Neoral Č., Johanes T., a kol.: Biopsie sentinelové uzliny


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 113, 2013, 1, s. 27
Kategorie: Recenze

Galén, Praha 2012, 1. vyd. ISBN 978-80-7262-882-7. 141 stran; vázáno

Nádorové choroby patří nepochybně k nejzávažnějším problémům, které musí řešit současná medicína. Stanovení rozsahu nádorového onemocnění je i u solidního nádoru záležitostí velmi složitou, avšak i velmi potřebnou, neboť na něm závisí způsob léčby postiženého jedince a prognóza jeho nemoci. Jednou z možností, jak lze získat bez provádění nadbytečně radikálních chirurgických zákroků velmi kvalitní informace o rozsahu nádorové choroby bez přítomnosti klinicky zjevných metastáz v regionálních mízních uzlinách, je lymfografická či lymfoscintigrafická identifikace, operativní odstranění a histopatologické vyšetření tzv. sentinelové mízní uzliny. Jde o speciální vyšetření mízní uzliny, která jako první v řadě drénuje oblast nádoru šířícího se v lidském organismu lymfatickými cestami a která jím bude v případě nádorového rozsevu touto cestou s největší pravděpodobností postižena. Není-li tomu tak, je pravděpodobné, že nádorové onemocnění se v organismu dosud nerozšířilo nikam jinam.

Publikace, na níž se podílelo 14 domácích autorů věnujících se různým medicínským oborům, seznamuje čtenáře ve dvou úvodních částech s historií, koncepcí, principy a metodikou této diagnostické metody. Popisuje velmi srozumitelně obecné problémy i určitá dilemata, která z této koncepce stagingu nádorové choroby plynou (např. existence mikrometastáz a submikrometastáz, potřeba „výcviku“ zúčastněných pracovníků k dosažení dostatečné kvality, pravidla pro zacházení s lymfotropní látkou značenou radionuklidem aj.). V jednotlivých podkapitolách tak shrnuje zásadní poznatky teoretických prací, experimentů i klinických studií. Citované práce jsou uváděny na konci jednotlivých subkapitol.

Nejrozsáhlejší, třetí část publikace je věnována aplikacím tohoto vyšetření u jednotlivých typů nádorových chorob. Analogicky současnému klinickému rozšíření této metody dominuje i v textu problematika detekce a vyšetření sentinelové mízní uzliny při maligním melanomu a při karcinomu prsu. Následují kratší subkapitoly o využití vyšetření v gynekologických a urologických indikacích, u nádorů plic, jícnu, žaludku, tlustého střeva a rekta, štítné žlázy, a v předposlední kapitole (str. 122–129) též u zhoubných nádorů, zejména karcinomů, v oblasti hlavy a krku. Autoři podávají velmi podrobný a kritický přehled současných názorů na využitelnost vyšetření sentinelové mízní uzliny v těchto indikacích včetně problematiky klinicky nerozpoznatelných uzlinových metastáz zhoubných nádorů vycházejících z ústní sliznice a slinných žláz, doplněný o vlastní zkušenosti a výsledky. Upozorňují na specifické problémy této metody v dané anatomické krajině (relativně malá vzdálenost mezi primárním nádorem a sentinelovou mízní uzlinou, existence tzv. skip metastáz, nevhodnost lymfotropních barviv k detekci mízní tkáně, nezbytnost endoskopického přístupu k primárním slizničním nádorům lokalizovaným mimo dutinu ústní a orofarynx). Diskutují o jejích kontraindikacích, souhlasí s potřebou dostatečné erudice nezbytné k dosažení obecně požadované 95% senzitivity vyšetření, zvažují dosud ne zcela jistý přínos tohoto vyšetření pro klinické výsledky, ale i potenciální přínos ekonomický.

Text je doplněn anglickým souhrnem, seznamem použitých zkratek a věcným rejstříkem. Publikace je psána jasným, srozumitelným stylem a správnou češtinou. Některé obecně platné informace se v jednotlivých částech textu sepsaného různými autory poněkud opakují, některé dříve uvedené pojmy se z obdobných důvodů naopak poněkud mění. Nic z toho však nesnižuje její kvalitu a aktuálnost. Publikaci lze pokládat za velmi záslužný autorský a vydavatelský čin, který umožní řadě lékařů zabývajících se onkologickou problematikou v různých medicínských oborech včetně orální a maxilo-faciální onkochirurgie, najít velmi snadno odpovědi odborníků na mnohé otázky, které s sebou koncepce sentinelové mízní uzliny přináší.

Doc. MUDr. R. Slezák, CSc.

Stomatologická klinika LF UK a FN

Hradec Králové


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se