Úvodní slovo předsedy Stomatologické společnosti ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 108, 2008, 2, s. 31

Vážení autoři odborných sdělení, vážení čtenáři časopisů Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství!

Při bližším pohledu do tiráže dnešního čísla České stomatologie a Praktického zubního lékařství zjistíte změny ve složení nové redakční rady obou časopisů a také změnu adresy pro zasílání článků určených k publikaci. Uvedené změny jsou v přímé souvislosti s odstoupením obou redakčních rad a rozhodnutím výboru Stomatologické společnosti ČLS JEP na své schůzi koncem ledna tohoto roku jmenovat novou redakční radu. Byly tak předány jmenovací dekrety vedoucí redaktorce prof. MUDr. Janě Duškové, DrSc., MBA, a jejímu zástupci doc. MUDr. Janu Veverkovi, CSc.

Výbor také rozhodl, že vedení redakční rady, její členové a korespondenti, budou pro oba časopisy stejní, neboť je přesvědčen, že se touto změnou zlepší organizace, akceschopnost, těsnější spolupráce s Nakladatelským a tiskovým střediskem ČLS JEP a v neposlední řadě i s odpovědnou redaktorkou a tiskárnou. To vše, spolu s důsledným recenzním řízením, by mělo přispět ke zvýšení odborné úrovně a aktuálnosti obou časopisů.

Výbor na uvedené schůzi poděkoval za obětavou a úspěšnou činnost odstupujícím redakčním radám. Zvláště pak ocenil dlouholetou a úspěšnou činnost prof. MUDr. Emila Jiravy, DrSc., který se v v historii vedoucích redaktorů časopisu Česká stomatologie stal bezpochyby jedním z „nejdéle sloužících“, a kterému vždy ležela na srdci vysoká odborná úroveň časopisu.

Nové redakční radě přeje výbor Stomatologické společnosti hodně sil, invence a zaujatosti pro práci, aby splnila vše, co si předsevzala.

Vám pak, vážení autoři, přejeme, abyste v obou časopisech měli široké možnosti sdělovat své experimentální a epidemiologické studie, statistické hodnocení stomatologické péče a klinické poznatky z našeho oboru, ale i z jiných lékařských disciplín. V časopisech je prostor pro původní odborné práce, kazuistiky, souborné referáty, krátká sdělení z praxe, např. o dentálních materiálech a dalších zdravotnických prostředcích.

A vám, vážení čtenáři, přejeme, abyste v časopisech našli, každý podle svého zaměření, zajímavá sdělení v rovině výzkumu, experimentu, klinických zpráv, ale též články vhodné pro pregraduální a postgraduální výuku stomatologů.

Redakce časopisů vás vyzývá k diskusi a aktuální spoluúčasti, od níž očekává vaši reakci na jejich odbornou a formální skladbu, a věřte, že bude vždy ráda a ochotně přijímat každé vaše připomínky.

Doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc.,

předseda SS ČLS JEP


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 2

2008 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se