Střelná poranění střední obličejové etáže doprovázená poškozením zraku


Gunshot Injuries of the Middle Facial Floor Accompanied by Damage of Vision

Gunshot injuries are even at time of peace one of the possible causes of injury of the middle face region. The severity of these injuries depends on the size of kinetic energy of projectiles or fragments (calculated by the formula:

KE=MV²/2,

where M is the mass of the projectile and V is the velocity of the bullet) and the type of cavity from the shot and the relationship to the organism (strike, shoot, or bullet hole).We distinguish three areas for each gun channel. The first is inherent channel space with remnants of tissue and foreign bodies, second is the remnants of the damage tissue and finally the foreign body (the bullet) itself. Further from the center is the zone of necrotic tissue (contusion zone) with minor secondary projectiles and furthest from the center of channel is the zone of the molecular shock. Its boundaries are not precisely defined and complicated haemodynamic and metabolic processes are under way and create unfavorable conditions for the use of tissue for primary reconstruction. Therefore, treating these often life-threatening injuries requires reconstructive surgery skills, and it often cooperates with other specialists from different departments. A middle facial gunshot wounds for its localization rarely dispense with damage of eyes or visual pathway. Primary or secondary damage of visual body depends on the topography of injury. Direct devastating injury is more serious, but also secondary damage (e.g. due to bleeding or swelling) can cause extensive damage or total loss of vision.

Key words:
facial gunshot injuries - reconstructive surgery - loss of vision


Autoři: L. Dzan 1;  S. Ježková 2
Působiště autorů: Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie KN Liberec, a. s., 2Oční ambulance, Liberec 1
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 110, 2010, 4, s. 88-94

Souhrn

Střelná poranění jsou i v mírových dobách jednou z možných příčin poranění střední obličejové etáže. Závažnost těchto poranění závisí na velikosti kinetické energie střely nebo střepiny (vypočítané podle vzorce:

KE = MV²/2,

kde M se rovná hmotnosti střely a V se rovná její rychlosti) a na typu střelného kanálu ve vztahu k organismu (postřel, zástřel nebo průstřel). U každého střelného kanálu rozeznáváme tři oblasti. Jako první je vlastní prostor kanálu se zbytky tkání a cizích těles. Dále od středu je zóna nekrotické tkáně (zóna kontuze) s drobnými sekundárními projektily a nejdále od středu kanálu je zóna molekulárního otřesu. Její hranice nejsou přesně definovány a probíhají zde složité hemodynamické a metabolické pochody vytvářející nepříznivé podmínky komplikující až znemožňující využití těchto tkání při primární rekonstrukci. Proto ošetřování těchto, mnohdy život ohrožujících poranění, vyžaduje znalosti rekonstrukční chirurgie a často spolupráci dalších specialistů jiných odborností. Střelná poranění střední obličejové etáže se pro svoji lokalizaci jen zřídka obejdou bez postižení očí nebo zrakové dráhy. Primární nebo sekundární postižení zrakového orgánu závisí na topografii poranění. Devastující přímé poranění má závažnější prognózu, ale i sekundární poškození (například vlivem krvácení nebo otoku) může způsobit značné poškození až úplnou ztrátu zraku.

Klíčová slova:
střelné poranění obličeje - rekonstrukční chirurgie - ztráta zraku

Prim. MUDr. Ladislav Dzan
Odd. ÚČOCH KN Liberec, a.s.
Husova 10
460 63  Liberec 1
e-mail: ladislav.dzan@seznam.cz
 


Zdroje

1. Frankovič, K., Pappová, J., Lešová, G.: Strelné poranenia orofaciálnej oblasti u detí. Prakt. zub. Lék., roč. 42, 1994, č. 5, s. 169-174

2. Holmes, J. D.: Gunshot injuries. In. Miloro, M.: Peterson´s principles of oral and maxillofacial surgery. Second edition, London: BC Decker Inc, 2004, s. 509-526

3. Klein, L., Ferko, A. a kol.: Principy válečné chirurgie. 1. vyd., Praha, Grada Publishing, a.s., 2005. s. 43-53, ISBN 80-247-0735-7.

4. Kozák, J., Voska, P.: Experience with the treatment of facial gunshot injuries. Acta Chir. Plast., roč. 39, 1997, č. 2, s. 48-52.

5. Motamedi, M. H. K.: Primary management of maxillofacial hard and soft tissue gunshot and shrapnel injuries. J. Oral Maxillofac. Surg., roč. 61, 2003, s. 1390-1398.

6. Šimůnek, A., Novák, L.: Střelná poranění obličeje a čelistí a jejich následky. Prakt. zub. Lék., roč. 36, 1988, č. 9, s. 262-268.

7. Voska, P., Kozák, J., Němec, I.: Timing ošetřování maxilofaciálních úrazů. Voj. Zdrav. List., roč. 67, 1998, č. 6, s. 217-220.

8. Vykouřil, L.: Nová klasifikace střelných poranění. Voj. Zdrav. List., roč. 62, 1993, č. 3-4, s. 76-78.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se