produktivní věk odborníka pak prožil ve společensko-politických podmínkách totalitního režimu. Rozhodující roli v jeho odborném vývoji sehrál rok 1959, kdy nastoupil jako sekundární lékař na pražskou II. stomatologickou kliniku a vydal se na složitou cestu vysokoškolského pedagoga a vědce. Při výuce záchovné stomatologie vypomáhal již jako sekundární lékař, v roce 1964 byl jmenován klinickým asistentem a záchovnou stomatologii přednášel v celém rozsahu předmětu, vedl i praktická cvičení pro české i zahraniční studenty. V roce 1990 byl habilitován jako docent stomatologie na základě proběhlého rehabilitačního řízení. I v době současné zůstává platným a nepostradatelným členem pedagogického kolektivu kliniky, podílí se na výuce studentů zubního lékařství v anglickém jazyce na 1. LF UK v Praze.

Vědecko-pedagogická činnost doc. dr. Brázdy, CSc., je velmi bohatá a obsáhlá. Je spoluautorem učebnice Základy stomatologické propedeutiky, Základy záchovné stomatologie, spoluautorem knihy J. E. Purkyně – život a dílo, Základy kariologie a endodoncie, Fluoridy a zubní kaz, Vybrané kapitoly z konzervační stomatologie, vysoce ceněnou publikací je Stomatologický anglicko-český slovník. Je autorem více než dvou set odborných publikací, které byly otištěny v českých i zahraničních periodicích. Pravidelně přednášel na zahraničních kongresech ve všech světadílech; k této činnosti ho předurčovala nejen odborná úroveň jeho přednášek, ale především skvělá jazyková výbava. Z mnoha ocenění, která jubilant obdržel za svoji vědeckou činnost, zde uvedu jenom Cenu československé farmakologické společnosti, která mu byla udělena v roce 1964, Cenu rektora UK (roku 1981) a cenu nakladatelství Avicenum (roku 1987).

Doc. dr. Otakar Brázda, CSc., se významně angažoval v různých odborných funkcích. V letech 1990–1991 byl vědeckým sekretářem České stomatologické společnosti, v následujících volebních obdobích, v letech 1991–1996, byl předsedou této společnosti, v současné době zůstává členem výboru. Byl členem redakčních rad časopisů Česká stomatologie, Stomatologické zprávy, FDI Dental Word a Asklepios, nyní je v redakční radě časopisu Praktický lékař. Významným počinem jsou jeho funkce a členství v mezinárodních odborných společnostech – Federation Dentaire Internationale, Groupemente Internationale de la Recherche en Stomatologie, College Internationale des Enseignants en Odontologie Conservatrice, European Association for History of Medicine, European Assotiation for Dental Public Health, European Association for Prevetive Medecine. Za svoji odborně-společenskou činnost obdržel Čestné členství České stomatologické společnosti a Medaili České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Ve vědeckém světě se Brázda těší vážnosti svých kolegů, je ctěn i svými kritiky a kolegy, kteří s jeho odbornými názory nesouhlasí. Je duchaplným a pohotovým diskutérem, neobyčejně bystrým pozorovatelem, je obdařen vzácným talentem srovnávat a hodnotit fakta a spojovat je v systém. Na první pohled působí Brázda dojmem nesmělého, křehkého člověka, za jeho skeptickým úsměvem a jiskrnýma očima skrytýma za brýlemi s tmavou obroučkou se však skrývá podivuhodná a obdivuhodná duševní síla.

 Překvapující je i Brázdova, téměř renesanční, plodnost mimo obor stomatologie. Věnuje se otázkám historie lékařství, vztahům medicíny k beletrii a hudbě, obdivuhodně ovládá výtvarné umění 18.a 19. století, nelze opomenout jeho vřelý a úzký vztah ke komorní hudbě, rád se obklopuje hezkými předměty, zvláště starožitnými. U čtenářů jsou velmi oblíbené a žádané jeho příspěvky do různých časopisů medicínských, přírodovědeckých a do periodik historického zaměření - Živa, Vesmír, Praktický lékař, Časopis lékařů českých, Acta Universitatis Carolinae. V letos vyšlém Slovníku českých lékařů – spisovatelů je uvedeno i jeho jméno jako heslo.

Vážený pane docente, milý příteli,

my všichni, Tvoji přátelé a kolegové, žáci a pacienti, se těšíme z toho, že svoje významné životní jubileum prožíváš v obdivuhodné kondici psychické i fyzické. Přejeme Ti i do dalších let především dobré zdraví a životní spokojenost, prostě to biblické, abys ještě dlouho živ byl a dobře se Ti vedlo. Děkuji Ti za všechny, kteří jsme měli možnost dlouhá léta se s Tebou setkávat, byl jsi pro nás zdrojem poznání, děkujeme Ti za přátelství a myšlenky, kterými jsi naše životy obohacoval.

V úctě

Jirka Mazánek

Redakce časopisů Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství panu docentovi Brázdovi blahopřeje k životnímu jubileu a děkuje mu za nezištnou pomoc při korigování anglických souhrnů, jakož i za zajímavá sdělení z historie české stomatologie.

Redakce


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se