K životnímu jubileu doc. MUDr. Antonína Zichy, CSc.


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 110, 2010, 4, s. 77

Doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., proděkan Lékařské fakulty UK v Plzni a přednosta plzeňské Stomatologické kliniky LF UK a FN, oslaví v plném zdraví a síle své 60. narozeniny.


Jubilant se narodil 25. srpna 1950 ve Zlíně; svá mladá léta prožil ve Vizovicích, kde také maturoval. V roce 1976 ukončil studium na Lékařské fakultě v Plzni a nastoupil na Stomatologickou kliniku, které zůstal věrný dodnes. Začínal jako asistent, po atestaci v roce 1979 pracoval již jako odborný asistent. V roce 1988 obhájil kandidátskou dizertační práci a rok poté byl zařazen do specializační nástavby v oboru stomatologická protetika.

Tomuto oboru se pak v následujících letech plně věnoval. Jako první v České republice začal využívat v laboratorních i ordinačních postupech technický laser. Tato tématika se stala i náplní jeho habilitační práce „Využití laseru LSW 4000 v protetice“, obhájené v roce 1999.

Doc. Zicha absolvoval řadu školení, odborných kurzů a stáží na protetických pracovištích v ČR i v zahraničí. Obor stomatologická protetika přednáší v plné šíři jak v pregraduálním tak postgraduálním vzdělávání. Je předsedou zkušební komise pro státní zkoušky ze stomatologických oborů a předsedou Oborové rady postgraduálního studia ve stomatologii.

Pro potřebu výuky napsal osm učebních textů, tři jako hlavní autor a pět  jako spoluautor, podílel se autorsky i na jedné monografii a dvou překladech. Oponoval řadu kandidátských dizertací a habilitačních prací, recenzoval řadu odborných publikací.

V oblasti výzkumu se zaměřil zejména na aplikaci elektroniky ve stomatologii. Málokdo ví, že        je autorem 10 vynálezů z oblasti medicíny,         chráněných patentem; byl oceněn cenou ministra zdravotnictví „Nejlepší zlepšovatel rezortu zdravotnictví“. V roce 1987 přišel s myšlenkou elektronického generování kmitavého pohybu kořenového nástroje (patent využíván v konstrukcích dentálních souprav Ergostar) a způsobu elektronického monitorování torzní zátěže rotujícího nástroje; princip tohoto vynálezu je používán různými výrobci dodnes.

Doc. Zicha dále působí nepřetržitě od roku 1997 v náročné funkci proděkana Lékařské fakulty UK v Plzni, je členem Vědecké rady LF, tiskovým mluvčím fakulty a předsedou ediční komise pro elektronické publikace. Doc. Zicha je také členem redakční rady časopisů „Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství“ a „Progresdent“, je členem několika zahraničních a tuzemských odborných společností. Působil rovněž jako člen Vědecké rady ministra zdravotnictví. Od roku 2001 až dosud zastává rovněž funkci přednosty plzeňské Stomatologické kliniky LF UK a FN.

Spektrum jeho aktivit je tak široké, že je obtížné v krátkém retrospektivním přehledu je jen vyjmenovat.

A jaký je doc. Zicha jako člověk? Vystupuje skromně a neokázale, je velmi pracovitý, jedná čestně a přímo. Ve styku s podřízenými je vlídný, spíše přesvědčuje než nařizuje. Vážíme si ho i pro jeho příkladný vztah k pacientům, pro jeho vysokou profesionalitu.

A proto mu i do všech dalších let přejeme především pevné zdraví, pohodu a spokojenost v osobním i pracovním životě. Přejeme mu hodně sil a elánu, aby mohl plně realizovat všechny své plány, přejeme mu i hodně hezkých chvil strávených na jeho šumavské chalupě, přejeme mu, aby se mohl více věnovat svým zálibám – knihám, turistice, amatérské radiotechnice a „kutilství všeho druhu“.

Spolupracovníci

Redakční rada časopisu se připojuje k blahopřání spolupracovníků plzeňské Stomatologické kliniky LF UK a FN a rovněž přeje svému členovi pevné zdraví a hodně úspěchů ve výchově nové generace zubních lékařů.


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×