Neuvěřitelné jubileum


Autoři: M. Koťová
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 111, 2011, 6, s. 144

Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., oslaví na sklonku roku 2011 neuvěřitelné osmdesáté narozeniny. Proč neuvěřitelné? Protože pan profesor stále přednáší na Stomatologické klinice 1. LF UK v Praze, ošetřuje své ortodontické pacienty a neúnavně se zajímá o novinky nejen z oboru ortodoncie, ale také implantologie či estetické stomatologie. Ti, kteří pana profesora znají, si ho vůbec neumějí představit jako „důchodce na zaslouženém odpočinku“.

Profesor Racek absolvoval studium všeobecného lékařství i oboru stomatologie na pražské lékařské fakultě. V roce 1977 byl jmenován kandidátem a v roce 1989 doktorem lékařských věd, v roce 1990 byl jmenován profesorem pro obor stomatologie. Seznam jeho publikací, přednášek a dalších odborných aktivit by byl velmi dlouhý. Působil jako krajský odborník pro obor ortodoncie, jako vedoucí lékař ortodontického oddělení, a posléze jako přednosta pražské II. stomatologické kliniky 1. LF UK. K výčtu jeho aktivit patří i funkce soudního znalce pro obor stomatologie, dlouholetá členství v komisích pro doktorské disertace, v univerzitních vědeckých radách, v odborných komisích MZ a zkušební komisi pro specializační atestace z oboru ortodoncie. Ostatně dodnes je pan profesor aktivním členem zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky z oboru protetického zubního lékařství a ortodoncie na Klinice zubního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kam velice rád jezdí.

Jeho odbornou kariéru provází i řada ocenění v podobě čestných členství odborných společností, je nositelem pamětní medaile rektora Univerzity Karlovy v Praze, fakultní medaile udělené za rozvoj 1. LF UK. Česká stomatologická komora ho v roce 2001 ocenila jako Osobnost české stomatologie.

Profesor Racek vychoval řadu ortodontických specialistů. Jeho pedagogické charizma spočívalo a spočívá ve schopnosti vedení vlídného a přesto odborně striktního dialogu. Svým studentům vždy naslouchal a zároveň jim kladl na srdce důležitost komplexního pohledu na pacienta, nesmlouvavě apeloval na nutnost zdravé medicínské rozvahy a střízlivého hodnocení nejrůznějších „mechanických ortodontických zázraků“.

S neutuchající zvědavostí neustále projevuje velký zájem o novinky v oboru ortodoncie. Jeho odbornou láskou jsou retinované špičáky a genetické a antropologické aspekty ortodontických anomálií. Tato témata pozoruhodně zpracoval. Bylo jeho zásluhou, že se také v Praze již v sedmdesátých letech minulého století objevily první moderní fixní aparáty, které byly tehdy nedůvěřivě sledovanou raritou. Jejich používáním a znovunavrácením do naší ortodoncie se mohla v té době pochlubit pouze dvě pracoviště: olomoucká stomatologická klinika, kam moderní koncepci fixních aparátů přivezl ze své zahraniční stáže tehdejší asistent MUDr. Kamínek a brněnské pracoviště pro doškolování lékařů, kde se v té době zásluhou asistentky MUDr. Velíškové uskutečnily dnes už historické kurzy profesora Jarabaka.

Pokud bychom chtěli charakterizovat profesora Racka jako vědeckou osobnost, byl by asi na místě výraz „nobilitas“, vrozené šlechtictví, které dnes najdeme už jen u části vysokoškolských učitelů ztělesňujících svou vlídností, porozuměním, rozhledem a náročností nejlepší univerzitní tradice.

 

Vážený pane profesore Racku, DĚKUJEME a přejeme Vám hodně zdraví, pohody a hezkých chvil v lese a na rybách, které mezi činorodou aktivitou vyhledáváte.

 

Jménem Vašich žáků a pacientů

Magdaléna Koťová


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 6

2011 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×